عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 20 مطالعات هفتم

سوالات درس 20 مطالعات هفتم

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 20 مطالعات هفتم 

سوالات درس 20 مطالعات هفتم

1 – در ایران باستان شیوه حکومت چگونه بود؟

✅ در ایران باستان شیوه. حکومت پادشاهی بود. شاهان در ابتدای سلطنت در حضور بزرگان کشور، تاج گذاری می کردند و در کاخ بر تخت می نشستند .

شاه قدرت مطلق داشت و همه باید از او فرمان می بردند. حکومت موروثی بود یعنی از پدر به پسر به ارث می رسید.

البته گاهی بر سر جانشینی شاه و به دست آوردن قدرت، آن چنان اختلافات شدیدی پیش می آمد که حتی منجر به کشتن افراد و جنگ و خون ریزی می شد.

2- از نظر پادشاهان ایران باستان مقام شاهی چه مقامی بود؟

✅ شاهان ایران باستان خود را برگزیده آسمان و نماینده اهورامزدا می دانستند و معتقد بودند که به حکم او فرمان می رانند .

در اغلب کتیبه های به جای مانده، جمله هایی که این موضوع را نشان بدهد، وجود دارد. البته این عقیده هم وجود داشت که اگر شاه از مسیر قانون و عدالت منحرف شود حمایت اهورایی از او گرفته می شود و بزرگان و موبدان می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند.

3- پادشاهان به چه اموری فرمانروایی ومطلق داشتند؟

✅ شاهان بر امور اداری، نظامی و مذهبی فرمانروایی مطلق داشتند

4 – فرمان های پادشاه چه حکمی داشت ؟ و فرمان های مهم چه نشانی داشت؟

✅ این فرمان ها، قانون هایی بودند که باید در سراسر کشور اجرا می شدند و هیچ کس نباید از آنها سرپیچی می کرد .

روی فرمان ها و نامه های مهم، مُهرهای مخصوص شاه زده می شد.

5 – چرا در دوره اشکانیان، قدرت و نفوذ پادشاهان مانند سایر شاهان ایران باستان نبود؟

✅ چون در این دوره، خاندان های محلی از نفوذ و قدرت زیادی برخوردار بودند و شاهان مجبور بودند در اداره کشور با آنها مشورت کنند.

 

❤️ سوالات درس 21 مطالعات هفتم با جواب

6 – در دوره اشکانیان چند مجلس برای تصمیم گیری به وجود آمده بود؟

✅ مجلس شاهی، مجلس بزرگان و مجلس مهستان.

7 – علت وجود شغل ها و مقام های مختلف برای اداره کشور در دولت های ایران باستان چه بود؟

✅ قلمرو وسیع

8- زندگی شاهان چگونه بود و هزینه زندگی آنان چگونه تأمین می شد؟

✅زندگی شاهان هزینه زیادی داشت .گاهی آنها صدها خدمه را به کار می گرفتند .اینکه درآمد های کشور چگونه خرج بشود بستگی به نظر شاهان داشت .

مخارج سنگین دربار، از گرفتن مالیات از مردم تأمین می شد .اغلب شاهان به ثروت اندوزی می پرداختند و نه تنها به فکر آسایش مردم نبودند بلکه به آنها ظلم می کردند.

البته گاهی نیز به ندرت شاهانی پیدا می شدند که سعی می کردند با عدالت رفتار کنند.

9 – مقام‌های مهم حکومتی بعد از مقام شاه را نام ببرید و وظایف آنها را ذکر کنید.

✅ وزیر بزرگ مهمترین مقام بعد از شاه و مسئول کار های اداری مملکت بود

رئیس دربار یا تشریفات مسئول رسیدگی به کار های کاخ شاهی(مراسم و جشن های مختلف، انبار و ذخیره کردن محصولات غذایی در کاخ، توزیع جیره کارکنان، نظارت بر کار هنرمندان، صنعتگران داخل کاخ و ) بود.

منشیان و دبیران کارهای اداری و مالی و نوشتن نامه ها بر عهده آنها بود و گاه به چند زبان آشنایی داشتند.

مأموران مخفی شاه اولین بار در زمان داریوش افرادی به عنوان مأمور مخفی انتخاب شدند که به آنها چشم و گوش های شاه می گفتند.

مأموران مخفی شاهان از قسمت های مختلف کشور گزارش تهیه میکردند و به شاه می دادند.

10 – تقسیمات کشوری برای اولین بار توسط چه کسانی اتفاق افتاد و این تقسیمات چگونه بود؟

✅ایرانیان، برای اولین بار تقسیم سرزمین به بخشهای مختلف را ابداع کردند .

برای مثال، داریوش کشور را برای اداره بهتر به 23 قسمت، تقسیم کرده بود که به هر قسمت یک ایالت می گفتند .

برای هر ایالت یک شهربان انتخاب می کردند که معمولاً از مقام های حکومتی یا اعضای خانواده شاه بود.

هر بخش، از مرکز فرماندهی یا پایتخت، دستور می گرفت و موظف بود همه کارها را طبق نظر شاه انجام دهد.

11 – پایتخت حکومت های ایران باستان را ذکر کنید.

✅ مادها همدان( هگمتانه)، هخامنشیان شوش( پایتخت زمستانی) ، همدان( پایتخت تابستانی) ،تخت جمشید ، بابل

اشکانیان صد دروازه ( دامغان ) و تیسفون

ساسانیان تیسفون

12 – شهری را که پادشاهان به عنوان پایتخت انتخاب می کردند معمولاً چه ویژگی هایی داشت؟

✅ پایتختها معمولاً شهرهای بزرگ و پرجمعیت بودند و شاهان در آنها کاخهای بزرگ و بناهای عظیم می ساختند.

13 – علت هجوم و حمله پی در پی دشمنان به ایران چه بود؟

✅سرزمین ایران به دلیل موقعیت مهم جغرافیایی، همواره از شرق و غرب در معرض هجوم دشمنان بود .

14 – چرا حکومت های ایران باستان ، سپاه ونیروی نظامی بزرگ بوجود آوردند؟

✅ در غرب، دولتهای یونان و روم به قلمرو ایران دست اندازی می کردند .

به همین دلیل حکومت های ایران باستان سپاه و نیروی نظامی بزرگی به وجود آورده بودند تا از مر زهای ایران دفاع کنند.

15- مردم ایران باستان فرزندانشان را از چه سنی آماده جنگ و شکار می کردند؟

✅ مردم ایران باستان وقتی پسرانشان به نوجوانی می رسیدند زره بر آنها می پوشاندند و کمربند چرمی به کمرشان می بستند تا در جنگ و شکار شرکت کنند.

16 – پادشاهان از چه زمانی آموزش نظامی می دیدند؟

✅شاهان نیز از دوره نوجوانی، آموزش های نظامی می دیدند و در بیشتر جنگ ها، خودشان فرماندهی جنگ را بر عهده می گرفتند.

17 -چرا در تاریخ جهان ، اشکانیان به جنگاوران مشهور بودند؟

✅ اشکانیان( پارتیان ) در تاریخ جهان به جنگاوران مشهور بودند و مهارت زیادی در سوار کاری و تیراندازی داشتند .

سپاه از نیروی پیاده نظام و سواره نظام تشکیل می شد.

18- ابتکار بزرگ داریوش هخامنشی در زمینه تشکیل سپاه وفنون نظامی چه بود؟ و ویژگی آن را ذکر کنید.

✅ علاوه بر سپاه معمولی، یک سپاه جاویدان هم تشکیل داده بود .تعداد افراد سپاه جاویدان د ه هزار نفر بود که به گرو ههای ده نفره تقسیم می شد .

به این سپاه، جاویدان یا همیشگی می گفتند چون هرگاه یکی از افراد از بین می رفت یک فرد جنگاور دیگر که ذخیره بود جای او را می گرفت و تعداد کم نمی شد .

در آن دوره، خدمت در سپاه جاویدان، بزرگترین آرزوی جوانان پارسی بود.

19 – از ابتکارات ایرانیان در زمان جنگ استفاده از چه وسایل و ابزاری بود؟

✅ یکی دیگر از ابتکارات ایرانی ها، اختراع ارابه داسدار بود .

این ارابه در هر سمت خود به شمشیرهای تیز و در مرکز به کاردهای داس مانند مجهز بود و هنگام حرکت از دو طرف هر چیزی را بر سر راه اسب ها تکه تکه می کرد.

همچنین به دستور کوروش گردونه ها یا بر جهای بلند و چوبی و چرخدار ساخته بودند این برج ها متحرک بودند و در داخل آنها کمانداران قرار می گرفتند و از بالای بر جها در موقع لزوم به دشمن تیراندازی می کردند .

این برج ها با تعداد زیادی اسب کشیده می شدند.

20 -نیروی دریایی ایرانیان باستان در کدام آبها در رفت و آمد بود؟

✅ ایرانیان باستان نیروی دریایی داشتند و کشتی های آنها از خلیج پارس تا دریای مدیترانه در رفت و آمد بودند .

21-پایتخت هخامنشیان کجا بود؟

✅  شوش و همدان

22- پایتخت اشکانیان کجا بود؟

✅ صد دروازه یا دامغان

23-  پایتخت ساسانیان کجا بود؟

✅ گور یا فیروزآباد و تیسفون

24-  سپاه جاویدان ابتکار کدام شاه بود؟

✅ داریوش

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی هفتم 

8 دیدگاه دربارهٔ «سوالات درس 20 مطالعات هفتم»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *