عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 15 علوم هفتم با جواب

سوالات درس 15 علوم هفتم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 15 علوم هفتم با جواب

سوالات درس 15 علوم هفتم با جواب

۱) وظیفه ی دستگاه تنفس چیست؟

✅ دستگاه تنفس، اکسیژن را برای یاخته‌ها تأمین، و کربن دی‌اکسید را دفع می‌کند. همچنین مواد دفعی دیگری وجود دارند که دستگاه دفع، آنها را به خارج از بدن می‌فرستد.

۲) مسیر حرکت هوا را به ترتیب بنویسید.

✅ هوا ابتدا از طریق بینی یا دهان وارد دستگاه تنفس می‌شود و پس از عبور از حلق وارد حنجره و سپس وارد نای می‌شود. نای دو شاخه دارد که به آنها نایژه می‌گویند.

نایژه‌ها هوا را به نایژک‌ها که به تعداد زیاد در شُش‌ها پراکنده‌اند، می‌رسانند. در انتهای نایژک‌ها کیسه‌های هوایی قرار دارند.

۳) وظیفه ی مویرگ های خونی اطراف کیسه هوایی چیست؟

✅ بین این مویرگ ها و کسیه های هوایی تبادل گازهای تنفسی انجام می شود.

۴) گاز های تنفسی در کیسه ی هوایی چگونه جا به جا می شوند؟

✅ اکسیژن از کسیه های هوایی وارد خون و کربن دی اکسید از خون وارد کیسه های هوایی می شود.

۵) جایگاه و وظایف شش ها را بنویسید.

✅ شش ها درون قفسه سینه جای دارند. قفسه سینه ضمن محافظت از شش ها در باز و جمع شدن آنها نیز نقش دارد.

۶) جایگاه و وظیفه ی پرده ی دیافراگم را بنویسید.

✅ در پایین ققسه سینه، پرده دیافراگم قرار دارد که با تغییر شکل خود باعث درم و بازدم می شود.

۷) دم و بازدم را تعریف کنید.

✅ ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را دم و خروج آن از شش ها را بازدم گویند.

۸) پرده ی جنب چیست؟

✅ پرده جنب؛ پرده ای دو لایه است که شش ها را به دیواره داخلی قفسه سینه وصل می کند.

۹) حنجره در کجا بدن واقع شده است؟

✅ حنجره بعد از حلق و در ابتدای نای قرار دارد.

۱۰) تار های صوتی چیست و چه کاربردی دارد؟

✅ درون حنجره دو پرده ماهیچه ای وجود دارد که به آن تارهای صوتی می گویند. عبور هوا از میان این قسمت باعث ارتعاش و تولید صدا می شود.

۱۱) هنگام صحبت کردن، دم انجام می دهیم یا بازدم؟

✅ بازدم

۱۲) پس از تبادل گاز ها در کیسه ی هوایی چه فرایندی در خون اتفاق می افتد؟

✅ پس از مبادلهٔ اکسیژن و کربن دی‌اکسید در کیسه‌های هوایی، کربن دی‌اکسید از طریق شش خارج و اکسیژن وارد خون می‌شود.

خون با کمک گویچه‌های قرمز و خوناب (پلاسما) گازهای تنفسی را انتقال می‌دهد. اکسیژن به اطراف یاخته‌ها می‌رسد و وارد آنها می‌شود تا در فرایند آزاد کردن انرژی موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت کند.

در این فرایند همچنین گاز کربن دی‌اکسید آزاد می‌شود. کربن دی‌اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از بدن خارج شود.

۱۳) چه موادی از کلیه ها دفع می شود؟

✅ موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت کند. در این فرایند همچنین گاز کربن دی‌اکسید آزاد می‌شود. کربن دی‌اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از بدن خارج شود.

۱۴) کلیه ها به چه شکلی و کجا قرار دارند؟

✅ کلیه ها به صورت دو اندام لوبیایی شکل در طرفین ستون مهره ها و در بالای ناحیه کمر قرار دارند.

۱۵) کدام سرخرگ ها و سیاهرگ هایی به کلیه ها وارد و خارج می شود؟

✅ به هر کلیه یک سرخرگ وارد می‌شود. این سرخرگ انشعابی از بزرگ سرخرگ، آئورت است که خون را برای تصفیه شدن به این اندام می‌آورد.

خون تصفیه شده، توسط یک سیاهرگ از کلیه خارج می‌شود و به بزرگ سیاهرگ زیرین می‌ریزد.

۱۶) نفرون چیست؟

✅ در ساختار میکروسکوپی کلیه میلیون‌ها لولهٔ پیچ در پیچ وجود دارد که به آنها لولۀ ادراری یا گُردیزه (نفرون) گویند.

۱۷) کار اصلی کلیه چیست و چه بخشی آن را انجام می دهد؟

✅ کار اصلی کلیه‌ها را این لوله‌ها انجام می‌دهند؛ یعنی خون را تصفیه و مواد دفعی آن را جدا می‌کنند.

۱۸) نحوه ی دفع مواد زاید در کلیه ها را بنویسید.

✅ گُردیزه‌ها، مواد زائد مثل اوره و نمک‌های اضافی خون را به همراه مقداری آب از مویرگ‌ها می‌گیرند و ادرار را می‌سازند.

ادرار تشکیل شده در گُردیزه‌ها به لگنچه می‌ریزد و از آنجا از طریق میزنای به مثانه وارد و در آنجا ذخیره می‌شود.

وقتی حجم ادرار در مثانه از حدی بیشتر می‌شود، احساس دفع ادرار ایجاد می‌شود.

۱۹) محیط داخلی را تعریف کنید.

✅ یاخته های بدن در میان مایعی بین یاخته ای قرار دارند که به مجموع آن، محیط داخلی می گویند.

۲۰) کلیه چگونه باعث پایدار ماندن محیط داخلی بدن می شوند؟

✅ کلیه‌ها با دفع مواد زائد، آب و نمک‌های اضافی در این تنظیم نقش اساسی دارند. یکی از مهم‌ترین کارهای کلیه، تنظیم میزان آب بدن است.

کلیه‌ها با کم و زیاد کردن دفع آب به صورت ادرار این تنظیم را انجام می‌دهند.

۲۱) چه راهکاری در جلوگیری از ایجاد سنگ کلیه و مثانه وجود دارد؟

✅ استفاده از آب های آشامیدنی دارای مواد معدنی مناسب و استاندارد در جلوگیری از این بیماری ها موثر است.

۲۲) هوا برای ورود به شش ها از چه مسیری عبور می کند؟

✅ ۱) بینی
۲) حلق
۳) حنجره
۴) نای
۵) نایژه
۶) نایژک
۷) کیسه های هوایی

۲۳) نایژه چیست؟

✅ نای دو شاخه دارد که به آنها نایژه می گویند.

۲۴) نایژک چیست؟

✅ قسمتی از دستگاه تنفسی بوده که بین نایژه و کیسه هوایی قرار گرفته است.

۲۵) کیسه های هوایی در کجا قرار دارد؟

✅ در انتهای نایژک ها قرار دارند.

۲۶) فضای داخل بینی چه تاثیری روی هوای وارد شده به بدن می‌گذارد؟

✅ فضای داخل بینی هوا را گرم و مرطوب و تصفیه می‌کند.

۲۷) ویژگی های کیسه‌های هوایی شش ها را بنویسید؟

✅ ۱) دیواره ی نازکی دارند
۲) فقط یک لایه سلول های پهن با قطر اندک دارند
۳) اطراف کیسه های هوایی را ، مویرگ‌های خون فراوانی فرا گرفته‌اند

۲۸) شش ها در کجا قرار دارند؟

✅ درون قفسه سینه جای دارند

۲۹) وظایف قفسه سینه چیست؟

✅ ۱) محافظت از شش ها
۲) کمک به باز و بسته شدن شش ها

۳۰) قسمت های مختلف دستگاه تنفس را نام ببرید؟

✅ – مجاری تنفسی (بینی ، حلق ، حنجره ، نای ، نایژه ، نایژک کیسه های هوایی)
– شش
– قفسه سینه
– پرده جنب و پرده دیافراگم

۳۱) محل پرده دیافراگم کجاست؟

✅ در پایین قفسه سینه قرار دارد.

۳۲) پرده جنب چیست؟

✅ پرده ای دو لایه است که شش ها را به دیواره داخلی قفسه سینه وصل می کند.

۳۳) مایع جنب چیست؟

✅ مایعی که بین دو لایه ی پرده جنب را پر کرده است را مایع جنب می نامند.

۳۴) میزان اکسیژن موجود در هوای سالم و آلوده را مقایسه کنید؟

✅ در هوای سالم ۲۱ درصد اکسیژن وجود دارد ولی در هوای آلوده درصد اکسیژن هوا کاهش یافته است.

۳۵) چند بیماری شایع افراد سیگاری را بنویسید؟

✅ سرطان ریه ، سرطان حنجره و …

۳۶) در صحبت کردن هوای دم نقش دارد یا هوای بازدم؟

✅ هوای بازدم ؛ زیرا پرده صوتی در جهت خروج هوا باز شده و مرتعش می‌شوند

۳۷) وظیفه ی دستگاه تنفس چیست؟

✅ تامین اکسیژن لازم برای کار سلول ها و دفع گاز کربن دی اکسید حاصل از آنها وظیفه دستگاه تنفس است. کربن دی اکسید محصول همیشگی تنفس است.

۳۸) اکسیژن چه کمکی به سلول می‌کند؟

✅ در فرآیند آزاد کردن انرژی مواد مثل قندها شرکت می کند.

۳۹) وظیفه دستگاه دفع ادرار را بنویسید؟

✅ ۱) مواد دفعی مثل اوره را از بدن دفع می‌کند
۲) نمک‌های اضافی بدن را هم به همراه آب مازاد از بدن درفع می کند

۴۰) دستگاه دفع ادرار شامل چه اجزایی است؟

✅ شامل کلیه – میزنای – مثانه – مجرای دفع ادرار

۴۱) کدام کلیه بالاتر قرار دارد؟

✅ چپ (دلیل این مطلب وجود کبد است کبد در داخل شکم سمت راست و در بخش فوقانی آن و ریز دنده هاست و پشت آن کلیه راست قرار گرفته است می توان گفت که در محفظه شکمی کبد به کلیه راست فشار می آورد و آن را به سمت پایین متمایل می کند)

۴۲) کلیه ها کجای بدن قرار دارد؟

✅ در طرفین ستون مهره ها و در بالای ناحیه کمر

۴۳) تفاوت خون سیاهرگی و سرخرگی در کلیه چیست؟

✅ خون سرخرگی شامل مواد دفعی است ولی خون سیاهرگی مواد دفعی ندارد

۴۴) وظیفه سرخرگ کلیه را بنویسید؟

✅ خون را برای تصفیه شدن به کلیه می برد

۴۵) ویژگی سیاهرگ کلیه را بنویسید؟

✅ به بزرگ سیاهرگ زیرین می ریزد.

۴۶) کار اصلی کلیه ها را چه عنصری انجام می دهد؟

✅ نفرون ها یا لوله های ادراری

۴۷) کار نفرون چیست؟

✅ خون را تصفیه می کنند و مواد دفعی آن را جدا می کنند

۴۸) ترکیبات ادرار را بنویسید؟

✅ شامل مواد دفعی مثل اوره و نمک ‌های اضافی خون به همراه مقداری آب است.

۴۹) وظایف کلیه چیست؟

✅ ۱) تنظیم آب بدن
۲) دفع اوره و مواد معدنی اضافی بدن
۳) تنظیم ترکیب خون

۵۰) آب بدن چگونه تنظیم می شود؟

✅ توسط کلیه ها تنظیم می شوند

۵۱) چرا نباید ادرار را به مدت زیاد در مثانه نگه داریم؟

✅ چون ممکن است باعث سنگ مثانه شود

۵۲) اندام های دفعی بدن را نام ببرید؟

✅ ۱) کلیه
۲) شش
۳) پوست

۵۳) دستگاه تنفس تبادل گازها را برعهده دارد واکنش های درون سلول مواد زاید دیگری هم تولید می‌کند که باید به وسیله دستگاه دفع ادرار از بدن خارج شود.

۵۴) تبادل هوایی در شش ها بین مویرگ ها و کیسه های هوایی انجام می شود.

۵۵) ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را دم و خروج آن از شش ها را بازدم گویند.

۵۶) ادرار از کلیه توسط میزنای از لگنچه به مثانه وارد می شود.

۵۷) سلول های بدن در میان مایع بین سلولی قرار دارند که به مجموعه آن محیط داخلی می گویند.

۵۸) اگر نوع و مقدار مواد موجود در محیط داخلی ثابت باشد سلول کار خود را به خوبی انجام می‌دهد.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی هفتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *