عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 14 علوم هشتم با جواب

سوالات درس 14 علوم هشتم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 14 علوم هشتم با جواب

سوالات درس 14 علوم هشتم با جواب

۱) علم نور شناسی چیست؟

✅ علمی است که رفتار نور را بررسی می کند.

۲) به چه اجسامی منیر یا چشمه نور می گویند؟

✅ اجسامی که از خود نور تولید می کنند. مانند خورشید، لامپ، شمع روشن، چوب در حال سوختن

۳) به چه اجسامی غیر منیر می گویند؟

✅ اجسامی که از خود نوری تابش نمی کنند جسم غیر منیر نامیده می شوند. مانند مداد، کتاب و سنگ و ماه و غیره

۴) اجسام غیر منیر چه موقع دیده می شوند؟

✅ هنگامی که نور یک چشمه نور مانند لامپ روشن از سطح آن ها برگردد و به چشم ما برسد.

۵) چشمه نور نقطه ای چیست؟

✅ اگر صفحه ای از مقوا را که روی روزنه کوچکی ایجاد شده است در مقابل چراغ روشنی قرار دهیم پرتوهای نور پس از خروج از روزنه از هم دور می شوند. به این روزنه چشمه نقطه ای نور می گویند.

ستارگانی که در آسمان شب می درخشند یا لامپ روشنی که در فاصله نسبتا دوری از ما قرار دارد از جمله چشمه های نقطه ای نور هستند.

۶) چشمه گسترده نور چیست؟

✅ به چشمه های نور مانند خورشید و لامپ روشن که نور را به تمام اطراف خود پخش می کنند چشمه نور گسترده می گویند.

۷) چگونه می توانیم چشمه گسترده نور ایجاد کنیم؟

✅ اگر روزنه ایجاد شده روی صفحه مقوا را بزرگتر کنیم یا صفحه را از مقابل چشمه نور برداریم چشمه گسترده نور خواهیم داشت.

۸) پرتو نور چیست؟

✅ باریک ترین باریکه نور را که بتوان تصور کرد را پرتو نور می گویند.

۹) آیا می توان پرتوهای نور را از هم جدا کرد؟

✅ نخیر هرگز نمی توان پرتوهای نور را به طور جداگانه ایجاد کرد.

۱۰) از مدل پرتو نور برای چه کاری استفاده می شود؟

✅ برای نمایش مسیر نور روی کاغذ

۱۱) هنگام کار با لیزر مدادی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

✅ هیچ گاه باریکه نور را به طور چشم خود یا دیگران نگیریم.

۱۲) نور چگونه منتشر می شود؟

✅ نور به خط راست منتشر می شود.

۱۳) چند دلیل بیاورید که نشان دهد نور به خط راست منتشر می شود.

✅ ۱) عبور نور از لا به لای شاخ و برگ درختان ۲)‌ تشکیل سایه ۳)‌ خورشید گرفتگی ۴)‌ ماه گرفتگی

۱۴) سایه چگونه تشکیل می شود؟

✅ هرگاه جسم کدری مقابل یک چشمه نور قرار گیرد در پشت جسم، فضای تاریکی ایجاد می‌شود که به آن سایه می‌گویند.

۱۵) جسمی کدر در مقابل یک منبع نور قرار دارد اگر جسم را از منبع نور دور کنیم، اندازه سایه ….

الف) تغییر نمی کند. ب) کوچک تر خواهد شد.
ج) بزرگ تر خواهد شد. د) ابتدا بزرگ تر، سپس کوچک تر خواهد شد.

✅ ب) کوچک تر خواهد شد.

۱۶) تقسیم اجسام غیر منیر از نظر عبور نور از آن ها را بنویسید.

✅۱) اجسام شفاف: اجسامی که نور از آن ها عبور می کند مانند شیشه هوا و آب
۲) اجسام نیمه شفاف:‌ اجسامی که نور از آن ها عبور می کند ولی از پشت آن ها اجسام دیگر به طور واضح دیده نمی شود مانند شیشه های مات
۳) اجسام کدر: اجسامی که نور از آنها عبور نمی کند. مانند آجر و مقوا و چوب

۱۷) خورشید گرفتگی (کسوف) چیست؟

✅ هر گاه ماه، زمین و خورشید روی یک خط راست واقع شود به طوری که ماه در وسط باشد ماه جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی زمین می افتد. در نتیجه کسانی که در سایه ی ماه قرار دارند خورشید را تاریک می بینند. در این صورت می گوییم که خورشید گرفتگی رخ داده است.

۱۸) ماه گرفتگی (خسوف) چیست؟

✅ اگر زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد، زمین جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی ماه می افتد و آن را تاریک می کند. در این صورت می گوییم ماه گرفتگی رخ داده است.

۱۹) انواع بازتاب نور را نام ببرید؟

✅ ۱) بازتاب منظم ۲) بازتاب نامنظم

۲۰) بازتاب منظم چیست؟

✅ اگر سطح یک جسم مانند آینه تخت، کاملا صاف و هموار باشد, همه پرتوهای موازی را که به آن می تابند را به صورت پرتوهای موازی باز می تابند. این بازتاب منظم می نامند.

۲۱) بازتاب نامنظم چیست؟

✅ وقتی یک دسته پرتو موازی نور به سطح ناصافی بتابد بازتاب های نور در جهت های مختلف و به طور نامنظم برمی گردند. این بازتاب را بازتاب نامنظم می نامند.

۲۲) زوایه تابش نور چیست؟

✅ به زاویه بین پرتوی تابش و خط عمود گفته می شود.

۲۳) زاویه بازتاب نور چیست؟

✅ به زاویه بین پرتوی بازتاب و خط عمو گفته می شود.

۲۴) قانون بازتاب نور چه چیزی را بیان می کند؟

✅ این قانون بیان می کند که زاویه تابش با زوایه بازتاب برابر است.

۲۵) زاویه تابش ۳۰ درجه است زاویه بازتاب چند درجه است؟

✅ ۳۰ درجه

۲۶) زاویه بازتاب ۴۲ درجه است. زاویه بین پرتوی تابش و بازتابش چقدر است؟‌

✅ ۸۴ درجه

۲۷) انواع آینه را نام ببرید.

✅ ۱) آینه تخت ۲) آینه کروی (آینه مقعر (کاو) – آینه محدب (کوژ))

۲۸) ویژگی های تصویر در آینه تخت را بنویسید.

✅ ۱) طول تصویر با طول جسم برابر است. ۲)‌ فاصله تصویر تا آینه با فاصله جسم تا آینه برابر است. ۳) تصویر مجازی ۴) تصویر مستقیم

۲۹) تصویر مجازی چیست؟

✅ به تصویری گفته می شود که پشت آینه تشکیل می شود و از آنجایی که می دانیم در پشت آینه چیزی وجود ندارد به این تصویر مجازی می گویند.

۳۰) تصویر حقیقی در کجا ایجاد می شود؟

✅ در جلوی آینه ایجاد می شود یا تصویر حقیقی بر روی پرده تشکیل می شود. مانند پخش فیلم در سینماها

۳۱) فاصله تصویر تا آینه تخت برابر فاصله شی تا آینه است.

۳۲) طول تصویر در آینه تخت با طول جسم برابر است.

۳۳) تصویر شی در آینه تخت مستقیم و مجازی است.

۳۴) اگر فاصله بین جسم تا آینه تخت ۲ متر باشد فاصله جسم تا تصویر چقدر است؟

✅ ۲ متر

۳۵) عدد ۸۷۷۱ در آینه تخت تبدیل به چه عددی می شود؟

✅ ۱۷۷۸

۳۶) آینه های کروی چگونه اند و چند نوع هستند؟‌

✅ آینه های کروی قسمتی از سطح یک کره هستند و بر دو نوع مقعر (کاو) و محدب (کوژ)‌ هستند.

۳۷) اگر سطح بیرونی کره را با لایه نازکی از جیوه بپوشانیم سطح درونی آن صیقلی و بازتاب دهنده نور خواهد بود. در این صورت به آن آینه مقعر یا کاو می گویند.

۳۸) اگر سطح درونی کره را با لایه نازکی از جیوه بپوشانیم به آن آینه محدب یا کوژ گفته می شود.

۳۹) در آینه های محدب سطح بیرونی یا برآمده، صیقلی و بازتاب دهنده نور است.

۴۰) کانون آینه مقعر چیست؟

✅ هر گاه یک دسته پرتو نور موازی به سطح آینه مقعر تابیده شوند. این پرتوها پس از بازتاب از آینه همدیگر را در یک نقطه قطع می کنند و همگرا می شوند. به این نقطه کانون می گویند. و با حرف f نمایش می دهند.

۴۱) فاصله کانونی چیست؟

✅ به فاصله کانون تا آینه فاصله کانونی می گویند.

۴۲) ویژگی های تصویر در آینه مقعر را بنویسید.

✅ در آینه مقعر ویژگی تصویر به مکان آن جسم در محور اصلی بستگی دارد. در این جا مکان شیء به دو صروت کلی در فاصله کانونی و دورتر از کانون در نظر گرفته شده است.

حالت اول: اگر جسم در فاصله کانونی (بین کانون تا آینه) باشد: ۱‍) تصویر مجازی است. ۲) تصویر بزرگتر از جسم است.
حالت دوم: اگر جسم خارج از کانون باشد: ۱) تصویر حقیقی است. ۲) تصویر وارونه است (کله پا)‌ ۳) تصویر بزرگتر از جسم است.

۴۳) نور خورشید وقتی به آیینه مقعر برخورد کند تصویر آن روی کانون می افتد.

۴۴) کاربرد آینه مقعر را بنویسید.

✅ دندانپزشکی – کاسه چراغ اتومبیل ها و چراغ قوه ها

۴۵) وقتی یک دسته پرتو نور موازی به آینه محدب (کوژ) بتابد چگونه از آینه برمی گردند؟‌

✅ پس از بازتاب از آینه از یکدیگر دور یا واگرا می شوند و امتداد این پرتوها در پشت آینه یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند که به آن کانون مجازی آینه کوژ می گویند.

۴۶) تصویر در آینه محدب چند حالت دارد؟‌

✅ فقط یک حالت دارد. آینه محدب از جسمی که در مقابل آن قرار دارد، همیشه تصویری مجازی و مستقیم و کوچکتر از جسم در پشت آینه و در داخل فاصله کانون مجازی تشکیل می دهد.

۴۷) ویژگی های تصویر در آینه محدب را بنویسید.

✅ مجازی است – مستقیم می باشد – کوچکتر از جسم است – پشت آینه است و در فاصله کانونی می باشد.

۴۸) کاربرد آین محدب را بنویسید.

✅ آینه بغل اتومبیل ها – آینه سرپیچ های تند جاده های کوهستانی و پارکینگ ها

۴۹) چرا از آینه های محدب در جاده های کوهستانی و ورودی پارکینگ استفاده می شود؟

✅ آینه های محدب اجسام را کوچکتر نشان می دهند و میدان دید را افزایش می دهند و لذا در خودروها و آینه های جاده ای به کار می روند.

۵۰) تصویر در آینه های کوژ همواره کوچکتر از جسم مجازی و مستقیم است.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی هشتم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *