عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 14 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 14 مطالعات نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 14 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 14 مطالعات نهم با جواب

۱) در اواخر جنگ جهانی اوّل حکومت تزاری روسیه چه شد؟

✅ به اتحاد جماهیر شوروی تغییر یافت.

۲) قرارداد 1919 در دوره چه کسی بسته شد؟

✅ وثوق الدوله

۳) قرارداد 1919 با چه کشوری بسته شد؟

✅ انگلستان

۴) مفاد قرارداد قرارداد 1919 چه بود؟

✅ اداره امور نظامی و مالی ایران توسط مستشاران انگلیسی

۵) مخالفین قرارداد 1919 چه کسانی بودند؟

✅ آیت الله مدرس و شیخ محمد خیابانی

۶) پس از کودتای 1299 چه شد؟

✅رضا خان روی کار آمد.

۷) کودتای رضاخان در چه سالی بود؟

✅ سال ۱۲۹۹

۸) شیوۀ حکومت و اقدامات رضاشاه چگونه بود؟

✅ استبداد – سرکوب مخالفان

۹) سرنوشت سیدحسن مدرس چه شد؟

✅ به دست ماموران رضاخان به شهادت رسید.

۱۰) در دورهٔ حکومت رضاشاه چه کارهایی برای نوسازی ایران انجام شد؟

✅  نوسازی تشکیلات نظامی
گسترش مدارس و مراکز آموزشی جدید
نخستین دانشگاه ایران
توسعه راه های شوسه
راه آهن سراسری

۱۱) کلاه لبه دار یا کلاه پهلوی در چه دوره ای اجباری شد؟

✅ رضا خان

۱۲) دولت های محور کدامند؟

✅ ایتالیا و ژاپن و آلمان

۱۳) در کدام جنگ جهانی ما اعلام بی طرفی کردیم؟

✅ در جنگ جهانی اول و دوم

۱۴) متفقین پس از اشغال ایران چه کردند؟

✅ رضاشاه را خلع و تبعید کردند.

۱۵) جنگ جهانی دوم را کدام گروه پیروز شد؟

✅ متفقین

۱۶) در جنگ جهانی دوم چگونه پایان یافت؟

✅ شکست آلمان توسط متفقین
بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا

۱۷) نهضت ملی شدن نفت در دوره چه کسی بود؟

✅ محمدرضا شاه

۱۸) امتیاز بهره برداری از منابع نفت ایران در زمان چه کسی به انگلیسی ها داده شده بود؟

✅ مظفرالدین شاه

۱۹) رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت را چه کسانی به عهده داشتند؟

✅ آیت الله کاشانی و دکتر محمد مصدق

۲۰) تاریخ کودتای انگلستان و آمریکا چه زمانی بود؟

✅ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

۲۱) کودتا توسط چه کسی انجام شد؟

✅ سرلشکر فضل الله زاهدی

۲۲) پس از کودتای 28 مرداد حکومت پهلوی چه کرد؟

✅ امور اکتشاف، استخراج و فروش نفت را برای ۵۰ سال واگذار کرد.

۲۳) سازمان اطلاعات و امنیت کشور چه نام داشت؟

✅ ساواک

۲۴) ساواک در زمان چه کسی تاسیس شد؟

✅ محمدرضا شاه

۲۵) جنگ جهانی دوم با حمله ناگهانی آلمان به لهستان آغاز شد.

۲۶) قانون ملی شدن نفت در اسفند ۱۳۲۹ تصویب شد.

۲۷) دولت های انگلستان و آمریکا از شرایط برای سرنگونی دولت دکتر مصدق از طریق کودتا استفاده کردند.

۲۸) قرداد ۱۹۱۹ در زمان نخست وزیری وثوق الدوله بسته شد.

۲۹) سید ضیاء الدین طباطبایی از سیاستمداران طرفدار انگلستان بود.

۳۰) جنگ جهانی دوم با بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا به پایان رسید.

۳۱) در جنگ جهانی دوم مهم ترین عامل ارتباطی نیروهای متفقین راه آهن سراسری ایران بود.

۳۲) پس از کودتای ۱۲۹۹ احمدشاه مجبور شد رضاخان را به فرماندهی کل قوا منصوب کند.

۳۳) یکی از مخالفان سر سخت شیوه حکومت رضاشاه، آیت الله مدرس بود که توسط نیروهای شاه به شهادت رسید.

۳۴) نهضت جنگل، به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی با خشونت زیاد توسط نیروهای رضاشاه سرکوب شد.

۳۵) آثار و نتایج کودتای 28 مرداد را به طور خلاصه بیان کنید.

✅ دولت دکتر مصدق سرنگون شد.
 منابع نفت ایران دوباره در اختیار بیگانگان قرار گرفت
 نفوذ و سلطه آمریکا بر کشور ما به تدریج افزایش یافت.
محمدرضاشاه به شاهی مستبد و ستمگر تبدیل شد که اصول قانون اساسی را آشکارا نادیده میگرفت.
تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) برای سرکوبی شدید مخالفان
 دوباره فضای ترس و خفقان بر ایران حاکم شد.

۳۶) کودتای 28 مرداد 1332 با چه هدفی و چگونه صورت گرفت؟

✅ با هدف شکست نهضت ملی و سرنگونی مصدق -طبق برنامه ای که این دو کشور طراحی کردند، در روز 28 مرداد 1332واحدهایی از ارتش به فرماندهی سرلشکر فضل اللّه زاهدی به خیابانها ریختند و با اشغال مراکز مهم پایتخت، دولت دکتر مصدق را سرنگون کردند.

۳۷) مهم ترین عامل شکست نهضت ملی شدن نفت را توضیح دهید.

✅ بروز اختلاف میان رهبران نهضت – رهبران نهضت اسیر جاه طلبی و خودخواهی سیاسی اطرافیان خود شدند و نتوانستند از گسترش اختلافات درونی جلوگیری کنند.

در نتیجه، اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنی تبدیل شد. این وضعیت، ملت را دلسرد و دشمنان نهضت را امیدوار کرد. دولتهای انگلستان و آمریکا از این شرایط برای سرنگونی دولت دکتر مصدق از طریق کودتا استفاده کردند.

۳۸) چرا انگلستان نتوانست جلو ملی شدن نفت را بگیرد؟

✅ به دلیل وحدت ملت و همدلی رهبران نهضت

۳۹) دکتر مصدق با چه هدفی به نخست وزیری رسید؟

✅ تا قانون ملی شدن نفت را به اجرا درآورد و دست بیگانگان را از این ثروت ملی کوتاه کند.

۴۰) نهضت ملی شدن نفت ایران چگونه و به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟ شرح دهید.

✅ یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران، ملی شدن صنعت نفت است. امتیاز بهره برداری از منابع نفت ایران در زمان مظفرالدین شاه به انگلیسی ها واگذار شد.

رضاشاه امتیاز مذکور را لغو کرد اما خیلی زود طی قرارداد دیگری، دوباره منابع نفت ایران را به انگلستان واگذار کرد.

در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، مردم ایران خواهان لغو آن قرارداد و ملی شدن صنعت نفت بودند.

آیت اللّٰه کاشانی و دکتر محمد مصدق رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت را به عهده گرفتند. مجلس شورای ملی نیز با مشاهده اتحاد و یک دلی مردم، قانون ملی شدن نفت را تصویب کرد.

۴۱) در دوره محمدرضاشاه چه عاملی به آرامش کشور آسیب می زد؟

✅ رقابت های انگلستان، شوروی و آمریکا برای کسب نفوذ سیاسی و اقتصادی هرچه بیشتر در کشور.

۴۲) چرا در سال های نخست حکومت محمدرضا شاه، مجلس شورای ملی نقش موثری در اداره کشور به دست آورد؟

✅ محمدرضا شاه در سالهای نخست سلطنت خود این امکان را نداشت که همچون پدرش با استبداد و دیکتاتوری حکومت کند.

بنابراین، برای نمایندگان مجلس شورای ملی و هیئت وزیران فرصتی به وجود آمد که در ادارهٔ امور کشور نقش مؤثری داشته باشند. همچنین احزاب سیاسی و مطبوعات دوباره فعالیت خود را آغاز کردند.

 

💯 همچنین بخوانید: سوالات درس 15 مطالعات نهم

 

۴۳) آثار و تبعات جنگ جهانی دوم در ایران را بیان کنید.

✅ جنگ جهانی دوم نیز همچون جنگ جهانی اول، به اقتصاد و جامعه ایران خسارت و آسیب زیادی وارد کرد. مردم ایران طی آن سال ها با کمبود و گرانی شدید مواد غذایی، مخصوصاً نان، روبه رو بودند و عدهٔ زیادی بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان سپردند.

۴۴) متفقین پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم چه اقداماتی انجام دادند؟

✅ رضاشاه را مجبور کردند که به نفع پسرش، محمدرضا، از قدرت کناره گیری کند و سپس او را از کشور تبعید کردند.

۴۵) در جریان جنگ جهانی دوم متفقین با چه بهانه ای کشور ما را اشغال کردند؟ هدف اصلی آنها از این اقدام چه بود؟

✅ در جنگ جهانی دوم، دولت ایران اعلام بی طرفی کرد، اما در شهریور ، ۱۳۲۰ متفقین حضور شماری از آلمان ها در ایران را بهانه قرار دادند و کشور ما را به اشغال خود درآوردند. هدف اصلی آنها از این اقدام، استفاده از موقعیت و منابع و امکانات ایران به سود خویش بود.

۴۶) جنگ جهانی دوم در چه سال و چگونه آغاز شد؟

✅ جنگ جهانی دوم با هجوم برق آسای آلمان به لهستان آغاز شد (1939م/1318ش.) ایتالیا و ژاپن به آلمان پیوستند و دولت های محور را تشکیل دادند. در جبهه مقابل، انگلستان، فرانسه، شوروی و آمریکا قرار داشتند که متفقین خوانده میشدند.

۴۷) کدام یک از اقدامات رضاشاه مغایر با ارزشهای اسلامی و فرهنگ ایرانی بود؟ توضیح دهید.

✅ الف) مجبور کردن مردم به این که لباس یکسانی به تن کنند و کلاه لبه داری (مشهور به کلاه پهلوی) بر سر بگذارند.

پس از آن، محدودیت هایی برای برگزاری مراسم مذهبی از جمله عزاداری امام حسین (ع) به وجود آمد و زمزمه برداشتن (کشف) حجاب مطرح شد.

مردم مشهد در اعتراض به این کارها قیام کردند و در مسجد گوهرشاد گرد هم آمدند. نیروهای نظامی برای سرکوب این قیام، مردم را در کنار حرم حضرت امام رضا به گلوله بستند و عده ٔ ای را شهید و مجروح کردند.

ب) حکومت رضاشاه که بسیار شیفته ظاهر فرهنگ اروپایی بود، اندکی پس از سرکوب قیام گوهرشاد، دستور داد حجاب را با زور و خشونت از سر زنان و دختران ایرانی بردارند.

۴۸) در زمان رضاشاه چه اقداماتی درکشور صورت گرفت؟

✅ ۱- رضاشاه تلاش گسترده ای برای نوسازی ایران به تقلید از اروپا انجام داد.
۲- نوسازی تشکیلات نظامی .
۳- مدارس و مراکز آموزشی جدید در شهرهای مختلف گسترش پیدا کردند .
۴- نخستین دانشگاه ایران (دانشگاه تهران) بنیان نهاده شد.
۵- راههای شوسه توسعه یافتند و راه آهن سراسری که خلیج فارس را به دریای مازندران متصل میکرد، احداث شد.
۶- مؤسسات و مراکز صنعتی متعددی در ایران به وجود آمدند.

۴۹) شیوه های ( ویژگی های) حکومت رضاشاه را به طور خلاصه بیان کنید.

✅ رضاشاه از ابتدای حکومت به استبداد و دیکتاتوری روی آورد.
 هیئت وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی اختیار و استقلال چندانی نداشتند و تابع دستورات شاه بودند.
 به احزاب و روزنامه های مستقل اجازه فعالیت داده نمی شد.
 با زور و خشونت، فضای خفقان، ترس و سرکوب را بر جامعه حاکم کرد.
 مخالفان سرنوشتی جز تبعید، زندان، شکنجه و اعدام نداشتند.

۵۰) روند به قدرت رسیدن رضاخان را به طور خلاصه بنویسید.

✅۱- اقدام به کودتای برنامه ریزی شده توسط انگلیسیها (3 اسفند 1299)
۲- فرماندهی کل قوا پس از کودتا
۳- وزارت جنگ (1302ــ 1300ش)
۴- نخست وزیری و وزارت جنگ (1304ــ 1302ش)
۵- برکناری احمدشاه از قدرت و سپردن حکومت موقت به رضاخان توسط مجلس شورای ملی (آبان 1304)
۶- واگذاری رسمی حکومت به رضاخان پهلوی توسط مجلس مؤسسان (آذر 1304)

۵۱) انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی چگونه انجام شد؟

✅ در سال ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی با وجود مخالفت جدی تعداد کمی از نمایندگان، مانند آیت اللّٰه مدرس و دکتر مصدق، احمدشاه قاجار را از قدرت برکنار کرد و حکومت موقت را به رضاخان سپرد. سپس، مجلس مؤسسان به طور رسمی حکومت را به رضاخان و خانواده او واگذار کرد.

۵۲) چه عواملی در تثبیت موقعیت وقدرت رضاخان نقش داشتند؟

✅ الف) او با جدیت تمام به نوسازی تشکیلات نظامی پرداخت و ارتش نوینی را پایه گذاری کرد.
ب) نافرمانی و آشوبهای داخلی را فرونشاند و نظم و امنیت را تا حدودی برقرار کرد.
ج) طرفدارانش با تبلیغات فراوان او را شایسته تر از احمدشاه قاجار برای حکومت معرفی می کردند.
د) رضاخان ، خود را فردی مذهبی و پایبند به احکام و ارزشهای دینی نشان میداد. به همین دلیل، در مراسم و مجالس مذهبی حضور می یافت و با علما دیدار و مشورت می کرد.
ه) با استفاده از موقعیت خود به عنوان وزیر جنگ و نخست وزیر، طرفداران خود را وارد مجلس شورای ملی کرد.

۵۳) کودتای 1299 با چه هدفی وچگونه صورت گرفت؟

✅ با هدف تغییر حکومت در ایران.-انگلیسی ها یکی از فرماندهان نیروی قزاق به نام رضاخان را به عنوان مهرهٔ نظامی و سید ضیاء الدین طباطبایی را به عنوان مهره سیاسی کودتا برگزیدند.

طباطبایی از سیاستمداران طرفدار انگلستان بود. در سوم اسفند 1299 نیروهای تحت فرمان رضاخان مراکز مهم پایتخت را اشغال کردند و احمدشاه مجبور شد سیدضیاء را به نخست وزیری و رضاخان را به فرماندهی کل قوا منصوب کند.

۵۴) قرارداد 1919 (قرارداد وثوق الدوله) چه نوع قراردادی بود؟ و چه کسانی با آن مخالفت کردند؟

✅ بر اساس این قرارداد، ادارهٔ امور نظامی و مالی ایران در اختیار کارشناسان (مستشاران) نظامی و مالی انگلستان قرار میگرفت. افرادی مانند: آیت اللّٰه مدرس و شیخ محمد خیابانی با آن به مخالفت برخاستند. احمد شاه قاجار نیز از تأیید آن خودداری کرد.

۵۵) بعد از جنگ جهانی اول چه عواملی زمینه را برای انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی فراهم آورد؟

✅ کشور ما درگیر انبوهی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی بود . برنامه ها و سیاستهای انگلستان در ایران.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *