عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

درس 8 فارسی ششم📗

سوالات درس دریا قلی

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

درس 8 فارسی ششم

درس 8 فارسی ششم

📖 معنی ابیات درس دریا قلی

 

📌بیت اول : دریاقلی! رکاب بزن، یا علی بگو چشم انتظار همت تو، دین و میهن است

✅معنی: دریا قلی رکاب بزن و با کمک گرفتن از حضرت علی (ع) مصمم‌تر شو.

دین و میهن منتظر اراده‌ی قوی توست (اگر سستی کنی، دین و میهن ضربه خواهند دید).

چشم انتظار بودن کنایه از منتظر بودن

تعداد جمله 4

جانبخشی دارد چون دین و میهن را موجودی فرض کرده که چشم انتظار است

دریا قلی هم منادا می باشد و جز شمارش جمله حساب می شود.

 

📌بیت دوم: فردا اگر درنگ کنی، گوشه‌های شهر میدان جنگ تن به تن وتانگ باتن است.

✅معنی: اگر مکث کنی و دیر برسی، فردا کوچه های شهر، میدان جنگ تن به تن (فرد به فرد) و تانک با تن (تانک با فرد) می‌شود.

تعداد جملات 2

مراعات نظیر بین کلمات میدان جنگ ، تن به تن ، تانک

 

🟢پیشنهاد ویژه: دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی ششم کل 

 

📌بیت سوم: از راه اگر بمانی و روشن شود هوا تکلیف شهر خاطره‌های تو، روشن است

✅معنی: اگر در راه توقف کنی و هوا روشن شود، شهر خاطره های تو نابود می‌شود.

روشن شدن کنایه از مشخص شدن

تعداد جملات 3

📌بیت چهارم:دریاقلی! به وسعت دریاست نام تو تاریخ در تلفظ نام تو الکن است

✅معنی: دریاقلی نام تو به گستردگی و بزرگی دریاست. نام تو آنقدر بزرگ است که تاریخ هم هنگام گفتن نام تو زبانش لکنت دارد.

تشبیه نام دریا قلی به دریا که وسعت وجه شبه آن می باشد

جانبخشی چون تاریخ را موجودی دانسته که زبانش گیر می کند و لکنت دارد.

تعداد جمله 3

الکن: کسی که هنگام حرف زدن زبانش میگیرد.

 

📚 درک مطلب درس هشتم فارسی ششم

 

1️⃣ منظور از مصراع «چشم انتظار همّت تو، دین و میهن است» چیست؟

دین و میهن منتظر اراده‌ی قوی توست. اگر سستی کنی، دین و میهن ضربه و صدمه خواهند دید.

2️⃣ به نظر شما میان کار آرش با دریاقلی چه شباهتی هست؟

هردو نفر جان خود برای بیرون راندن دشمن از میهن و حفظ وطن فدا کردند.

3️⃣ چرا دریاقلی توانست چنان کار بزرگی انجام دهد؟

چون دریا قلی با دیدگاه وسیعی و دلی دریایی که داشت به جای فکر کردن به نجات خود و خانواده اش، نجات میهن و وطن که خانه و مادر همه‌ی ماست را انتخاب کرد.

4️⃣ اگر به جای دریاقلی بودید، چگونه رزمندگان را از وجود دشمن آگاه می‌کردید؟

به نظر من دریا قلی بهترین تصمیم را گرفته است و من هم در آن شرایط همان کار را می‌کردم.

یعنی من هم مانند دریاقلی سوار بر دوچرخه شده و فورا خودم را به شهر می‌رساندم تا با فریادهایم رزمندگان را از وجود دشمن باخبر سازم.

 

🔶 معنی کلمات درس 8 فارسی 

 

پرورانده پرورش داده
بی شمار بی حساب، بی اندازه
نام آوران افراد مشهور و معروف
پاسداری محافظت
چله زه کمان، نخ کمان
دلاور دلیر، شجاع
ارج ارزش، مقام
جوامع جمع جامعه، جامعه ها
محدود اندک، کم
جان فشانی فدا کردن جان
بعثی نیروهای ارتش عراق در زمان صدام
حاشیه کناره
فرسوده کهنه
گورستان قبرستان
خردسال کم سن و سال
اوراق فروشی مکانی که در آن پاره های اتومبیل یا چیزهای دیگر فروخته می شود
اوراق جمع ورق: پاره ها، اجزای چیزی
سقوط افتادن
تحمیلی اجباری
مقدس پاک و پاکیزه
وسعت پهناور، وسیع
تن به تن نفر به نفر
درنگ توقف
میهن وطن
همت قصد، اراده
دیار شهر و سرزمین
وحشیانه وحشی وار، به صورت وحشی
اشغال جایی را تصرف کردن
محاصره اطراف یا کسی را احاطه کردن
غافلگیر کردن بی خبر حمله کردن
تردید شک، دودلی
تلفات مرگ و میر
ناکام محروم
نابرابر نا مساوی
مقابله تلافی، مبارزه
نفوذ فرو رفتن، اثر کردن
مدافعان دفاع کنندگان
خروشان پر خروش
الکن قاصر، کسی که زبانش به هنگام صحبت گیر می کند، کسی که لکنت زیان دارد و به درستی نمی تواند تلفظ کند
تلفظ بر زبان آوردن کلمه، سخن گفتن
ناگوار سخت و ناخوشایند
جنگ تحمیلی جنگ هشت ساله ای که با تجاوز نیروی های صدام به ایران آغاز شد و به ایران تحمیل شد.

 

📁 هم خانواده کلمات دری دریا قلی

✏️بعثی: بعث، بعثت، باعث

✏️مدافعان: مدافع، دفاع، دافعه، دفع

✏️اوراق: ورق، ورقه، ورقات

✏️هدف: اهداف، مستهدف، هادف

✏️تصمیم: مصمّم، تصمیمات، صمیمی، صمیمیّت

✏️شهید: شاهد، مشهود، مشاهده، شهادت

✏️سقوط: سقط، ساقط، اِسقاط

✏️اشغال: مشغول، شغل، اشتغال

✏️محاصره: حصر، محصور، حصار

 

متضاد کلمات درس دریاقلی

 

❌ مدافعان ≠ مهاجمان

❌ شرمگین ≠ سربلند

❌ بسیاری ≠ اندکی

❌نجات ≠ گمراهی

❌هوشیاری ≠ غفلت

❌فداکاری ≠ خودخواهی

❌بیگانگان ≠ دوستان

❌زنده ≠ مرده

❌جنگ ≠ صلح

❌خردسال ≠ پیر

❌وابسته ≠ مستقل

 

 

🟡 حتما ببینید: فیلم آموزش نگارش ششم کل کتاب

18 دیدگاه دربارهٔ «درس 8 فارسی ششم📗»

  1. با احترام و سپاس فراوان از شما که از مطالب وب‌سایت عینکی استفاده کردی. امیدواریم که مطالب برای شما مفید بوده باشه. از اینکه وقت خود را صرف مطالعه مطالب مجموعه آموزشی عینکی کردید، سپاسگزاریم.

   حتما کانال اپارات هم دنبال کن کلی فیلم آموزشی رایگان برات گذاشتیم

  1. با احترام و سپاس فراوان از شما که از مطالب وب‌سایت عینکی استفاده کردی. امیدواریم که مطالب برای شما مفید بوده باشه. از اینکه وقت خود را صرف مطالعه مطالب مجموعه آموزشی عینکی کردید، سپاسگزاریم.

   حتما کانال اپارات هم دنبال کن کلی فیلم آموزشی رایگان برات گذاشتیم

  1. با احترام و سپاس فراوان از شما که از مطالب وب‌سایت عینکی استفاده کردی. امیدواریم که مطالب برای شما مفید بوده باشه. از اینکه وقت خود را صرف مطالعه مطالب مجموعه آموزشی عینکی کردید، سپاسگزاریم.

   حتما کانال اپارات هم دنبال کن کلی فیلم آموزشی رایگان برات گذاشتیم

  1. با احترام و سپاس فراوان از شما که از مطالب وب‌سایت عینکی استفاده کردی. امیدواریم که مطالب برای شما مفید بوده باشه. از اینکه وقت خود را صرف مطالعه مطالب مجموعه آموزشی عینکی کردید، سپاسگزاریم.

   حتما کانال اپارات هم دنبال کن کلی فیلم آموزشی رایگان برات گذاشتیم

  1. با احترام و سپاس فراوان از شما که از مطالب وب‌سایت عینکی استفاده کردی. امیدواریم که مطالب برای شما مفید بوده باشه. از اینکه وقت خود را صرف مطالعه مطالب مجموعه آموزشی عینکی کردید، سپاسگزاریم.

   حتما کانال اپارات هم دنبال کن کلی فیلم آموزشی رایگان برات گذاشتیم

  1. با احترام و سپاس فراوان از شما که از مطالب وب‌سایت عینکی استفاده کردی. امیدواریم که مطالب برای شما مفید بوده باشه. از اینکه وقت خود را صرف مطالعه مطالب مجموعه آموزشی عینکی کردید، سپاسگزاریم.

   حتما کانال اپارات هم دنبال کن کلی فیلم آموزشی رایگان برات گذاشتیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *