عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 17 مطالعات نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 17 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 17 مطالعات نهم با جواب

۱) انسان ها در چه مواردی اشتراکاتی دارند؟

✅ آنها در چگونگی برقراری ارتباط با یکدیگر، آداب و رسوم و پوشاک و تغذیه، باورها و اعتقادات، قوانین و مقررات، نحوه استفاده از محیط طبیعی و … اشتراکاتی با هم دارند.

۲) فرهنگ چیست؟

✅ فرهنگ را آگاهی و اندیشه مشترک اعضای یک جامعه می گویند.
یا فرهنگ را می توان شیوه ی مشترک زندگی در یک جامعه دانست.

۳) مورچه ها و زنبورها نیز با هم زندگی می کنند اما فرهنگ ندارند؛ چرا؟

✅ چون آگاهی و اندیشه ندارند.

۴) چرا خانواده اولین و مهمترین کانون اجتماعی شدن فرد است؟

✅ پدر و مادر به کودک یاد می دهند که چه چیزهایی خوب و چه چیزهایی بد هستند. به عنوان مثال، کودک در خانواده یاد می گیرد: چطور صحبت کند، چگونه غذا بخورد و در نشست و برخاست چه آدابی را رعایت کند،

چگونه به مهمان ها سلام و تعارف کند، یا پاهایش را جلوی افراد بزرگتر دراز نکند. همچنین یاد می گیرد چگونه عبادت و دعا کند و در مراسم مختلف، مثل جشن ها یا عزاداری ها چگونه رفتار کند.

۵) هنجارها را تعریف کنید.

✅ هنجارها، رفتارهای معینی هستند که در یک گروه یا جامعه پذیرفته شده و متداول‌اند. یا به عبارت دیگر، به قواعد و شیوه های مورد قبول یک جامعه برای انجام دادن کارهای مختلف، هنجار می گویند.

برای مثال، ما وقتی به هم می رسیم سلام می کنیم ، وقتی می خواهیم غذا بخوریم یا وارد جایی شویم به هم تعارف می کنیم.

۶) هنجارها شامل چه چیزهایی هستند؟

✅ هنجارها در واقع همه عادت ها، آداب و رسوم اجتماعی، مناسک مذهبی، قواعد، قوانین و مقررات (قوانین ازدواج، قوانین خرید و فروش، قوانین عبور و مرور و …) را در برمی گیرد.

۷) نمونه هایی از ارزش ها را نام ببرید.

✅ احترام به سالمندان – شهادت طلبی – مشهور شدن – اهل مطالعه بودن – ساده زیستی – پرهیز از دخانیات – صداقت

۸) فرهنگ جامعه شیوه ی زندگی آن جامعه است .

۹) فرهنگ پدیده های آموختنی است.

۱۰) خانواده اولین و مهمترین کانون اجتماعی شدن فرد است.

۱۱) ارزش ها به هنجارها جهت می دهند، یعنی افراد مبنای ارزش هایی که به آنها معتقدند رفتار و عمل می کنند.

۱۲) هنجارها به روابط اجتماعی سامان می بخشد.

۱۳) فرهنگ از راه آموزش و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

۱۴) نماد در جریان روابط اجتماعی به وجود می آید.

۱۵) فرهنگ در جریان (فرایند) اجتماعی شدن آموخته می شود.

۱۶) اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد خانواده است.

۱۷) فرایند اجتماعی شدن ، نخست در خانواده رخ می دهد.

۱۸) رابطه ی جامعه و فرهنگ را بیان کنید؟

✅ جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ هم بدون جامعه به وجود نمی آید.

۱۹) اجتماعی شدن یا جامعه پذیری چیست ؟

✅ اجتماعی شدن فرآیندی طولانی مدت از تولد تا آخر عمر است که افراد از طریق آن، زندگی در جامعه را می آموزند و خود را با ان منطبق می کنند.

۲۰) چرا اجتماعی شدن فرایندی بسیار مهم در زندگی است؟

✅ زیرا بدون آن، افراد نمی توانند به زندگی در جامعه ادامه دهند. در یک جامعه، هر فرد عقاید و باورها، رسوم، قوانین و حتی چگونگی پاسخ دادن به غرایز را از دیگران می آموزد و به افراد دیگر یاد می دهد.

۲۱) فرایند اجتماعی شدن نخست در کجا رخ می دهد؟ چگونه؟ با ذکر مثال؟

✅ در خانواده – پدر و مادر به کودک یاد می دهند ک چطور صحبت کند، چگونه غذا بخورد و در نشست و برخاست چه آدابی را رعایت کند، چگونه به مهمان سلام و تعارف کند،

چگونه در مراسم مختلف مثل جشن ها یا عزاداری ها شرکت کند و چه بپوشد و چگونه رفتار کند، در موقع خمیازه کشید دست را جلوی دهانش بگیرد یا پاهایش را جلوی افراد بزرگ تر دراز نکند و موقع غذا خوردن ، دهانش صدا ندهد.

۲۲) با بزرگ تر شدن فرد، علاوه بر خانواده، چه عوامل دیگری در فرایند اجتماعی شدن فرد موثر است؟

✅ رسانه های جمعی، دوستان و گروه همسالان و برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه نیز چگونگی زندگی در جامعه و سازگاری با آن را به تدریج به او می آموزند.

این فرایند بعدها با رفتن به دانشگاه ، خدمت سربازی ، محل کار و ….. ادامه پیدا می کند.

۲۳) در فرایند اجتماعی شدن، مهم ترین لایه های فرهنگ که به افراد آموخته می شوند چیست؟

✅ نمادها ، هنجارها ، ارزش ها و عقاید

۲۴) لایه ها و جنبه های فرهنگ یک جامعه چگونه است؟ با ذکر مثال؟

✅ برخی از لایه های فرهنگ خارجی یا بیرونی (ظاهری) هستند مانند نمادها و هنجارها و برخی عمیق تر هستند مانند ارزش ها و عقاید.

۲۵) کاربرد نماد چیست؟

✅ هر جامعه ای برای انتقال معانی مورد نظر خود از انواع معینی از نمادها استفاده می کند. برای مثال، علامت «؟» نماد پرسش و علامت «!» نماد تعجب است.

۲۶) رابطه ی هنجارها و زندگی اجتماعی چیست؟

✅ زندگی اجتماعی بدون وجود هنجارها ادامه پیدا نمی کند و هنجارها به روابط اجتماعی سامان می بخشند.

افراد یک جامعه خود را ملزم می بینند از هنجارها پیروی کنند تا جامعه آنها را به عضویت بپذیرد.

۲۷) مهم ترین دلایل پیروی از هنجارها را بیان کنید؟

✅ ارزش دانستن و اعتقاد به آنها، حفظ آبرو و احترام یا ترس از مجازات

 

💯 همچنین بخوانید: سوالات درس 18 مطالعات نهم

 

۲۸) پیروی نکردن از هنجارها، چه عواقبی برای افراد دارد؟

✅ اگر افراد از هنجارها یا شیوه های مورد قبول گروه یا جامعه پیروی نکنند، مجازات می شوند.

این مجازات ممکن است به صورت سرزنش خود یا دیگران، پوزخند، تمسخر، طرد کردن و محروم نمودن، متلک گفتن یا مجازات های رسمی و قانونی باشد.

۲۹) ارزش چیست؟

✅ ارزش یعنی اینکه ما، اموری را خوب، مطلوب و مثبت تلقی کنیم. هر فرد یا اعضای هر گروه و جامعه، اموری را با ارزش می دانند و امور دیگری را ناپسند تلقی می کنند.

۳۰) رابطه ی ارزش ها و هنجارها را بنویسید ؟ با ذکر مثال؟

✅ ارزش ها به هنجارها جهت می دهند یعنی افراد بر مبنای ارزش هایی که به آنها معتقدند رفتار و عمل می کنند. برای مثال فردی که حفظ محیط زیست برایش یک ارزش است، تلاش می کند در عمل به حفظ محیط زیست کمک کند.

چنین فردی در مصرف منابع آب و برق صرفه جویی می کند، زباله ها را از هم تفکیک می کند، در هنگام سفر به همراهانش تأکید می کند از پخش کردن زباله و پلاستیک در طبیعت خودداری کنند.

۳۱) منظور از ارزش های اجتماعی چیست؟ با ذکر مثال؟

✅ انسان ها یا اغلب افراد یک جامعه آن را خوب و مطلوب می دانند. برای مثال ،مانند شجاعت، صداقت، کمک به دیگران، احترام به سالمندان و دفاع از کشور.

۳۲) با ذکر یک مثال توضیح دهید چه رابطه ای بین عقاید و هنجارها و ارزش ها وجود دارد؟

✅ یکی از عوامل مهمی که در شکل گیری ارزش ها مؤثر است، عقاید دینی است. برای مثال صدقه دادن و انفاق برای فرد مسلمان یک ارزش است و این ارزش ناشی از اعتقادی است که آن فرد به جلب خشنودی خداوند و اطاعت از او دارد.

۳۳) عقاید اسلامی برای مسلمانان چه نقشی دارد؟

✅ اعتقادات اسلامی، ملاکی است که با آن هنجارها و ارزش ها را می سنجیم و هر کدام را که با این اصول اعتقادی سازگاری ندارند، طرد می کنیم.

۳۴) هر یک از هنجارهای زیر مبتنی بر کدام ارزشها و عقاید است؟ توضیح دهید.

✅ الف) برخی نانوایی ها ، شب ها ی جمعه یک یا چند تنور نان خود را به صورت رایگان و صلواتی به مردم می دهند. (ارزش های دینی – کمک به دیگران و انسان دوستی)
ب) مردها در هنگام ورود به خانه دیگران با صدای بلند یا االله می گویند. (ارزش های عرفی و دینی- حفظ حجاب و پوشش)
ج) افراد در موقع دیدن کودک، ماشااالله می گویند. (ارزش های دینی- چشم زخم )

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *