عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 11 علوم هفتم با جواب

سوالات درس 11 علوم هفتم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 11 علوم هفتم با جواب

 

سوالات درس 11 علوم هفتم با جواب

 

۱) جانداران از نظر تعداد سلول به چند دسته تقسیم می شوند؟

✅ جانداری مثل فقط از یک یاخته ساخته شده است در حالی که بعضی جاندران بیش از یک یاخته دارند.

۲) چند نوع از سلول (یاخته) های بدن را نام ببرید.

✅ یاخته های پوستی، ماهیچه ای، عصبی و خونی انواعی از یاخته های بدن ما هستند.

۳) سلول (یاخته) چیست؟

✅ واحد ساختار و عمل در موجودات زنده.

۴) غشای پلاسمایی (غشای یاخته) چیست؟

✅ پوششی همه یاخته ها را احاطه می کند. این پوشش، غشای یاخته (غشای پلاسمایی) نامیده می شود.

۵) وظایف غشا در بدن را بنویسید.

✅ غشا ضمن محافظت از یاخته، ورود و خروج مواد را نیز تنظیم می کند.

۶) جمله ی غشا نفوذپذیری انتخابی دارد به چه معناست؟

✅ غشا نفوذپذیری انتخابی دارد؛ یعنی فقط به مواد مورد نیاز یاخته اجازه ورود می دهد و مواد زائد و ترشحی را از یاخته خارج می کند.

۷) غشای پلاسمایی از چه مولکول هایی ساخته شده است؟

✅ غشای یاخته عمدتاً از لیپید (چربی) ساخته شده است. همچنین انواعی از مولکول های پروتئین و کربوهیدرات (قند) نیز در این غشا وجود دارد.

۸) سیتوپلاسم (میان یاخته) چیست؟

✅ میان یاخته (سیتوپلاسم) بخشی از یاخته است که در آن اندامک ها و مواد مورد نیاز بقای یاخته، مانند نمک ها، آنزیم ها و مواد دیگر در آن قرار دارند.

۹) اندامک چیست؟

✅ اندامک ها ساختارهایی درون یاخته اند که کارهای متفاوتی انجام می دهند.

۱۰) هسته چیست؟

✅ هسته بخشی از یاخته است که فعّالیت ها و ویژگی هایی مثل شکل و اندازه آن را تنظیم می کند.

۱۱) هسته در سلول های مختلف را بررسی کنید.

✅ هسته در گیاهان، جانوران، قارچ ها و آغازیان، غشایی دارد که آن را در بر می گیرد؛ اما در باکتری ها، مواد هسته ای در غشایی قرار ندارند و هسته مشخصی را تشکیل نمی دهند.

۱۲) چگونه رنگ آمیزی باعث دیده شدن اندامک ها می شود؟

✅ رنگ ها به ترکیبات اصلی یاخته می چسبند و آنها را واضح تر می کنند؛ مثلاً آبی متیل رنگی است که به پروتئین های غشا و هسته می چسبد و آنها را به خوبی مشخص می کند.

۱۳) تفاوت سلول های گیاهی و جانوری را بنویسید.

✅ یاخته های گیاهی، دیواره یاخته ای و سبزدیسه (کلروپلاست) دارند در حالی که یاخته های جانوری این دو را ندارند.

۱۴) دیواره سلولی چه وظیفه ای در سلول های گیاهی دارد؟

✅ با وجود دیواره یاخته ای شکل، یاخته های گیاهی نیز منظم تر است.

۱۵) تفاوت جانداران تک سلولی و پرسلولی را بنویسید.

✅ جانداران تک یاخته ای فقط از یک یاخته تشکیل شده‌اند و همهٔ فعّالیت های حیاتی خود را با همان یک یاخته انجام می دهند. در حالی که جانداران پر یاخته ای تعداد زیادی یاخته دارند.

۱۶) پر یاخته ای ساده چیست؟

✅ تعدادی یاخته در کنار هم قرار دارند. هر یاخته می تواند مستقل از یاخته های دیگر به فعّالیت حیاتی خود ادامه دهد. به چنین جاندارانی، پر یاخته‌ای ساده می گویند.

۱۷) تناسب بین کار و شکل را در بافت پوششی توضیح دهید.

✅ مثلاً در بافت پوششی، بسته به نوع کار، یاخته ها به شکل های متفاوتی دیده می شوند. یاخته های این نوع بافت در محل هایی که وظیفه محافظت را بر عهده دارند، مثل پوست، به هم فشرده و ضخیم هستند؛ اما در محل هایی که تبادل مواد را انجام می دهند، مثلاً در مویرگ ها یاخته ها نازک اند و منافذی بین آنها وجود دارد.

۱۸) وظیفه ی آوندها در گیاهان چیست؟

✅ آوندها که دراز و لوله مانند هستند، انتقال مواد را برعهده دارند.

۱۹) بافت چیست؟

✅ در جانداران پر یاخته ای از اجتماع تعدادی از یاخته های همکار و مشابه، بافت تشکیل می شود.

۲۰) انواع بافت اصلی بدن را بنویسید.

✅ چهار نوع بافت اصلی به نام های پوششی، پیوندی، عصبی و ماهیچه ای

۲۱) عضو چیست؟

✅ وقتی بافت های مختلف در کنار هم قرار می گیرند، اندام یا عضو تشکیل می شود؛ مثل معده، کلیه و قلب.

۲۲) اندام چیست؟

✅ اندام ها یا اعضا در کنار هم دستگاه ها را به وجود می آورند؛ مثل دستگاه گردش خون و گوارش.

۲۳) ویژگی مشترک همه جانداران چیست؟

✅ پیکر همه جانداران از سلول ساخته شده است.

۲۴) آیا تعداد سلول ها در همه جانداران یکسان است؟

✅ خیر، بعضی جانداران فقط از یک سلول ساخته شده اند اما برخی دیگر بیش از یک سلول دارند.

۲۵) جانداری را نام ببرید که فقط از یک سلول ساخته شده است؟

✅ باکتری

۲۶) چند نوع از سلول های بدن را نام ببرید؟

✅ سلول های عصبی – ماهیچه‌ای ، خونی و پوستی

۲۷) آیا ساختار همه سلول های بدن یکسان است؟

✅ خیر، با همه شباهت هایی که به هم دارند هر یک از آنها ساختار منحصر به فردی دارند.

۲۸) ویژگی های سلول کدامند؟

✅۱) همه سلولهای زنده نفس می کشند
۲) به مواد غذایی نیاز دارند
۳) تولید مثل می کنند (تقسیم می شوند)
۴) حرکت دارند

۲۹) چرا سلول واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می نامند؟

✅ زیرا هر ساختار زنده ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد از سلول تشکیل شده است و هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می شود سلول های آن قسمت آن را انجام می دهند.

۳۰) دو مورد از کارهای غشای پلاسمایی چیست؟

✅ ۱) محافظت از سلول
۲) کنترل ورود و خروج مواد

۳۱) آیا همه سلول ها غشای پلاسمایی دارند؟

✅ بله

۳۲) آیا غشا مانند یک صافی ( آبکش ) عمل می کند؟

✅ خیر غشا مانند یک صافی نیست که مواد را بر اساس اندازه عبور دهد.

۳۳) ورود و خروج مواد از غشا بر چه اساسی صورت می گیرد؟

✅ بر اساس نفوذپذیری انتخابی: (به مواد مورد نیاز سلول اجازه ورود می دهد و فقط مواد زائد و ترشحی می توانند از سلول خارج شوند)

۳۴) غشای سلول عمدتاً از چه ماده ای ساخته شده است؟

✅ لیپید (چربی)

۳۵) علاوه بر چربی، چه مولکول های دیگری در غشاء وجود دارند؟

✅ انواعی از مولکول های پروتئین و کربوهیدرات

۳۶) اندامک چیست؟

✅ اندامک ها ساختارهایی درون سلولی اند که برای انجام فعالیت های مختلف به صورت مجزا به سلول کمک می کنند.

۳۷) آیا همه سلول ها اندامک دارند؟

✅ بله

۳۸) آیا اندامک های همه سلول ها مشابه هستند؟

✅ خیر

۳۹) تقسیم سلول را چه چیزی کنترل می کند؟

✅ هسته سلول

۴۰) در کدام یک از موجودات زنده هسته سلول غشایی دارد که آن را در بر می گیرد؟

✅ گیاهان ، جانوران ، قارچ ها و آغازیان

۴۱) در سلول کدام یک از موجودات زنده هسته مشخصی تشکیل نمی شود؟

✅ باکتری ها

۴۲) دستگاه چیست چند مورد نام ببرید؟

✅ اندام ها یا اعضا در کنار هم دستگاه ها را به وجود می آورند مثل دستگاه گردش خون و گوارش

۴۳) اندام یا عضو چیست؟ چند مورد نام ببرید؟

✅ وقتی بافت های مختلف در کنار هم قرار می گیرند اندام یا عضو تشکیل می شود مثل معده ، کلیه و قلب

۴۴) آوند ها چه شکلی دارند و چه وظیفه ای بر عهده دارند؟

✅ دراز و لوله مانند هستند ، انتقال مواد را بر عهده دارند.

۴۵) سلول های عصبی چه شکلی دارند؟ چرا؟

✅ دراز و کشیده هستند برای انتقال پیام عصبی

۴۶) سلول های خونی چه شکلی دارند؟ چرا؟

✅ گرد هستند. برای آسانی حرکت در رگ ها

۴۷) سلول های بافت پوششی مویرگ ها چه شکلی دارد و چه وظایفی به عهده دارند؟

✅ نازک هستند و منافذی بین آنها وجود دارد و تبادل مواد را انجام می دهند.

۴۸) سلول های بافت پوششی پوست چه شکلی دارند و چه وظایفی به عهده دارند؟

✅ به هم فشرده و ضخیم هستند و وظیفه محافظت را به عهده دارند.

۴۹) سلول ، واحد ساختار و عمل در موجودات زنده است.

۵۰) هنگام رنگ آمیزی آبی متیل به پروتئین های غشا و هسته می چسبد و آنها را به خوبی مشخص می کند.

۵۱) جلبک رشته ای نمونه‌ای از جانداران پرسلولی ساده است.

۵۲) در پرسلولی مثل گیاهان و جانوران تقسیم کار صورت گرفته است.

۵۳) بین نوع کار و شکل سلول ها تناسب وجود دارد.

۵۴) با جمع شدن دستگاه ها در کنار هم موجود زنده به وجود می آید.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی هفتم

20 دیدگاه دربارهٔ «سوالات درس 11 علوم هفتم با جواب»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *