عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات فصل 15 علوم نهم با جواب

سوالات فصل 15 علوم نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات فصل 15 علوم نهم با جواب

سوالات فصل 15 علوم نهم با جواب

۱) بوم سازگان را تعریف کنید؟

✅ عوامل زنده و غیرزنده محیط و تأثیرهایی که بر هم می گذارند سیستمی به نام بوم سازگان را می سازند.

۲) تنوع زیستی را تعریف کنید؟

✅ تنوع زیستی به معنای تنوع گونه های جانداران و محیط است که این جانداران در آن زندگی می کنند.

۳) انواع بوم سازگان را بنویسید؟

✅ خشکی ، آبی ، آبی خشکی

۴) رقابت را تعریف کنید؟

✅ رابطه ای که بین جانوران با نیازهای مشابه اتفاق می‌افتد.

۵) شبکه غذایی را تعریف کنید؟

✅ ارتباط بین چند زنجیره غذایی در یک بوم سازگان را شبکه غذایی می گویند.

۶) استتار را تعریف کنید؟

✅ بعضی از جانوران در جایی قرار می‌گیرند و یا به رنگی در می‌آیند که تشخیص آنها از زمینه دشوار است به همین علت شکار از دید شکارچی مخفی می ماند ؛ به این عمل استتار می گویند.

۷) در یک زنجیره غذایی کدام یک از موجودات زنده ، مستقیم با بقیه جانداران زنجیره در ارتباط هستند؟

✅ تجزیه کنندگان از بدن تمام جانداران دیگر تغذیه می کنند.

۸) چرا شقایق دریایی شکارچی ساکن و شیر شکارچی در حال حرکت است؟

✅ تعداد شکارچیانی که می‌توانند در یک بوم سازگان زندگی کنند به تعداد جانورانی بستگی دارد که شکار آنها می شوند.

۹) همیاری را تعریف کنید؟

✅ نوعی رابطه همزیستی که هر دو از همدیگر سود می‌برند

۱۰) یک تفاوت و یک شباهت بین رابطه انگلی و صیادی را ذکر کنید؟

✅ تفاوت: در رابطه صیادی شکار کشته شده و خورده می‌شود ولی در رابطه انگلی میزبان زنده است.
شباهت: در هر دو رابطه یک سود می کند و دیگری ضرر

۱۱) انگل چیست؟

✅ جاندارانی که درون یا روی بدن میزبان زندگی می کند انگل نامیده می شود

۱۲) نوع رابطه غذایی را در موارد زیر بنویسید؟

✅ زنبور عسل و گل: همیاری
 شقایق دریایی و خرچنگ: صیادی
 جغد و شاهین: رقابتی
گلسنگ (قارچ و جلبک): همیاری
 میگو و ماهی: همیاری

۱۳) انواعی از حشرات در گرده افشانی گل ها نقش دارند ، اما چرا گفته می‌شود که نقش زنبور عسل از همه مهمتر است؟

✅ زیرا عمل اختصاصی دارد و گل های خاصی را گرده افشانی می کند و در ضمن این کار را گروهی انجام می دهند

۱۴) گل سنگ از چه جانورانی تشکیل شده است و هر کدام چه وظیفه ای دارند؟

✅ جلبک ها: فتوسنتز کننده (تولید کربوهیدرات ها)
قارچ ها: تامین مواد معدنی

۱۵) نقش گل سنگ ها چیست؟

✅ ۱) سبب تشکیل خاک از سنگ می شوند
۲) از آنها مواد رنگی و دارویی استخراج می شود
۳) بخشی از غذای جانورانی مانند گوزن را تشکیل می‌دهند

۱۶) انگلی را تعریف کنید؟

✅ رابطه غذایی بین دو جانور که یکی سود کرده و دیگری زیان می کند.

۱۷) در کدام رابطه غذایی حداقل یک طرف سود می برد؟

✅ در تمامی روابط غذایی حداقل یک نفر سود می برد

۱۸) همسفرگی را تعریف کنید؟

✅ نوعی رابطه همزیستی که یکی از جانداران سود و دیگری نه سود و زیان می‌کند.

۱۹) آنچه از رابطه شکار شکارچی صیادی می دانید بنویسید؟

✅ غذای یک جانور از کشته شدن جانور دیگری تامین می‌شود. فقط صیاد سود می‌برد. صید از بین می‌رود. بیشتر مربوط به جانوران گوشت خوار است.

۲۰) سه نوع ارتباط بین جانداران در هر بوم سازگان را نام ببرید.

✅ همزیستی
شکار و شکارچی
رقابت

۲۱) تعداد شکارچیانی که در یک بوم سازگان زندگی می‌کنند چه ارتباطی به تعداد شکار دارد؟

✅ هر چه شکار بیشتر شود تعداد شکارچیان نیز بیشتر می شود و برعکس

۲۲) تجزیه کنندگان در کدام گروه از زنجیره غذایی قرار دارند و چه وظیفه ای دارند؟

✅ گروه مصرف کنندگان – تبدیل مواد آلی به مواد معدنی مانند کربن دی اکسید آب و گازهای گوگردی

۲۳) جانداری را نام ببرید که رقابت ناآگاهانه دارند؟

✅ روباه معمولی و کورمال

۲۴) تولید کننده ها را تعریف کنید؟

✅ جاندارانی که مواد معدنی را به مواد آلی تبدیل می کنند را تولید کننده می گویند.

۲۵) با توجه به نمودار در مورد باکتریهای غیر بیماری زا که به جوجه ها خورده شده و سپس باکتری مضر به آن ها انتقال داده شده است توضیح دهید؟

✅ جوجه هایی که باکتری مفید خورده بودند کمتر به بیماری که باکتری های مضر تولید می‌کردند مبتلا شدند زیرا در این جوجه ها باکتری های مفید در رقابت با باکتریهای مضر پیروز تر بودند

۲۶) سه عامل غیر زنده و دو عامل زنده در بوم سازگان را بنویسید؟

✅ عوامل غیر زنده: هوا ، خاک ، نور خورشید
عوامل زنده: گیاهان ، جانوران

۲۷) بیشترین عامل انقراض و کاهش گونه های جانداران امروزی چیست؟

✅ فعالیت انسانی

۲۸) چهار مورد از استفاده انسان از طبیعت با شناخت بوم سازگان را بنویسید؟

✅ ۱) ساخت انواع داروها از گیاهان جنگلی
۲) ساخت آنتی بیوتیک که از قارچ ها به دست می آید
۳) استفاده از کفشدوزک برای خوردن آفت‌ها
۴) استفاده از تار عنکبوت و ساخت مواد

۲۹) دریاچه زریوار جزء بوم سازگان آبی است.

۳۰) بوم سازگان آبی خشکی مانند تالاب شادگان.

۳۱) صرف نظر از نوع و اندازه بوم سازگان دو فرآیند مهم انتقال انرژی و چرخه مواد در آن اتفاق می‌افتد.

۳۲) ارتباط موجودات زنده با یکدیگر بیشتر به علت نیاز به ماده و انرژی است.

۳۳) ارتباط غذایی بین چند جاندار که از تولید کننده و مصرف کننده وجود دارد زنجیره غذایی نام دارد.

۳۴) اولین حلقه غذایی تولید کنندگان هستند که با انجام فتوسنتز مواد معدنی را به مواد آلی تبدیل می کنند.

۳۵) علاوه بر گیاهان جلبک ها نیز تولید کننده هستند و می توانند جزء زنجیره غذایی محسوب شوند.

۳۶) در هرم ماده و انرژی در حدود ۱۰ درصد از کل ماده و انرژی به تراز بالاتر انتقال می یابد.

۳۷) مصرف کننده ها در دو گروه گیاه خواران و گوشت خواران طبقه‌بندی می‌شوند.

۳۸) در هرم ماده و انرژی از قاعده به راس تعداد جانداران کاهش می یابد.

۳۹) باکتری ها و قارچ ها نقش مهمی در تجزیه بقایای جانداران دارند.

۴۰) ارتباط همزیستی خود از سه نوع همیاری ، همسفرگی و انگلی تشکیل شده است.

۴۱) رابطه انسان با کرم کدوی گاوی از نوع انگلی است.

 

💯 همچنین بخوانید: سوالات درس 1 علوم نهم

 

۴۲) رابطه زنبور و گل از نوع رابطه همیاری است.

۴۳) گلسنگ موجودی است که از همزیستی قارچ و جلبک به وجود آمده است.

۴۴) بخشی از گلسنگ ها به هوای آلوده حساسند و از بین می‌روند بنابراین مرگ گلسنگ ها ممکن است دلیلی بر آلودگی هوا باشد.

۴۵) گاهی تقسیم بندی زمان شکار رقابت بین دو گونه جانوری را کمتر می کند.

۴۶) امروزه مهمترین خطر برای کاهش تنوع زیستی فعالیت انسان ها است.

۴۷) وقتی می گویند جانوری منقرض شده یعنی هیچ فرد زنده ای از این گونه در طبیعت وجود ندارد.

۴۸) ببر مازندران نمونه‌ای از جانور ایرانی منقرض شده است.

۴۹) اگر افراد دو گونه نیاز مشترکی داشته باشند بین افراد دو گونه رقابت ایجاد می شود.

این جمله درست است.

۵۰) در کدام رابطه غذایی حداقل یک طرف سود می برد؟

الف) همیاری ب) همسفرگی ج) انگلی د) همه موارد

د) همه موارد – در همه روابط غذایی حداقل یک نفر سود می برد.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *