عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 8 پیام های آسمانی نهم با جواب

خانه » سوالات درس به درس » سوالات درس به درس نهم » سوالات درس هدیه نهم » سوالات درس 8 پیام های آسمانی نهم با جواب
سوالات درس 8 پیام های آسمانی نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 8 پیام های آسمانی نهم با جواب

سوالات درس 8 پیام های آسمانی نهم با جواب

۱) ویژگی های خوب دوست و همنشین در روایات چیست؟

✅ نزدیک‌تر از خویشاوند – برترین اندوخته و سرمایه – عامل زنده شدن روح و روان انسان

۲) ویژگی های بد دوست و همنشین در روایات چیست؟

✅ پاره‌ای از آتش – ترسناک‌تر از هر چیز – شمشیری زیبا اما زهرآلود

۳) چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی، اهمیت و حساسیت بالایی دارد؟

✅ رشد عاطفی انسانی در سنین بلوغ موحب برقراری پیوند دوستی و شکوفایی می شود – تاثیر پذیری بیشتر هنگام برقراری علاقه قلبی

۴) این حدیث از کیست؟ «از دوستی با افراد فاسد بپرهیز که وجودت ناخودآگاه، ناپاکی و بدی را از آنان می رباید؛ درحالی که تو از آن بی خبری»

✅ امام علی (ع)

۵) چرا امام علی می فرماید: از دوستی با افراد فاسد بپرهیز.

✅ زیرا وجودت ناخودآگاه، ناپاکی و بدی را از آنان می رباید؛ درحالی که تو از آن بی خبری

۶) ویژگی های دوست واقعی کدامند؟

✅ اهل فکر و اندیشه باشد.
اهل گناه نباشد و از گناه دیگران نیز ناراحت شود.
خیرخواه دوستانش باشد.

۷) افراد نادان در دوستی چگونه اند؟

✅ کسانی که کارهای خود را نه بر اساس فکر و اندیشه بلکه بر مبنای احساسات و هیجانات زودگذر انجام می دهند.

۸) مفهوم بیت چیست؟ «دوستی با مردم دانا نکوست – دشمن دانا به از نادان دوست»

✅  انتخاب دوست دانا و حتی اگر نبود دشمن دانا، چون دوست نادان به انسان ضرر می رساند.

۹) این حدیث از کیست؟ «سزاوار و شایسته نیست که مسلمان با افراد بی بند و بار رفاقت کند زیرا او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد»

✅ امام علی (ع)

۱۰) چرا به فرموده امام علی فرد مسلمان نباید با افراد بی بند و بار رفاقت کند؟

✅  زیرا او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد.

۱۱) چه کسانی در روایات به شمشیری زهرآلود تشبیه شده اند که اگرچه ظاهرشان براق و زیباست؛ اما بسیار خطرناک اند؟

✅ دوست بی بند و بار

۱۲) این شعر به چه کسانی اشاره دارد؟ «چون بسی ابلیس آدم روی هست – پس به هر دستی نشاید داد دست»

✅ دوست بی بند و بار

۱۳) این حدیث از کیست؟ «محبوب ترین دوستانم نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد»

✅ امام صادق (ع)

۱۴) محبوبترین دوست از نظر امام صادق کیست؟

✅ کسی که عیوبم را به من هدیه دهد.

۱۵) مفهوم آیه «یا وَیلَتیٰ لَیتَنی لَم اَتَّخِذ فُلانًا خَلیلً» چیست؟

✅  عدم انتخاب دوست بد

۱۶) چرا شخص ظالم در روز قیامت دو دست خود را می گزد؟ وَ یَومَ یَعَضُّ الظّاِلمُ عَلیٰ یَدَیِه

✅ انتخاب دوست بد

۱۷) حدود و وظایف دوستی کدامند؟

✅ احترام به دوست – میانه روی در دوستی

۱۸) این حدیث از کیست؟ «به اتکای رابطهٔ صمیمانه و دوستانه، حق برادرت را ضایع مکن؛ زیرا این عمل رابطهٔ دوستی را از بین می برد و کسی که حقش را ضایع ساخته ای، دیگر دوست تو نخواهد ماند»

✅ امام علی (ع)

۱۹) امام علی در مورد حدود دوستی چه می فرمایند؟

✅ حق برادرت را ضایع مکن.

۲۰) چرا امام علی در مورد حدود دوستی گفته اند حق برادرت را ضایع مکن؟

✅ چون دیگر او دوست تو نخواهد ماند.

۲۱) مواردی که پیوند دوستی را سست می کند کدامند؟

✅ نام ناپسند نهادن، مسخره کردن، شوخی های آزاردهنده، استفاده بیش از حد و بدون اجازه از وسایل دوستان

۲۲) میانه روی در دوستی چه ابعادی دارد؟

✅ پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست – نداشتن توقع بی جا از دوست – پرهیز از علاقه افراطی

۲۳) این حدیث از کیست؟ «محبت خود را نثار دوست کن، و در عین حال به طور مطلق به او اعتماد مکن.»

✅ امام علی (ع)

۲۴) این حدیث از کیست؟ «کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد، همواره از او خشمگین و ناراحت است.»

✅ امام علی (ع)

۲۵) با توجه به آیات ۲۸ و ۲۹ سوره فرقان، حال و روز کسانی را که در دنیا، دوستان خوبی انتخاب نکرده اند، بیان کنید.

✅ دو دست خود را می گزند و می گویند کاش فلان شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردم.

۲۶) دوست خردمند و دوراندیش ما را در گرفتن تصمیمات درست، کمک می کند و خطر قرار گرفتن در مسیرهای نامناسب را از ما دور می کند.

۲۷) حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل تر است.

۲۸) به فرموده امام علی کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد، همواره از او خشمگین و ناراحت است.

۲۹) دوست خوب و دوست بد در این درس به چه تشبیه شده است؟

✅ دوست خوب: نزدیکتر از خویشان – بهترین سرمایه و اندوخته – عامل زنده شدن روح و روان انسان
دوست بد: پاره ایی از آتش – ترسناک تر از هر چیز – شمشیری زیبا امّا زهرآلود

 

💯 همچنین بخوانید: سوالات درس 9 هدیه های آسمانی نهم

 

۳۰) چگونه ممکن است یک دوست خوب باشد و یا پاره ایی از آتش؟

✅ دوست خوب راهنمای انسان بسوی خوبی هاست و بهترین سرمایه برای انسان است ولی دوست ناباب آتش است و انسان را به گمراهی و هلاکت می رساند.

۳۱) اهمیت و حساسیت انتخاب دوست در دوران نوجوانی چیست؟

✅  انتخاب دوست در نوجوانی بسیار اهمیت دارد زیرا که عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی به این شکوفایی کمک می کند و دوم اینکه دوستان از هم تأثیر می پذیرند و این تأثیر پذیری در نوجوانی بسیار بالاست.

۳۲) امام علی(ع) در مورد اثرپذیری از دوستان چه می فرماید؟

✅  از دوستی با افراد فاسد بپرهیز که وجودت ناخودآگاه ، ناپاکی و بدی را از آنان می رباید ؛در حالی که تو از آن بی خبری

۳۳) چرا اهمیت دقت در انتخاب دوست زیاد است؟

✅ به دلیل بالا بودن میزان تأثیر پذیری که دوستان بر اخلاق و رفتار ما می گذارند.

۳۴) چه معیارهایی باید در انتخاب دوست مورد نظر باشد؟

✅ معیارهایی که باعث رشد و پیشرفت اخلاقی و فکری ما شود مانند: اهل نماز و نیکی – صداقت و راستگویی – وفای به عهد

۳۵) ویژگی های یک دوست واقعی را نام ببرید؟

✅ ۱- اهل فکر و اندیشه باشد ۲- اهل گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود ۳- خیرخواه دوستانش باشد

۳۶) دوست خردمند و دور اندیش چه فایده ایی برای ما دارد؟

✅در گرفتن تصمیمات درست یاری می کند و خطر افتادن در مسیر نامناسب را از ما دور می سازد.

۳۷) مضرات دوست نادان چیست؟

✅ با دادن مشورت های غلط و نادرست به دوستان خود، زمینه ی انحراف و لغزش آنان را فراهم می کنند.

۳۸) چرا در روایات به پرهیز از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟

✅  زیرا فرد نادان به نفعتان قدم بردارد ولی مایه ی ضرر و زیان می شود.

۳۹) با توجه به فرمایش علی(ع) چرا مسلمان نباید با افراد بی لیاقت و بی بندو بار رفاقت کند؟

✅ زیرا فرد بی بند و بار و بی لیاقت کارهای زشت را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد.

۴۰) هم نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟

✅ به شمشیر زهرآلود تشبیه شده اند با ظاهری زیبا ولی خطرناک

۴۱) امام صادق (ع) در مورد دوستان خوب چه می فرماید؟

✅  محبوبترین دوستانم نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد.

۴۲) حدود و وظایف دوستی را نام ببرید ؟

✅ ۱- احترام به دوست ۲- میانه روی در دوستی

۴۳) امام علی (ع) در مورد حد و حدود دوستی چه می فرماید؟

✅ به اتکای رابطه ی صمیمانه و دوستانه ، حق برادرت را ضایع مکن؛ زیرا این عمل رابطه ی دوستی را از بین می برد و کسی که حقّش را ضایع ساخته ایی، دیگر دوست تو باقی نخواهد ماند.

۴۴) میانه روی در دوستی را باید در چند مورد بخوبی رعایت کرد. آنها را نام ببرید.

✅ ۱- پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست ۲- نداشتن توقع بیجا از دوست – پرهیز از علاقه ی افراطی

۴۵) حضرت علی (ع) در مورد نگفتن تمام اسرار به دوستان چه می فرماید؟

✅ محبت خود را نثار دوست کن، و در عین حال به طور مطلق به او اعتماد نکن. همانگونه که می خواهی با تو رفتار نماید با او رفتار کن، امّا همه ی اسرارت را با او در میان مگذار.

۴۶) امام علی(ع) در مورد نداشتن توقع بی جا از دوست چه می فرماید؟

✅ کسی که از دوست خود جز وفاداری انتظار ندارد ، همواره از او خشمگین و ناراحت است.

۴۷) علاقه های افراطی چه مضراتی دارد؟

✅ اضطراب و پریشانی خاطر – برهم خوردن آرامش زندگی

۴۸) چگونه می توان از ایجاد دلبستگی ها و علاقه های افراطی در دوستی ها جلوگیری کرد؟ و اگر کسی دچار این اشتباه شود ، چگونه می تواند خود را از این دلبستگی ها نجات دهد؟

✅ پرهیز از دوستی های افراطی و در نظر گرفتن مصلحت و فکر و اندیشه در روابط دوستی – با فکر و اندیشه از افراطی شدن در دوستی ها و دلبستگی ها خود را برهاند و منطقی رفتار نماید.

۴۹) اثرپذیری از دوستان بسیار آرام و تدریجی است.

۵۰) دوستان باید در هر حال به شخصیت هم احترام بگذارند و از محدوده ی ادب و اخلاق خارج نشوند.

۵۱) گاه شیفتگی فوق العاده باعث می شود که حدود دوستی رعایت نشود و مشکلاتی را برای ما به وجود آورد.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *