چطور یک طرح درس جذاب بنویسیم؟

راز نوشتن طرح درسی جذاب و اثربخش

شهربانو دوستی
137000 تومان
پیک نوروز 1403 عینکی پایه ششم

پیک نوروز 1403 عینکی پایه ششم

شهربانو دوستی
39000 تومان
کتاب دیکته ی شب عینکی اول دبستان

کتاب دیکته ی شب عینکی اول دبستان

شهربانو دوستی
125000 تومان
12%
تخفیف
فیلم حل سوالات امتحانی هندسه دوازدهم

فیلم حل سوالات پرتکرار فصل 1 هندسه دوازدهم

شهربانو دوستی
70 دقیقه
115000 تومان
10%
تخفیف
فیلم حل سوالات پر تکرار ریاضی چهارم

فیلم حل سوالات پر تکرار ریاضی چهارم(کل کتاب)

شهربانو دوستی
200 دقیقه
369000 تومان
فیلم حل سوالات پر تکرار ریاضی چهارم فصل 7

فیلم حل سوالات پر تکرار فصل 7 ریاضی چهارم

شهربانو دوستی
18 دقیقه
35000 تومان
فیلم حل سوالات پر تکرار ریاضی چهارم ابتدایی فصل 6

فیلم حل سوالات پر تکرار فصل 6 ریاضی چهارم

شهربانو دوستی
33 دقیقه
63000 تومان
فیلم حل سوالات پر تکرار امتحانی ریاضی چهارم ابتدایی

فیلم حل سوالات پر تکرار فصل 5 ریاضی چهارم

شهربانو دوستی
37 دقیقه
59000 تومان