عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 18 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 18 مطالعات نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 18 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 18 مطالعات نهم با جواب

۱) هویت فردی شامل چه قسمت هایی است؟

✅ جسمانی و روانی

۲) یک هویت جسمانی نام ببرید.

✅ جنسیت

۳) یک هویت غیر جسمانی نام ببرید.

✅ صبوری

۴) هر فرد به ترتیب با چه عقاید و ارزش های جامعه آشنا می شود؟

✅ خانواده – مدرسه – محله – موسسات و نهادهای اجتماعی

۵) آیا هویت فردی جسمانی و روانی بر هم اثر دارند؟

✅ بله اثر دارند.

۶) آیا هویت فردی و اجتماعی بر هم اثر دارند؟

✅ بله اثر دارند.

۷) ویژگی های انتسابی چه هستند؟

✅ ویژگی های هویتی که ما در پیدایش آنها نقشی نداریم.

۸) ویژگی های اکتسابی چه هستند؟

✅ ویژگی هایی که ما در به دست آوردن آنها نقش داریم.

۹) تعریف ملت چیست؟

✅ جمعیتی است که در قلمرو یک سرزمین مشخص مستقر شده و دارای اشتراکات تاریخی، زبانی، مذهبی، اقتصادی و آرمان های مشترک است.

۱۰) مهم ترین ویژگی های مشترک جامعه ایرانی چه هستند؟

✅ ما در سرزمین ایران زندگی می کنیم.
ما مسلمانیم
ما تاریخ کهن و میراث فرهنگی غنی داریم.
زبان مشترک ما فارسی است.
انقلاب اسلامی نمایانگر آرمان های والای جامعه ماست.

۱۱) در متون کهن ایران باستان، از سرزمین ما به چه نامی یاد شده است؟

✅ ایران شهر – ایران زمین

۱۲) ایرانیان از دین اسلام نیرو و حیات گرفتند و هم نیرو و حیات خود را صرف خدمت به آن کردند، این جمله از کیست؟

✅ شهید مطهری

۱۳) موضوع هویت در واقع همان پاسخ به پرسش کیستی است.

۱۴) هویت عبارت است از احساس و آگاهی و شناخت از خود

۱۵) ویژگی هایی مانند جنسیت، قد، وزن، سن و گروه خونی هویت جسمانی را تشکیل می دهند.

۱۶) ویژگی هایی مانند صبور بودن، زود رنج بودن، داشتن پشتکار و اراده، امیدوار بودن، لجوج بودن و به هنر علاقه داشتن هویت غیر جسمانی را تشکیل می دهند.

۱۷) مثال های ویژگی های انتسابی کدامند؟

✅ جنسیت، مکان تولد، پدر و مادر و شکل و قیافه خود

۱۸) عمده ترین عناصر هویت یک ملت را نام ببرید.

✅ فرهنگ ، تاریخ و سرزمین

۱۹) بیش از ۹۸ درصد مردم ایران مسلمان اند.

۲۰) می توان زبان فارسی را زبان دوم جهان اسلام دانست.

۲۱) هویت چیست؟ چه تفاوتی بین انسان و سایر موجودات زنده است؟

✅ هویت عبارت است از احساس و آگاهی و شناخت از خود. آگاهی انسان از وجود و شخصیت و ویژگی های خود از جمله تفاوت های او با سایر موجودات زنده است و خداوند این امتیاز را به انسان عطا کرده است.

۲۲) شناخت هویت چه اهمیتی دارد؟

✅ شناخت هویت موجب آگاهی انسان از وجود و شخصیت و ویژگی های خود که از جمله تفاوت های او با سایر موجودات زنده است می شود.

۲۳) برای هویت جسمانی و روانی مثال بزنید؟ (چه ویژگی هایی هویت جسمانی و هویت روانی را تشکیل می دهد؟)

✅ الف) ویژگی هایی مانند جنسیت، قد وزن، سن ، گروه خونی و …… هویت جسمانی را تشکیل می دهد. این ویژگی ها مربوط به بدن و خلقت طبیعی ما هستند.
ب) ویژگی های اخلاقی و روانی همان ویژگی های غیر جسمانی هستند، مانند صبور بودن، زودرنج بودن، داشتن پشتکار و اراده ،امیدوار بودن، لجوج بودنُ به هنر علاقه داشتن و …..

۲۴) ویژگی های جسمانی چه تأثیراتی بر انسان دارد؟ (مثال)

✅ویژگی های جسمانی افراد بر خصوصیت روانی انسان ها اثر می گذارد.
برای مثال بیماری ها یا اختلالات جسمی تأثیرات نامطلوبی بر سلامتی روانی انسان دارند.

۲۵) ویژگی های اخلاقی چه تأثیراتی بر انسان می گذارد با ذکر مثال؟

✅ ویژگی های اخلاقی و روان ی می توانند بر جسم ما تأثیر بگذارند. برای مثال افراد خوش بین و امیدوار و پر تلاش نسبت به آدم های بدبین و منفی باف یا تنبل سلامت جسمانی بیشتری دارند.

۲۶) هویت اجتماعی چیست؟

✅ افراد با عضویت در گروه های مختلف اجتماعی هویت به دست می آورند. به عبارت دیگر، هویت اجتماعی ما از طریق ارتباط با جامعه شکل می گیرد.

ما عضو گروه های متفاوتی مانند خانواده، دوستان، هم کلاسی ها، همسایه ها و همکاران هستیم و در هر گروه نقش هایی را بر عهده می گیریم.

۲۷) رابطه ی جامعه و هویت افراد را بیان کنید؟

✅ جامعه زمینه ی پیدایش برخی ویژگی های روانی و اخلاقی را در فرد به وجود می آورد و از بروز برخی هویت ها نیز جلوگیری می کند.

۲۸) ابعاد مختلف هویت را بنویسید؟

✅ ویژگی های اجتماعی – ویژگی های روانی و اخلاقی – ویژگی های جسمانی

۲۹) با ذکر مثال تأثیر هویت اجتماعی برهویت فردی را بیان کنید؟

✅ هویت اجتماعی بر هویت فردی (جسمانی و روانی) تأثیر می گذارد. برای مثال وقتی فردی در گروه دوستان و همسالان قرار می گیرد از سلیقه ها و علایق آنها تأثیر می پذیرد و به تدریج، همان علایق بخش ی از هویت فردی او می شوند.

۳۰) تأثیر هویت افراد بر هویت جامعه چگونه است؟

✅ هویت افراد بر هویت جامعه تأثیر می گذارد – برای مثال وجود افراد سالم و پرتلاش و منظم به پیشرفت جامعه کمک می کند و وجود افراد پایبند به اخلاق موجب می شود که جامعه به سمت فضایل اخلاقی پیش برود.

۳۱) آیا ویژگی های هویتی ما تغییر می کند؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟

✅ برخی از ویژگی های هویتی تغییر نمی کنند و همیشه ثابت اند. برای مثال ما نمی توانیم سن و تاریخ تولد یا مکان تولد خود را تغییر دهیم. اما برخی از ویژگی های هویتی همواره در حال تغییر اند.

برای مثال، یک فرد فقیر ممکن است به فردی پردرآمد، و یک فرد بی سواد به آدم ی با سواد و تحصیل کرده مبدل شود یا فردی که چندان به اخلاق دینی پایبند نیست با تلاش و کوشش به فردی با تقوا تبدیل گردد.

۳۲) ویژگی های انتسابی را با مثال توضیح دهید؟

✅ به ویژگی های هویتی که ما در پیدایش و شکل گیری آنها نقشی نداریم ویژگیهای انتسابی می گویند. برای مثال، جنسیت، مکان تولد پدر و مادر و شکل و قیافه ی خود و …

۳۳) ویژگی های اکتسابی را با مثال توضیح دهید؟

✅ ویژگی های هویتی که ما در به دست آوردن آنها نقش داریم ویژگی های اکتسابی می گویند. برای مثال برخی صفات اخلاقی یا ویژگی های اجتماعی را خود انتخاب می کنیم و به آنها شکل می دهیم.

۳۴) چرا شناخت هویت خود و ویژگی های آن اهمیت دارد؟

✅ انسان می تواند استعدادهای خود را کشف کند – از کیفیت زندگی بهتری بهره مند می شویم – با توجه به شناخت ویژگی های خود در زمان مناسب تصمیم گیری دقیق تری داریم.

۳۵) به نظر شما آیا صحیح است که خود یا دیگران را به دلیل ویژگی های انتسابی سرزنش کنیم؟ چرا؟

✅ خیر – زیرا ما در پیدایش، انتخاب و شکل گیری ویژگی های انتسابی خود مانند جنسیت، شکل و قیافه خود و مواردی از این قبیل نقشی نداریم.

۳۶) آیا ما در تغییر هویت خود نقش داریم؟ چگونه؟

✅ بله – از نوع اکتسابی، زیرا ما در پیدایش، انتخاب و شکل گیری بسیاری از ویژگی های هویتی خود مانند نظم، نحوه ارتباط خود نقش داشته و به آنها شکل می دهیم.

۳۷) چرا سرزمین از مهم ترین عناصر شکل دهنده ی هویت ملی است؟

✅ زیرا سرزمین باعث ادامه ی حیات یک ملت می شود. به همین دلیل برای مردمی که در یک سرزمین زندگی می کنند سرزمین یا وطن ارزشی متفاوت با سایر مکان ها دارد و احساس خاصی در آنها به وجود می آورد، به گونه ای که وظیفه ی خود می دانند که از آن تا پای جان دفاع کنند.

۳۸) چرا دین از ارکان مهم هویت ما ایرانیان است؟

✅ فرهنگ ما بر اساس دین اسلام است و عقاید و ارزش ها و حتی نظام سیاسی و قوانین امروز از دین اسلام نشئت می گیرد.

زندگی ما ایرانیان با دین اسلام عجین شده است. دین اسلام همچنین موجب پیوند ما با جهان اسلام یعنی مسلمانانی است که در سایر نقاط جهان زندگی می کنند.

۳۹) تاریخ ایران چه تأثیری بر فرهنگ ایرانیان گذاشت؟

✅ ایران جایگاه تمدن های کهن باستانی بوده است که بیش از پنج هزار سال قدمت دارد. پس از ورود اسلام به ایران عقاید و ارزش های اسلامی، دگرگونی بزرگی در فرهنگ ایرانیان پدید آورد.

پذیرش اسلام، ایران را به جهان اسلام پیوند زد و ایرانیان با بهره گیری از تعالیم اسلام در شکوفایی و گسترش تمدن اسلامی نقش مهمی را ایفا کردند.

۴۰) چرا زبان نقش مهمی در تکوین هویت ملی دارد؟

✅ زیرا زبان مشترک است که میراث فرهنگی با آن آموخته می شود و انتقال می یابد.

۴۱) زبان فارسی به عنوان یکی از ویژگی های مشترک جامعه ی ایرانی، چه نقشی در هویت ملی دارد؟

✅ زبان فارسی ریشه در تمدن ایران باستان دارد اما در دوران پس از اسلام نیز تداوم یافت و به عنوان زبان آموزشی و اداری به کار رفت.

دانشمندان و بزرگان دوره یا سلامی صدها اثر علمی و ادبی و هنری به این زبان پدید آورده اند. تا جایی که می توان زبان فارسی را زبان دوم جهان اسلام دانست. زبان فارسی همچنین همواره عامل وحدت اقوام ایرانی بوده است.

۴۲) انقلاب اسلامی چه تأثیری بر هویت ملی ایرانیان داشته است؟

✅ در این انقلاب، مردم ایران به جای دنباله روی از فرهنگ بیگانگان به فرهنگ و هویت اسلامی خود بازگشتند و با بهره گیری از ارزش های دینی خود، خواستار استقلال، آزادی و جامعه ی اسلامی شدند. امروزه آرمان های انقلاب اسلامی الهام بخش مسلمانان جهان قرار گرفته است.

۴۳) یکی از مراتب هویت اجتماعی هویت ملی است که به یک ملت مربوط می شود.

۴۴) هویت اجتماعی ما از طریق ارتباط با جامعه شکل می گیرد.

۴۴) افراد با عضویت در گروه های مختلف اجتماعی هویت اجتماعی به دست می آورند.

۴۵) ما داری هویت فردی و هویت اجتماعی هستیم.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *