عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

اینفوگرافیک/ ترکیب وصفی و اضافی

خانه » وبلاگ » اینفوگرافیک/ ترکیب وصفی و اضافی
توضیح ترکیب وصفی و اضافی

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

اینفوگرافیک/ ترکیب وصفی و اضافی

ترکیب: هر گاه دو کلمه به وسیله  ( ـ )  و یا (ی) به هم اضافه شوند، ترکیب می سازند.

انواع ترکیب:

1- وصفی: که به کلمه اول موصوف و به کلمه دوم صفت می گوییم.

2- اضافی: که به کلمه اول مضاف و به کلمه دوم مضاف الیه می گوییم.

راه های تشخیص ترکیب وصفی و اضافی

به آخر کلمه، “است” یا “تر” اضافه می کنیم، اگر معنی داد ترکیب وصفی است و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است.

توضیح ترکیب وصفی و اضافی

هرگاه دو کلمه به وسیله ی « ــِ » به هم اضافه شوند ترکیب می سازند .

مثل : دستِ پاک،کوهِ بلند،کتابِ فارسی ،چشم ِمن،خودروی زیبا ، دخترِ ایرانی ،الماسِ درخشان

همه ی مثال های بالا ترکیب هستند. ولی نوع هر یک با دیگری فرق دارد که در ذیل روش تشخیص آن ها آورده می شود .

قبل از آن بهتر است بدانیم که :

نکته : هرگاه آخر کلمه ی اول این سه حرف « و ، ا، ه »باشد هنگام اضافه شدن به هم دیگر بجای کسره « -ِ » ، «ی » می گیرند . مثل :

هوا—> هوای تهران

آهو —>آهوی وحشی

خانه —>خانه ی بزرگ

روش های تشخیص ترکیب وصفی و اضافی

1- کسره بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل (است) قرارمی دهیم .

اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

مثال: اتاقِ تمیز –اتاقْ ، تمیز است : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی اتاق «موصوف» و کلمه ی تمیز« صفت »است .

اتاقِ مدیر – اتاقْ، مدیر است :چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی اتاق «مضاف» و کلمه ی مدیر « مضاف الیه »است .

2- به آخر کلمه ی دوم (تر) اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

مثال: مادرِ دلسوز، مادرِدلسوزتر : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی مادر «موصوف» و کلمه ی دلسوز« صفت »است .

مادرِ من، مادرِ من تر : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی مادر «مضاف» و کلمه ی من « مضاف الیه »است .

3- کلمه ی بسیار را در وسط دو کلمه قرار می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

شهرِ تمیز ، شهرِ بسیار تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی شهر «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

شهرِ تکاب ، شهرِ بسیار تکاب : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی شهر «مضاف» و کلمه ی تکاب « مضاف الیه »است .

4 –کلمه ی « ی» را در آخر کلمه ی اول اضافه می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است.

مثال : دستِ تمیز،دستی تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی دست «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

کیفِ حسن ،کیفی حسن : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی کیف «مضاف» و کلمه ی حسن «مضاف الیه »است.

 

فرق ترکیب وصفی و اضافی

 

حتما بخوانید: نمونه سوال فارسی ششم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *