عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

درباره عینکی

درباره عینکی

نام عینکی برگرفته از شخصیت عینکی، کارتون عروسکی زیبا و خاطره انگیز مدرسه موش ها است.

عینکی یکی از شاگردهای زرنگ و منظم بود که همیشه عینک به چشم داشت.

مجموعه آموزشی عینکی، فعالیت خود را در مهرماه سال ۱۳۹۷، آغاز نموده است.

هدف عینکی کمک به دانش آموزان عزیز برای درک بهتر دروس آموزشی  و کسب موفقیت در این زمینه است.

درباه عینکی

با عینکی دیدتان را به یادگیری متحول کنید.

در مجموعه آموزشی عینکی، دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم با بیانی ساده در اختیار شما دانش آموز گرامی قرار می گیرد.