عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات فصل 4 علوم نهم با جواب

سوالات فصل 4 علوم نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات فصل 4 علوم نهم با جواب

سوالات فصل 4 علوم نهم با جواب

۱) به مجموع طول هایی که یک متحرک از مبدا تا مقصد می پیماید، مسافت پیموده شده می گویند.

۲) مسافت طی شده را تعریف کنید؟

✅ کل مسیر پیموده شده توسط یک متحرک از مبدا تا مقصد را مسافت طی شده می گویند.

۳) به پاره خطی که دارای جهت می باشد بردار می گویند.

۴) بردار را تعریف کنید؟

✅ اگر پاره خطی دارای جهت باشد به آن بردار می گویند.

۵) جا به جایی را تعریف کنید.

✅ به اندازه ی بردار جابجایی که نقطه شروع حرکت را به نقطه پایان حرکت وصل می کند جابجایی می گویند.

۶) زمین در یک مدار تقریبا دایره ای شکل به شعاع تقریبی ۱۵۰ میلیون کیلومتر در مدت ۳۶۵ روز به دور خورشید می چرخد اندازه جا به جایی زمین در یک سال چه قدر است؟

۱) صفر ۲) به اندازه قطر مدار ۳) به اندازه محیط دایره ۴) به اندازه نصف محیط دایره

✅ ۱) صفر؛ چون نقطه ابتدایی و انتهایی اش بر هم منطبق هستند پس جا به جایی صفر است ولی مسافت طی شده برابر محیط دایره است.

۷) علی از نقطه A در قسمتی از یک پارک شروع به حرکت به دور پاک کرده است و دوباره به نقطه اول خود باز گشته است جا به جایی و مسافت طی شده علی را با هم مقایسه کنید.

✅ جا به جایی < مسافت طی شده؛ در این حرکت جا به جایی صفر است زیرا به مکان اولیه خود باز گشته است.

۸) سه دانش آموز برای تفریح به پارک رفته اند و از سرسره های پارک برای بازی استفاده می کنند سرسره ها به شکل زیر می باشند به نظر شما جا به جایی و مسافت طی شده دانش آموزان در کدام یک بیشتر است؟

✅ جا به جایی (۱) = جا به جایی (۲) = جا به جایی (۳)
جا به جایی در هر سه با هم برابر است زیرا جا به جایی فاصله مستقیم مبدا تا مقصد می باشد و در هر سه این فاصله یکی است.
مسافت طی شده (۱) > مسافت طی شده (۳) > مسافت طی شده (۲)

۹) محمد از منزل خود شروع به حرکت می کند و پس از گذشت ۲۰ دقیقه به مدرسه می رسد ۱۰ دقیقه پس از رسیدن به مدرسه متوجه می شود که وسایل مورد نیازش را در منزل جا گذاشته است دوباره به منزل بر می گردد.

جا به جایی محمد چند متر است؟

✅ جا به جایی صفر است چون به مبدا خود باز گشته.

10) در حرکت بر روی خط راست بردارهای جا به جایی همواره در یک سو هستند.

✅ نادرست، در حرکت بر روی خط راست، بردارهای جا به جایی ممکن است هم سو یا غیر هم سو باشند.

11) مسافت طی شده و جا به جایی هر دو از جنس طول هستند.

12) جا به جایی و مسافت طی شده از چه نظر به هم شبیه هستند؟ (چه ویژگی مشترکی دارند؟)

۱- هر دو کمیتی از جنس جرم هستند.
۲- هر دو کمیتی از جنس طول هستند.
۳- هر دو کمیتی از جنس زمان است.
۴- جابه جایی و مسافت طی شده همواره با هم برابرند.

✅ هر دو کمیتی از جنس طول هستند.

13) جا به جایی و مسافت طی شده از چه نظر به هم شبیه هستند؟

✅ هر دو کمیتی از جنس طول می باشند یکای استاندارد هر دو در واحد SI، متر می باشد.

14) به مقدار مسافت طی شده در واحد زمان، تندی متوسط می گویند.

15) یکای تندی متوسط در واحد Sl (اس ل) m/s می باشد.

16) برای تبدیل یکای km/h به m/s باید عدد مورد نظر را در ۳.۶ ضرب کنیم.

✅ نادرست، برای تبدیل یکای km/h به m/s باید عدد مورد نظر را تقسیم بر عدد ۳.۶ کنیم.

17) ۴۵m/s چند کیلومتر بر ساعت است؟

✅ ۴۵ × ۳.۶ = ۱۶۲ km/h

18) سرعت متوسط را تعریف کنید؟

✅ به نسبت جا به جایی به مدت زمان صرف شده (به واحد زمان) سرعت متوسط می گویند.

19) هر گاه سرعت لحظه ای متحرکی که بر روی خط راست حرکت می کند در تمام لحظه ها یکسان باشد حرکت آن یکنواخت روی خط راست نامیده می شود.

✅ این جمله درست است.

20) اگر تندی خودرو در طول مسیر تغییری نکند تندی متوسط و تندی لحظه ای خودرو با هم برابراند.

21) در حرکت یکنواخت، سرعت متوسط بین دو لحظه دلخواه برابر با سرعت لحظه ای است.

22) در حرکت یکنواخت متحرک در زمان های مساوی مسافت های یکسانی را طی می کند.

✅ این جمله درست است.

23) هنگامی که می گوییم خودرویی با تندی ۴۰km/h به طرف شرق در حرکت است سرعت آن را مشخص کرده ایم.

24) حرکت شتابدار چیست؟

✅ هنگامی که سرعت یک متحرک در حال تغییر باشد، می گوئیم حرکتش دارای شتاب است.

25) به تغییرات سرعت در واحد زمان شتاب متوسط می گویند.

26) تغییرات سرعت در واحد زمان را چه می گویند؟

۱) سرعت متوسط
۲) سرعت لحظه ای
3) تندی لحظه ای
۴) شتاب متوسط

✅ ۴) شتاب متوسط

27) زمانی که اتومبیل در یک مسیر مستقیم حرکت می کند و تندی سنج اتومبیل عدد ثابتی را نشان میدهد به این معنی است که شتاب حرکت صفر است.

✅ این جمله درست است.

 

💯 همچنین بخوانید: سوالات درس 5 علوم نهم

 

28) وقتی در یک مسیر مستقیم تندی سنج اتومبیل عدد ثابتی را نشان می دهد منظور چیست؟

۱) شتاب حرکت صفر است.
۲) شتاب حرکت در حال زیاد شدن است.
۳) سرعت متوسط در حال افزایش است.
۴) جا به جایی متحرک صفر است.

✅ ۱) شتاب حرکت صفر است.

29) شتاب متوسط را تعریف کنید؟

✅ به تغییرات سرعت بر زمان تغییرات سرعت شتاب متوسط می گویند.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *