عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 22 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 22 مطالعات نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 22 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 22 مطالعات نهم با جواب

۱) حقوق شهروندی چیست؟

✅ وظایف و تکالیف حکومت نسبت به مردم

۲) حقوق حکومت چیست؟

✅ وظایف و تکالیف مردم نسبت به حکومت

۳) حقوق شهروندی شامل چه طیف هایی است؟

✅ سیاسی – اجتماعی – فرهنگی – اقتصادی

۴) این جمله از کیست؟ «امت های پیشین گرفتار و نابود شدند؛ زیرا وقتی اشراف آنها جرمی مرتکب می شدند آنها را از مجازات معاف می کردند.»

✅ پیامبر

۵) انواع حقوق شهروندی را نام ببرید.

✅ 1- حق برخورداری از عدالت قانونی
2- حق برخورداری از عدالت قضایی
3- حق برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی
4- حق مشارکت سیاسی
5- حقوق فرهنگی

۶) حق برخورداری از عدالت قضایی چیست؟

✅ شهروندان حق دادخواهی دارند.
دادگاه های صالح مراجعه کنند.
وکیل مدافع انتخاب کنند.

۷) حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی چیست؟

✅ حق دریافت خدمات عمومی به صورت برابر و عادلانه در زمان بیکاری، معلولیت، پیری از تامین اجتماعی
دسترسی آسان به آموزش و پرورش، مراکز فرهنگی و ورزشی، آتش نشانی، پلیس

۸) حق مشارکت سیاسی چیست؟

✅ شرکت در انتخابات
عضویت و همکاری در احزاب
شرکت در راهپیمایی ها و تظاهرات

۹) مردم به طور مستقیم به چه کسانی رای می دهند؟

✅ رئیس جمهور – نمایندگان مجلس – اعضای شوراهای شهر و روستا – مجلس خبرگان

۱۰) انتخاب به صورت غیر مستقیم توسط مردم کدام است؟

✅ انتخاب رهبر

۱۱) مردم چگونه به رهبر به صورت غیر مستقیم رای می دهند؟

✅ انتخاب اعضای مجلس خبرگان

۱۲) حقوق فرهنگی در قانون اساسی چیست؟

✅ حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از روابط خانوادگی، حمایت از تعلیم و تربیت شایسته، آزاد بودن استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی.

۱۳) “این اصل چندم است : شهروندان مجاز نیستند برای استفاده از حقوق خود به منافع عمومی زیان برسانند و حقوق دیگران را ضایع کنند.”

✅ اصل ۴۰

۱۴) این جمله از کیست: دولت کارگزار ملت است و ملت کارفرمای دولت است.

✅ آیت الله خامنه ای

۱۵) چه کسی شعار دولت و ملت، همدلی و همزبانی را انتخاب کردند.

✅ آیت الله خامنه ای

۱۶) مالیات چیست؟

✅ مالیات مبلغی است که شهروندان بر اساس قانون و به صورت بلاعوض به دولت پرداخت می کنند تا صرف هزینه های عمومی کشور شود.

۱۷) عوارض چیست؟

✅ عوارض مبلغی است که شهروندان در مقابل دریافت خدمتی از دستگاه های اداری و دولتی، به آنها می پردازند.

۱۸) مبلغی که بابت صدور گواهی نامهٔ رانندگی پرداخت می شود چیست؟

✅ عوارض

۱۹) امر به معروف و نهی از منکر حق کیست؟

✅ حق مردم به دولت و حق دولت به مردم

۲۰) اصل امر به معروف و نهی از منکر اصل چندم قانون اساسی است؟

✅ اصل هشتم

۲۱) عدالت قانونی چیست؟

✅ یعنی اینکه حکومت در وضع قوانین، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین بین شهروندان تبعیض قائل نشود.

۲۲) دولت کارگزار ملت است و ملت کارفرمای دولت است.

۲۳) کدام عوارض نیست؟

✅ پرداخت سالانه پول بابت ملک شخصی به دولت

۲۴) کدام عوارض است؟

✅ صدور گواهی نامه رانندگی – عبور از بزرگراه ها – وارد کردن کالا به کشور

۲۵) نتیجه شکل گیری نهاد حکومت در جامعه چیست؟

✅ روابط متقابلی بین مردم و حکومت پدید می آید.

۲۶) منظور از واژه ی “شهروندی” چیست؟

✅ واژه ی شهروندی به روابط متقابل مردم و حکومت اشاره دارد. شهروندی ارتباطی است که افراد را به یک حکومت مشخص پیوند می دهد و در نتیجه برای فرد و حکومت حقوق و تکالیفی ایجاد می شود.

۲۷) حقوق و تکالیف شهروندی در کجا مشخص شده است؟

✅ قوانین هر کشور به ویژه قانون اساسی آن، حقوق و تکالیف شهروندی را معین می کند.

۲۸) آیا حقوق و تکالیف شهروندی کشورها یکسان است؟ چرا؟

✅ خیر – زیرا حقوق و تکالیف شهروندی هر کشور متناسب با قوانین آن کشور است و قوانین ک شورها نیز با یکدیگر متفاوت است.

۲۹) عدالت قانونی یعنی چه؟ و اجرای آن چه نتیجه و فوایدی دارد؟

✅ عدالت قانونی یعنی این که حکومت در وضع قوانین، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین بین شهروندان تبعیضی قائل نشود. برقراری عدالت قانونی، از پایمال شدن حقوق انسان ها و بهره کشی ظالمانه ی عده ای از عده ی دیگر جلوگیری می کند.

۳۰) طبق فرمایش پیامبر رعایت نکردن کدام یک از حقوق شهروندی باعث نابودی امت های پیشین شده بود؟

✅حق برخورداری از عدالت قانونی، زیرا وقتی اشراف آنها جرمی مرتکب می شدند آنها را از مجازات معاف می کردند، اما وقتی زیردستان آنها همان جرم را مرتکب می شدند آنها را به شدت مجازات می کردند.

۳۱) منظور از حق برخورداری از عدالت قضایی چیست؟

✅ شهروندان حق دادخواهی دارند و هر کس می تواند به این منظور به دادگاه های صالح مراجعه کند. شهروندان حق دارند در همه ی دادگاه ها برای خود وکیل مدافع انتخاب کنند.

۳۲) حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی را توضیح دهید؟

✅ هر شهروند حق دارد به آموزش و و پرورش، مراکز فرهنگی و ورزشی، آتش نشانی، پلیس و نظایر آن دسترسی آسان داشته باشد. شهروندان حق دارند در محیطی پاک و سالم و بدون آلودگی زندگی کنند و از خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی مناسب به بهترین وجه برخوردار شوند.

۳۳) شهروندان در چه مواردی حق دارند از تأمین اجتماعی برخوردار شوند؟

✅ بیکاری ، معلولیت ، پیری ، بازنشستگی ، بی سرپرستی ، از کار افتادگی ، حوادث

۳۴) حکومت در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی چه وظیفه ای دارد؟

✅ حکومت باید با برنامه ریزی مناسب، زمینه را برای رفع فقر و محرومیت و ایجاد شرایط مناسب زندگی فراهم کند.

۳۵) مشارکت سیاسی یعنی چه؟

✅  یعنی این که هر شهروند بتواند در امور سیاسی جامعه دخالت کند و در سرنوشت کشور خود نقش داشته باشد.

 

💯 همچنین بخوانید: سوالات درس23 مطالعات نهم

 

۳۶) طبق قانون اساسی مردم چه کسانی را به طور مستقیم و چه کسانی را به طور غیر مستقیم انتخاب می کنند؟

✅ مستقیم: رئیس جمهور ( رئیس قوه مجریه) ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا اعضای شورای شهر و روستا.
غیر مستقیم: برای مثال در انتخاب رهبری ، مردم اعضای مجلس خبرگان رهبری را انتخاب می کنند و به آنها رأی می دهند. سپس اعضای مجلس خبرگان که نمایندگان مردم هستند، رهبر را انتخاب می کنند.

۳۷) چند مورد از حقوق فرهنگی که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته کدامند؟

✅ ۱- حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از روابط خانوادگی
۲- حمایت از تعلیم و تربیت شایسته
۳- آزاد بودن استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی

۳۸) مهم ترین تکالیف شهروندی چیست؟

✅ الف) رعایت قانون و مقررات
ب) همکاری با دولت
ج)پرداخت مالیات و عوارض
د) دفاع از کشور
ه) تجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران
و) امر به معروف و نهی از منکر

۳۹) نادیده گرفتن قانون یا سرپیچی از آن چه اثراتی دارد؟

✅ موجب اختلال و هرج و مرج در جامعه می شود.

۴۰) چه موقع قانون جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا می کند؟

✅ قانون وقتی جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا می کند که همه‌ی افراد ، اعم از کارگزاران و مسئولان و مردم، آن را رعایت کنند و به آن پایبند باشند.

۴۱) برنامه ها و اقدامات عمرانی ، اقتصادی و اجتماعی حکومت ها چه زمانی ثمر می دهد و به هدف می رسد؟

✅ زمانی که شهروندان نسبت به پیشرفت کشور دلسوز و حساس باشند و با دولت مشارکت و همکاری کنند.

۴۲) سخن رهبر در نوروز 94 در باره همکاری مردم و دولت را بیان کنید؟

✅ دولت کارگزار ملت است و ملت کارفرمای دولت است. هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همدلی بیشتری باشد ، کارها بهتر پیش خواهد رفت.

۴۳) هدف از تشکیل نیروهای نظامی و انتظامی چیست؟

✅ تأمین امنیت کشور و حراست از مرزها و حفظ تمامیت ارضی

۴۴) عضویت در سازمان بسیج و انجام خدمت سربازی توسط پسران با چه هدفی انجام می گیرد؟

✅ حفظ آمادگی دفاعی و ادای تکلیف دفاع از کشور توسط شهروندان.

۴۵) قانون اساسی (اصل چهلم) در رابطه با تجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران چه می گوید؟

✅ بر اساس اصل چهلم قانون اساسی شهروندان مجاز نیستند برای استفاده از حقوق خود به منافع عمومی زیان برسانند و حقوق دیگران را ضایع کنند.

۴۶) نمونه هایی از تجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران را بیان نمائید.

✅ همه افراد حق انتخاب شغل دلخواه و کسب درآمد دارند اما فرض کنید فردی بخواهد در شهر و در حیاط خانه خود دامداری ایجاد کند و دام پرورش دهد. از آنجا که این کار موجب آلودگی و ضرر رسیدن به بهداشت و سلامت ساکنان محله می شود، قانون چنین اجازه‌ای را به وی نمی دهد.

همه افراد، مالک اتومبیل خود هستند و حق دارند در جاده ها رانندگی کنند اما نباید با سرعت غیر مجاز حرکت کنند؛ زیرا این کار به جان دیگران آسیب می رساند.

۴۷) قانون اساسی (اصل هشتم) در باره ی امر به معروف و نهی از منکر چه می گوید؟

✅ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.

۴۸) دفاع از کشور در مقابل دشمنان در زمان صلح و جنگ تکلیف همه ی شهروندان است.

۴۹) بخشی از درآمدهای دولت از راه مالیات و عوارض تأمین می شود.

۵۰) قوانین هر کشور به ویژه قانون اساسی آن ، حقوق و تکالیف شهروندی را معین می کند.

۵۱) در انتخابات مردم ممکن است انتخاب کننده یا انتخاب شونده باشند.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *