عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات فصل 14 علوم نهم با جواب

سوالات فصل 14 علوم نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات فصل 14 علوم نهم با جواب

سوالات فصل 14 علوم نهم با جواب

۱) مهره داران را به چند گروه تقسیم می کنند؟

✅ ۱) ماهی ها
۲) دوزیستان
۳) خزندگان
۴) پرندگان
۵) پستانداران

2) انواع باله در ماهی ها را بنویسید؟

✅ ۱) باله پشتی
۲) باله شکمی
۳) باله سینه ای
۴) باله دمی
۵) باله مخرجی

3) جفت را تعریف کنید؟

✅ جفت اندامی در رحم است که مواد غذایی و اکسیژن را از خون مادر می‌گیرد و به رگ های بنده ناف جنین می دهد.

4) چرا به جانورانی نظیر قورباغه و سمندر دو زیست می گویند؟

✅ زیرا این جانور بخشی از عمر خود را در آب و بخشی را در خشکی زندگی می کند.

5) چهار مورد از خصوصیات پرندگان را نام ببرید؟

✅ ۱) بدنی پوشیده از پر دارند
۲) تخم می گذارند و معمولا از تخم ها مراقبت می کنند
۳) دستگاه تنفسی کاملی دارند
۴) مثانه ندارند

6) تنفس پوستی را تعریف کنید؟

✅ در تنفسی که در آن جانداران به کمک پوست نازک و مرطوب خود مقداری اکسیژن و کربن دی اکسید را با هوا مبادله کند، تنفس پوستی می گویند.

7) کیسه های هوادار پرندگان را تعریف کنید؟

✅ پرندگان علاوه بر شش کیسه های در کنار شش های خود دارند که سبب کارایی بیشتر شش ها در جذب اکسیژن می شود این کیسه ها ، کیسه های هوادار نامیده می‌شوند.

8) سه خصوصیت برای خزندگان بنویسید؟

✅ ۱) با شش تنفس میکنند
۲) تخمگذارند
۳) بدن آنها پولک یا صفحه های سخت استخوانی دارد

9) تفاوت مارهای سمی و غیرسمی چیست؟

✅ ۱) سر این مارها مثلثی شکل است و گردنی مشخص دارند ولی مارهای غیر سمی معمولاً سری گرد و گردنی نامشخص دارند.
۲) دم مارهای سمی کوتاه است ولی مارهای غیر سمی دم بلندتری دارند.

10) چرا به مار مارمولک و لاک پشت خزنده می گویند؟

✅ زیرا این جانوران دست و پای کوتاه دارند یا اصلاً ندارند به همین دلیل در هنگام حرکت بخش‌هایی از بدن به ویژه شکم روی زمین کشیده می شود.

11) دو فایده مار را بنویسید؟

✅ ۱) با تغذیه حشرات و موش در کنترل جمعیت آنها موثرند
۲) از سم مار ها در تهیه دارو استفاده می شود

12) چه ویژگی هایی در پرندگان جهت پرواز کردن پدید آمده است؟

✅ ۱) استخوان های توخالی و محکمی دارند
۲) بدن دوکی شکل دارند
۳) مثانه ندارند
۴) دستگاه تنفسی کاملی دارند

13) کدام ویژگی خزندگان را برای زندگی در خشکی سازگار کرده است؟

✅ پوشش روی بدن که از پولک های سخت و با صفحات استخوانی پوشیده شده است.

14) کدام نوع از پرها استحکام بیشتری دارند؟ چرا؟

✅ شاه پرها ، زیرا نقش مهمی در پرواز برای صعود و سقوط دارند و پر های بلندی محسوب می‌شوند.

15) سه تفاوت اصلی قورباغه و نوزاد قورباغه را بیان کنید؟

✅ قورباغه بالغ گوشتخوار است و با شش نفس می‌کند و دم ندارد در حالی که نوزاد قورباغه گیاهخوار است و با آبشش تنفس می کند و دم بزرگی دارد.

16) مراحل رشد جنین در کیسه داران را به اختصار بنویسید؟

✅ ابتدا جنین رشد خود را در رحم مادر شروع می‌کند. در آن از مواد مغذی همراه تخم اولیه (زرده) تغذیه می کند؛ بعد از چند هفته نوزاد نارس متولد شده و خود را به درون کیسه مادر می رساند و از غدد شیری تغذیه می کند تا مراحل رشد و نمو کامل شود.

17) چهار تفاوت ماهی های استخوانی و غضروفی در کدام اندام های ماهی دیده می‌شود؟

✅ ۱) دهان
۲) دم
۳) سرپوش آبشش
۴) جنس اسکلت

18) پستانداران بر اساس رژیم غذایی به چند دسته تقسیم می شوند ؟ برای هر کدام مثالی بزنید؟

✅ سه دسته:
۱) گیاهخواران مانند : گوسفند
۲) گوشتخواران مانند : پلنگ
۳) همه چیز خوار ها مانند : انسان

19) چهار خصوصیت برای ماهی ها بنویسید؟

✅ ۱) آبشش دارند
۲) بدنشان از پولک های لغزنده پوشیده شده است
۳) تخمگذارند
۴) بیشتر آن ها دوکی شکل هستند

20) اهمیت خرس و گراز را باهم مقایسه کنید.

✅ اهمیت خرس: با اینکه همه چیز خوارند اکثرا از دانه و میوه ها گیاهان استفاده می‌کنند پس از خوردن این دانه ها که در بدن خرس جذب نمی شود به همراه مدفوع که خود نوعی کود محسوب می‌شود روی خاک ریخته و با رسیدن رطوبت رویش پیدا کرده و سریع رشد می کنند.

اهمیت گراز: از ریشه درختان تغذیه می کند. در حین خوردن غذاهای گیاهی خاک را شخم می زنند و باعث زیر و رو شدن خاک و پاشیده شدن آن روی دانه گیاه می شود به همین دلیل به آنها تراکتور طبیعت می گویند.

21) مهره داران در بخشی از اسکلت داخلی خود ستون مهره دارند که بخش‌های دیگر اسکلت به آن متصل است.

22) وجود اسکلت داخلی در مهره داران باعث تفاوت این جانور از نظر اندازه و قدرت با بقیه جانوران شده است.

23) ماهی ها دوکی شکل هستند یعنی سر و دوم آنها کشیده و میانه بدنشان پهن است.

24) ماهی ها به دلیل داشتن آبشش و باله برای زندگی در آب سازگار شده اند.

25) ماهی ها به دو دسته ماهی های غضروفی و استخوانی تقسیم می شوند.

26) در ماهی های غضروفی دهان در سطح شکمی بدن قرار دارند در حالی که در ماهی های استخوانی در جلو قرار دارند.

 

💯 همچنین بخوانید: سوالات درس 15 علوم نهم

27) کوسه ها دم نامتقارن داشته و سرپوش آبششی ندارند.

28) خزندگان تخم گذارند ولی روی تخم هایشان نمی خواهند بلکه معمولاً آنها را در خاک مدفون می‌کنند.

29) قورباغه و وزغ در گروه دوزیستان بی دم و سمندر ها در گروه دوزیستان دم دار قرار می گیرند.

30) شکل بدن قورباغه کشیده و دراز و وزغ پهن است.

31) تنوع خزندگان امروزی نسبت به خزندگان قدیمی کمتر است.

32) لاک پشت های دریایی در گروه خزندگان در بین مهره داران طبقه‌بندی می‌شوند.

33) در پرندگان اندام حرکتی جلوی تبدیل به بال شده است.

34) پرهای پرندگان بر اساس شکل و نقش به سه گروه کرک پر ، پوش پر و شاه پر تقسیم می‌شوند.

35) پرندگان بر اساس شکل منقار و شکل پاها در سه گروه طبقه بندی می شوند.

36) شکل منقار نشان می‌دهد پرنده چه می خورد و شکل پاها نشان دهنده محل زندگی پرنده است.

37) خفاش پستانداری است که پرواز می کند.

38) بر اساس نوع پرورش جنین و نوزاد پستانداران به سه گروه تخمگذار ، کیسه دار و جفت دار تقسیم می‌شوند.

39) پلاتی پوس نوعی پستاندار تخم گذار است.

40) پستانداری که خون و مواد غذایی را از بند ناف مادری می‌گیرد پستاندار جفت دار نامیده می‌شود.

41) پستانداران نظیر سنجاب با پنهان کردن دانه ها و میوه های جنگلی در زیر زمین باعث روییدن آنها در فصل بهار می‌شوند.

42) کدام جانور می تواند محیط را از لاشه ها پاکسازی و نظافت کند؟

✅ کفتار

43) کوسه ماهی ها و ماهی خاویار هر دو جزء ماهی های غضروفی هستند.

✅ این جمله درست است.

44) ماهی های استخوانی سرپوش آبششی ندارند.

✅ نادرست است – ماهی های استخوانی سر پوش آبششی دارند. ولی ماهی های غضروفی مانند کوسه ماهی این خصوصیت را دارند. (نداشتن سرپوش آبششی) در حالی که قزل آلا یک ماهی استخوانی است.

45) سمندر به کدام گروه از جانوران زیر تعلق دارد؟

الف) پرندگان ب) خزندگان ج) پستانداران د) دوزیستان

✅ د) دوزیستان

46) کدام یک از موارد زیر مربوط به خصوصیات نوزاد قورباغه نیست؟

الف) آبشش دارد ب) دم دارد ج) دست و پا دارد د) گیاه خوار است.

✅ ج) دست و پا دارد – قورباغه دست و پا است.

47) سوسمارها و مارها در کنترل جمعیت حشرات دخالت دارند.

✅ این جمله درست است.

48) کدام جانور با سایرین متفاوت است؟

الف) سمندر ب) مارمولک ج) قورباغه د) وزغ

✅ ب) مارمولک – نوعی خزنده است ولی سایر گزینه ها دوزیست هستند.

49) کدام جانور با سایرین متفاوت است؟

الف) پلاتی پوس ب) خفاش ج) اپاسوم د) کروکودیل

✅ د) کروکودیل – خزنده است در حالی که سایر گزینه ها پستاندارند.

50) جفت قسمتی از بدن نوزاد است که به تبادل غذا و اکسیژن با بدن مادر می پردازد.

✅ نادرست – جفت اندامی است که جزء رحم مادر است.

51) کدام یک تخم گذار نیست؟

الف) عقاب ب) کروکودیل ج) خفاش د) پلاتی پوس

✅ ج) خفاش – خفاش بچه زا است.

52) کدام جانور می تواند محیط را از لاشه ها پاکسازی و نظافت کند؟

الف) گرگ ب) کفتار ج)‌ سنجاب د) گراز

✅ ب) کفتار

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *