عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 10 آمادگی دفاعی با جواب

سوالات درس 10 آمادگی دفاعی با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 10 آمادگی دفاعی با جواب

سوالات درس 10 آمادگی دفاعی با جواب

۱) دشمنان ایران توطئه های مختلفی در قالب جنگ سخت و نرم طراحی و اجرا کردند آنها را نام ببرید؟

✅  در قالب جنگ سخت مانند درگیری قومی، ترور، کودتای نظامی و تهاجم نظامی «جنگ تحمیلی» و جنگ نرم مانند شبیخون فرهنگی طراحی و اجرا شده است.

۲) هدف اصلی در جنگ نرم چیست؟

✅ تسخیر قلب‌ها و مغزهای مردم کشورهای دیگر و باورها و ارزش های جامعه هدف را به گونه ای جهت دهند که همچون مهاجمان بیندیشند همچون، آنان فکر کنند و هر آنچه آنان خوب می دانند، خوب بدانند.

۳) در چه صورتی در جنگ نرم نیازی به تسخیر نظامی کشور هدف نیست و در جنگ نرم دشمنان چه زمانی به هدف خود می رسند؟

✅ وقتی دشمنان به هدف خود که تسخیر قلب‌ها و مغزهای مردم کشورهای دیگر است برسند، در حقیقت جبهه مقابل را به جبهه خودی تبدیل کرده‌اند. در چنین صورتی دیگر نیازی به تسخیر نظامی کشور هدف و یا دخالت رسمی و مستقیم در نظام حاکم نیست، بلکه این اهداف را خود آن ملت که همگی با بخش عمده ای از آنها در اثر جنگ نرم به جبهه مقابل پیوسته‌اند تامین می کنند اگر نیازی هم به جنگ نظامی باشد، با کمترین مقاومت از سوی کشور مورد تهاجم روبرو خواهند شد و با هزینه ای بسیار کم به هدف خود خواهند رسید.

۴) در جنگ نرم دشمن چگونه می تواند بر باورها، ارزش ها، احساسات و رفتارهای جامعه هدف تاثیر بگذارد؟

✅ با برنامه ریزی کامل و دقیق و با استفاده از همه ابزارهای ممکن بر باورها، ارزش ها، احساسات و رفتارهای جامعه هدف، تاثیر بگذارد.

۵) در جنگ نرم مهاجمان از چه طریقی مردمان جامعه هدف را ناخودآگاه به نیروی خودی تبدیل می کنند؟

✅ از طریق تغییرات فکری و فرهنگی

۶) چهار مورد از اهداف جنگ نرم را بنویسید.

✅  ۱- تحریک و هدایت احساسات در جهت اهداف و خواسته های دشمن
۲- ایجاد اختلاف و قراردادن مردم کشور در مقابل یکدیگر
۳- بدبین کردن مردم نسبت به وضعیت فعلی و آینده کشور
۴- سیاه نمایی و القای وجود بحران در کشور

۷) حوزه های جنگ نرم را بیان کنید؟

✅ ۱- فرهنگی ۲- اجتماعی ۳- اقتصادی ۴- سیاسی ۵- علمی ۶- زیست محیطی

۸) رسانه ها چگونه سبک زندگی خاصی را تبلیغ می کنند؟

✅ رسانه‌ها سبک زندگی خاصی توسط هنرمندان، ورزشکاران، ستاره‌ها و مشاهیر به شکلی جذاب تبلیغ می شود سبک خاصی از نوع پوشش، عادات رفتاری، انواع غذاها، نمادها، موسیقی و حتی اصطلاحات خاصی در گفتگو ترویج می شود.

۹) در جنگ نرم تغییر سبک زندگی و غلبه فرهنگی چگونه به وجود می‌آید و مردم چگونه شکست خواهند خورد؟

✅ مخاطبین رسانه‌ها با پیروی از سبک زندگی شخصیت محبوب خود، مانند آنها رفتار کرده و به آرامی ارزش‌ها و باورهای جدیدی پیدا می‌کنند این موضوع اگر در کل جامعه گسترش پیدا می‌کند به تدریج تغییر سبک زندگی و غلبه فرهنگی به وجود می آید حال اگر مردم قهرمانان نامناسبی را به عنوان الگوی روش زندگی خود ترجیح بدهند در این مبارزه فرهنگی شکست خواهند خورد.

۱۰) رفتارهای جامعه انسانی متاثر از چه عواملی است؟

✅ هویت ملی، چارچوب های فکری و عادت های رفتاری آنهاست.

۱۱) رسانه های دنیا چگونه روحیه ملی را تضعیف می کنند؟

✅۱- با ترویج ناامیدی نسبت به آینده کشور
۲- بزرگ نمایی اختلافات قومی و مذهبی
۳- شبکه های اجتماعی در این عرصه جایگزین شبکه های انسانی شده و سلیقه‌ها و ذائقه های جامعه را شکل می دهند.

۱۲) نقش شبکه های اجتماعی را در جنگ نرم توضیح دهید؟

✅ شبکه های اجتماعی در این عرصه جایگزین شبکه های انسانی شده و سلیقه‌ها و ذائقه های جامعه را شکل می دهند.

۱۳) شبکه های اجتماعی در چه صورتی سلیقه ها و ذائقه های جامعه را شکل می دهند؟

✅ شبکه های اجتماعی در این عرصه جایگزین شبکه های انسانی شده و سلیقه ها و ذائقه های جامعه را شکل می دهند.

۱۴) رسانه ها چگونه می توانند نگاه مردم را به سوی کالاهای خاصی هدایت کنند؟

✅ با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و جذاب

۱۵) عواملی که رسانه ها می توانند شرایط اقتصادی کشور را نا بسامان کنند با ذکر مثال نام ببرید؟

✅ ۱- ترویج باورهای غلطی مانند ترجیح کالاهای خارجی بر داخلی
۲- بی توجهی به تولید داخل توسط مسئولین
۳- مصرف گرایی و توجه به کالای لوکس می تواند شرایط اقتصادی را نا بسامان کند.
۴- رسانه های غربی با القای آشفتگی فضای کسب و کار
۵- ترغیب مردم به خرید ارز و سکه و کالاهایی که نیازی به آن ندارند به این نابسامانی دامن می زنند مثال در موضوع کرونا توجه به شایعه کمبود شدید کالاهای بهداشتی و ضروری ، صف های طولانی و ازدحام در فروشگاه ها را نتیجه داد.

۱۶) در نظام مردم سالاری دینی مردم چه نقش اساسی را ایفا می کنند؟

✅ در پشتیبانی و حمایت از تصمیمات مسئولین کشور

۱۷) رسانه های بیگانه چگونه می توانند مسائل جاری جامعه را سیاسی نشان داده و دائما از مخالفان حمایت کنند؟

✅ یکی از برنامه های اصلی رسانه های بیگانه القای ناکارآمدی نظام و تاثیر نداشتن آرای مردم در سرنوشت کشور است این رسانه ها با صرف هزینه های هنگفت به اختلاف نظرهای سیاسی دامن زده، اکثر موضوعات و مسائل جاری جامعه را سیاسی نشان داده و دائما از مخالفان حمایت می کنند.

💯 برای دانلود نمونه سوالات آمادگی دفاعی دهم کلیک کنید

 

۱۸) رسانه های بیگانه چگونه می توانند اختلاف نظرهای سیاسی دامن بزنند؟

✅ این رسانه‌ها با صرف هزینه های هنگفت به اختلاف نظرهای سیاسی دامن زده، اکثر موضوعات و مسائل جاری جامعه را سیاسی نشان داده و دائما از مخالفان حمایت می کنند.

۱۹) رسانه های جهان در عرصه حوزه علمی چگونه نظام آموزشی کشور را ناکارآمد نشان می دهند؟

✅ با برجسته کردن نقاط ضعف نظام آموزشی کشور 

۲۰) رسانه های جهان در حوزه علمی چگونه جوانان را ناامید و قدرت علمی کشور را کاهش می دهند؟

✅ ۱- بزرگ نمایی ضعف در تولید و اشتغال جوانان
۲- سرپوش گذاشتن بر موفقیت های علمی ایرانیان در داخل و خارج کشور مسیر علمی را ناامید کننده نشان می دهد. 

۲۱) رسانه های جهان چگونه باعث تنبلی و تن پروری نسل جوان می شوند؟ یا چه عواملی در حوزه علمی باعث گسترش تنبلی و تن پروری در نسل جوان می شود؟

✅ توجه افراطی به بازی ها و سرگرمی ها به جای کتاب و مباحث علمی، باعث گسترش تنبلی و تن پروری می شود.

۲۲) یکی از عرصه های اصلی در جنگ نرم در حوزه زیست محیطی را بیان کنید؟

✅ ترویج فرهنگ نادرست رفتار با طبیعت و برخورداری از محیط زیست می باشد.

۲۳) در حوزه زیست محیطی چه عواملی باعث صرف منافع شخصی می شود؟

✅۱- سبک زندگی ماشینی
۲- رفاه طلبی باعث شده تا بخش بزرگی از منابع کشور مانند جنگل، سواحل، دریا، رودخانه‌ها، صرف منافع شخصی شود.

۲۴) در حوزه زیست محیطی رفتارهای نادرست را نام ببرید؟

✅ ۱- بهره برداری نادرست از منابع آب و خاک ۲- تولید بی رویه آلودگی ۳- زباله های صنعتی

۲۵) چه عاملی در حوزه زیست محیطی باعث وابستگی اقتصادی می شود؟

✅ کاهش تولید محصولات کشاورزی در برخی از روستاها خصوصا در شمال کشور و مناطق کم بارش وابستگی اقتصادی را نیز نتیجه می دهد.

۲۶) از مراحل مقابله با جنگ نرم دو مورد را بیان کنید؟

✅ ۱- شناخت دشمن برنامه های دشمن و روش های مقابله با آنهاست.
۲- تشخیص الگوها و ارزش های نامناسب فرهنگی که در رسانه‌ها تبلیغ می شود.

۲۷) از مراحل مقابله با جنگ نرم گام سوم و پنجم را بیان کنید؟

✅ گام سوم: شناخت فرهنگ و تاریخ پرافتخار سرزمین ما و آشنایی با جذابیت های آن است.
گام پنجم: برنامه ریزی برای مقابله با جنگ نرم دشمن بر اساس شناخت صحیح می باشد.

۲۸) کدامیک از موارد زیر در حوزه زیست محیطی باعث وابستگی اقتصادی می شود؟
الف)کاهش تولید محصولات کشاورزی
ب) کاهش رشد صنعت
ج) سبک زندگی ماشینی
د) رفاه طلبی

✅ گزینه الف

۲۹) کدامیک از موارد زیر در حوزه علمی باعث گسترش تنبلی و تن پروری در نسل جوان می شود؟
الف) شبکه های ماهواره ای
ب) موسیقی
ج) توجه افراطی به بازی‌ها
د) تبلیغات

✅ گزینه ج

۳۰) در جنگ نرم دشمنان به دنبال تسخیر ……. و …… یک ملت اند.

✅ باورها – ارزش های

۳۱) فرهنگ هر کشور …… و …… مردم آن کشور است و رسانه ها ابزار انتقال فرهنگ ها بین ملت ها هستند.

✅ باورها – ارزش های

۳۲) ابزار انتقال فرهنگ ها بین ملت ها …… هستند.

✅ رسانه ها

۳۳) رسانه ها با جهت دهی به اولویت های زندگی جامعه …… را هدایت می کنند.

✅ رفتارهای مردم

۳۴) در اقتصاد دنیای امروز مردم جامعه نقش اساسی را در ……. و ……. ایفا می کنند.

✅ تغییرات تولید – مصرف کالا

۳۵) گام ابتدایی برای مقابله با جنگ نرم ……. این جنگ است.

✅ پذیرش وجود

۳۶) جمله زیر صحیح است یا غلط؟
«دشمنان در جنگ نرم به دنبال تسخیر باورها و ارزش های یک ملت اند.»

✅ صحیح

۳۷) گام سوم از مراحل مقابله با جنگ نرم ……………. است.

✅ شناخت فرهنگ و تاریخ سرزمین

 

🔔 حتما ببینید: فیلم حل سوالات پر تکرار ریاضی دهم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *