عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 9 جغرافیا دهم با جواب

سوالات درس 9 جغرافیا دهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 9 جغرافیا دهم با جواب

سوالات درس 9 جغرافیا دهم با جواب

۱) تعریف سکونتگاه از دیدگاه جغرافیا را بنویسید.

✅ سکونتگاه محلی است از مجموعه مساکن که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند.

۲) شکل های مختلف سکونتگاه به چه عواملی بستگی دارد؟

✅ به خانه ها، مزارع، چراگاه ها و باغ ها

۳) عوامل شکل گیری سکونتگاه ها را نام ببرید.

✅ آب و خاک

۴) نام دیگر مهاجرت معکوس را بنویسید.

✅ شهرگریزی

۵) نقش آب در ایجاد سکونتگاه ها توضیح دهید.

✅ 1- بسیاری از سکونتگاه های اولیه، در کنار رودها به وجود آمده است.
2- آب در هر مکان، در تمایل انسان به کار کشاورزی و ساکن شدن به صورت دائم در مکان، عامل مهمی است.

۶) پدیده شهر گریزی یا مهاجرت معکوس را تعریف کنید.

✅ حرکت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تر یا روستاها

۷) سکونتگاه های شهری چگونه پدید آمدند؟

✅ افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی، زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه شد.

۸) دو شهر زیارتگاهی را نام ببرید.

✅ قم – مشهد

۹) کدام عوامل موجب گسترش سکونتگاه ها می شود؟

✅ اوضاع جغرافیایی (طبیعی، انسانی) مناسب

۱۰) نقش شهرهای اصفهان و تهران را بنویسید.

✅ صنعتی – دانشگاهی

۱۱) اهمیت شهر بیشاپور در دوره ساسانیان چه بود؟

✅ اهمیت ارتباطی مهمی در ایران داشت.

۱۲) نقش هر سکونتگاه بر چه اساسی تعیین می شود؟

✅ نقش هر سکونتگاه براساس وضع جغرافیایی آن، اعم از انسانی یا طبیعی تعیین می شود.

۱۳) انواع سکونتگاه ها را نام ببرید.

✅ زندگی شهری – زندگی روستایی – زندگی عشایری

۱۴) کلان شهر را تعریف کنید.

✅ در ایران به شهرهایی که جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشته باشد، کلان شهر می گویند.

۱۵) ویژگی های زندگی عشایر چیست؟

✅1- در این شیوه زندگی، سکونت و یکجا نشینی دائمی دیده نمی شود.
2- عشایر به طور مستقیم از منابع طبیعی استفاده می کنند.
3- عشایر، زندگی اجتماعی قبیله ای دارند و از ایل و طایفه تشکیل شده اند و پیوندهای خویشاوندی با هم دارند.

۱۶) کدام عوامل موجب افزایش جمعیت شهرنشین در کشور شده است؟

✅1- رشد سریع جمعیت و افزایش جمعیت شهرها
2- تبدیل نقاط روستایی به شهر (تأسیس شهرداری) و افزایش تعداد نقاط شهری

۱۷) چرا قرن هاست در ایران شرایط مناسبی برای فعالیت دامپروری به وجود آمده است؟

✅ به دلیل وجود کوه های البرز و زاگرس و نیز دشت های پست و هموار مجاور آن ها

۱۸) علت پیدایش شهرها یا شکل ترکیبی را بنویسید.

✅ اینگونه شهرها در دوره های مختلف گسترش پیدا کرده است.

۱۹) ویژگی های روستا را بنویسید.

✅1- فضای باز اطراف روستاها، چشم اندازهای طبیعی زیبایی را برای روستاییان فراهم کرده است.
2- روستاییان نسبت به آداب و رسوم محل زندگی خود، پایبند هستند .بسیاری از روستاییان در کاشت، داشت و برداشت محصول، با یکدیگر همکاری می کنند.
3- آب و هوای پاک، اوضاع زندگی بهتر و سالم تر را برای روستاییان فراهم آورده است.
4- معمولاً در روستاها، عرضه خدماتی نظیر بیمارستان، فروشگاه و حمل و نقل عمومی، کمتر و محدودتر است.

۲۰) انواع شکل سکونتگاه های شهری را نام ببرید.

✅ شطرنجی – شعاعی – خطی – ترکیبی

۲۱) ویژگی های سکونتگاه شهری را بنویسید.

✅ 1- جمعیت زیاد
2- بیشتر مردم سکونتگاه شهری، در بخش خدمات و صنعت شاغل هستند.
3- در شهرها تفاوت بسیاری در ارزش ها، آداب و رسوم و شیوه زندگی مردم وجود دارد.

۲۲) روستاهای متمرکز تحت تاثیر چه عواملی شکل گرفته اند؟

✅  تحت تأثیر پدیده های اطراف خود 

۲۳) اجزای سکونتگاه های روستایی را نام ببرید.

✅ خانه ها، مزارع، چراگاه ها، باغ ها، مکان های عمومی، مساجد، میدان ها و راه ها

۲۴) انواع شکل روستاها را نام ببرید.

✅ روستاهای متمرکز و روستاهای پراکنده

۲۵) چه عواملی موجب پیدایش شکل های مختلفی از سکونتگاه ها شده است؟

✅ چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی

۲۶) اجزای سکونتگاه شهری را نام ببرید.

✅ کاشانه ها، خیابان ها، میدان ها، مکان های آموزشی و تفریحی، دانشگاهی، بازار و مراکز درمانی

۲۷) ویژگی روستاهای پراکنده را بنویسید.

✅ در روستای پراکنده، خانه ها با فاصله از هم قرار دارد.

۲۸) جمعیت زیاد شهرها چه تاثیری در شهرها داشته است؟

✅ جمعیت زیاد سبب شده است خانه ها فشرده و محله ها پرتراکم شود.

۲۹) انواع روستاهای متمرکز را نام ببرید.

✅ خطی – پلکانی

۳۰) ملاک تبدیل هر سکونتگاه روستایی به شهری در ایران چیست؟

✅ ۱۰ هزار نفر جمعیت – داشتن شهرداری

۳۱) روستاهای پلکانی را تعریف کنید.

✅  روستاهایی که در دامنه یک کوه استقرار یافته اند.

۳۲) روستا را تعریف کنید.

✅ روستا، محلی است که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است و بیشتر روستاییان به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.

۳۳) شهرها با توجه به چه عواملی شکل های مختلفی دارند؟

✅  چگونگی پیدایش و کارکردهای مختلف خود

۳۴) مهم ترین ایلات مهم کشور را نام ببرید.

✅ ایل سون، بختیاری، قشقایی و ترکمن 

۳۵) کدام عامل مهم موجب تغییر شکل سکونتگاه ها شود؟

✅  افزایش جمعیت

۳۶) قدیمی ترین نوع سکونتگاه که در ایران شناخته شده است چیست؟

✅ زندگی عشایری

۳۷) چه عاملی موجب ایجاد شهرهایی با جمعیت میلیونی در کشور شده است.

✅ رشد شتابان شهرنشینی

 

👈🏻 سوالات درس 10 جغرافیای دهم با جواب

 

۳۸) علل از بین رفتن شهر بیشاپور چیست؟

✅ جنگ و بیماری سبب از بین رفتن این شهر شد.

۳۹) چرا زندگی در شهرهای بزرگ کشور دشوار شده است؟

✅ مشکلات و نارسایی هایی در شهرهای بزرگ وجود دارد .این نارسایی ها در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، زندگی در این شهرها را دشوار کرده است.

۴۰) شهر باستانی بیشاپور در کجا قرار دارد؟

✅ در شمال غربی کازرون

۴۱) مهم ترین نقش شهرهای ایران را نام ببرید.

✅1- نقش زیارتگاهی مانند شهرهای مقدس مشهد و قم که به دلیل وجود زیارتگاه ها مورد توجه زائران است.
2- نقش دانشگاهی مانند شهرهای تهران و تبریز به دلیل اقامت دانشجویان از سراسر کشور
3- نقش صنعتی مانند شهرهای اصفهان و اراک به دلیل وجود کارخانه های مهم

۴۲) عوامل مهم در شکل گیری و تغییر سکونتگاه ها را نام ببرید.

✅  آب – خاک – شیب زمین

۴۳) دو شهر با نقش صنعتی نام ببرید.

✅ اراک – اصفهان

۴۴) روستاها چگونه پدید آمدند؟

✅ با ساکن شدن انسان در یک مکان، اولین سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد.

۴۵) سه ویژگی مهم درمورد نقش شهرهای ایران را بنویسید.

✅ امروز اغلب سکونتگاه ها چند نقش دارد و این نقش ها را با هم ایفا می کند. نقش سکونتگاه در چهره و سیمای آنها منعکس می شود. مثلا سیمای سکونتگاه دانشگاهی با   سکونتگاه صنعتی تفاوت دارد. ممکن است نقش سکونتگاه در طول زمان تغییر کند یا تکامل و توسعه یابد؛ مثلا سکونتگاه  صنعتی به تدریج نقش های اداری و سیاسی را نیز به عهده بگیرد.

۴۶) کدام عامل در شکل گیری سکونتگاه ها نقش بیش تری دارد؟

✅  آب

۴۷) علل پدیده شهر گریزی یا مهاجرت معکوس را بنویسید.

✅ آلودگی هوا، گرانی مسکن و آسیب های اجتماعی

۴۸) دو سکونتگاه را نام ببرید.

✅ شهر و روستا

۴۹) نام دیگر پدیده شهر گریزی را بنویسید.

✅ مهاجرت معکوس

۵۰) ملاک تبدیل سکونتگاه روستایی به شهری در ایران کدام است؟

الف) جمعیت بیش از ۱۰۰۰۰ نفر
ب) جمعیت ۱۰۰۰۰ نفر و داشتن شهرداری
ج) جمعیت ۱۰۰۰۰ نفر و اشتغال به کشاورزی
د) جمعیت ۱۰۰۰۰ نفر و تشخیص وزارت کشور

✅ ب) جمعیت ۱۰۰۰۰ نفر و داشتن شهرداری

۵۱) به محلی که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است گفته می شود؟

الف) سکونتگاه عشایری
ب) شهر
ج) سکونتگاه های پراکنده
د) روستا

✅ د) روستا

۵۲) از بین عوامل موثر در شکل گیری سکونتگاه های ایران کدام عامل بیشترین اهمیت را دارد؟

الف) ارتفاع
ب) آب
ج) عرض جغرافیایی
د) راه های ارتباطی

✅ ب) آب

۵۳) از دیدگاه دانش جغرافیا « به مجموعه مساکنی که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند. سکونتگاه گفته می شود.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم حل سوالات پر تکرار ریاضی دهم تجربی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *