عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 1 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 1 مطالعات نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 1 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 1 مطالعات نهم با جواب

 

۱) منظومه خورشیدی دارای هشت سیاره است.

۲) سیاره های منظومه شمسی به چند دسته هستند؟

✅ دو دسته: سیاره های درونی – سیاره های بیرونی

۳) سیاره های درونی چگونه هستند؟

✅ نزدیک به خورشید هستند و سطوح سنگی و جامد دارند.

۴) سیاره های بیرونی چگونه هستند؟

✅ دورتر از خورشید هستند و از گازهای مختلف تشکیل شده اند.

۵) سیاره های درونی کدامند؟

✅ تیر – ناهید – زمین – بهرام (یا مریخ)

۶) بزرگترین سیاره درونی کدام است؟

✅  زمین

۷) فاصله زمین تا خورشید چقدر است؟

✅ ۱۵۰ میلیون کیلومتر

۸) عمر زمین چقدر است؟

✅ ۴.۵ میلیارد سال

۹) بر اساس فرضیه زمین از چه چیزی به وجود آمده است؟

✅ ابری متشکل از گازها و غبارها بین ستاره ای

۱۰) جغرافی دانان برای تعیین موقعیت مکانی پدیده ها بر روی کره زمین چه چیزی ابداع کردند؟

✅ خطوط و تقسیمات فرضی

۱۱) استوا چگونه خطی است؟

✅ دایره فرضی در فاصله مساوی از دو قطب شمال و جنوب

۱۲) نصف النهارها چه هستند؟

✅ نیم دایره های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند و طول مساوی دارند.

۱۳) نصف النهار مبدا کدام است؟

✅  رصدخانه گرینویچ

۱۴) نصف النهار مبدا چند درجه است؟

✅ صفر درجه

۱۵) بقیهٔ نصف النهارها به غیر از مبدا چند درجه است؟

✅ ۰ تا ۱۸۰ درجه

۱۶) مختصات جغرافیایی چیست؟

✅ موقعیت هر نقطه روی یک مدار و یک نصف النهار را مختصات جغرافیایی می گویند.

۱۷) طول و عرض جغرافیایی هر مکان چگونه به دست می آید؟

✅ ما با داشتن شبکهٔ مدارها و نصف النهارها می توانیم طول و عرض جغرافیایی هر مکان یا مختصات جغرافیایی آن را به دست بیاوریم.

۱۸) طول جغرافیایی چیست؟

✅ طول جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصلهٔ آن مکان با نصف النهار مبدأ برحسب درجه.

۱۹) علائم اختصاری طول و عرض جغرافیایی چیست؟

✅ علائم اختصاری N (شمالی)، S (جنوبی)، E (شرقی) و W (غربی)

۲۰) 45ºN یعنی؟

✅ ۴۵ درجه شمالی

۲۱) 15ºS یعنی چه؟

✅ ۱۵ درجه جنوبی

۲۲) 60ºE یعنی چه؟

✅ ۶۰ درجه شرقی

۲۳) 30ºW یعنی چه؟

✅ ۳۰ درجه غربی

۲۴) زمین سومین سیاره منظومه خورشیدی است.

۲۵) سیاره زمین یک قمر به نام ماه دارد.

۲۶) در سیاره ها گازی، تعداد قمرها بیشتر است.

۲۷) برای سیاره مشتری بیش از ۶۰ قمر کشف شده است.

۲۸) خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد.

۲۹) قطر خورشید حدود ۱۰۹ برابر قطر زمین است.

۳۰) ستاره خورشید یکی از میلیاردها ستاره کهکشان راه شیری است.

۳۱) مساحت کره زمین ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع است.

۳۲) موقعیت مکانی یک پدیده یعنی چه؟

✅  یعنی دقیق مکان قرار گرفتن آن بر روی کره زمین

۳۳) مدار استوا مدار مبدا صفر درجه است.

۳۴) بقیه مدارها به غیر از استوا بین ۰ تا ۹۰ درجه شمالی یا جنوبی درجه بندی شده اند.

 

💯 همچنین بخوانید: سوالات درس 2 مطالعات نهم

 

۳۵) برخی از عجایب و پیچیدگی های آسمان و زمین را نام ببرید.

✅ تفاوت های شب و روز و آثار هریک بر زمین و انسان ها، استواری کوه ها در زمین، مسیر حرکت ابر های آسمان، آب های جاری و عجایب مخلوقات زیر دریاها.

۳۶) آیا انسان میتواند به اسرار و ویژگی های آسمان و زمین دست یابد؟

✅ اگرچه برخی از اسرار و ویژگی های غیب و پنهان زمین و آسمان تنها با بیان خداوند و معصومین قابل فهم است، اما انسان نیز میتواند با فکر و دانش تجربی برخی از اسرار زمین و موقعیت آن را در آسمان کشف کند.

۳۷) منظومه شمسی متشکل از چیست؟

✅ منظومه شمسی متشکل از یک ستاره به نام خورشید و اجرام آسمانی متعدد است که در مدار های پیرامون آن می گردند.

۳۸) جایگاه خورشید در منظومه شمسی را بنویسید.

✅ خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و سرچشمه اصلی زندگی بر روی زمین است.

۳۹) سیاره های درونی و بیرونی را تعریف کنید.

✅ چهار سیاره نزدیک به خورشید که سطحی جامد دارند، «سیاره های درونی» و چهار سیاره دیگر که از گاز های مختلف تشکیل شدهاند، «سیاره های بیرونی» نامیده می شوند.

۴۰) منظور از موقعیت مکانی پدیده چیست؟

✅ یعنی مکان دقیق قرار گرفتن آن روی کره زمین

۴۱) چگونه می توان فهمید که یک پدیده دقیقاً در کجای کره زمین قرار دارد؟

✅ جغرافیدانان برای تعیین موقعیت مکانی پدیده ها بر روی کره زمین و مطالعه درباره مکانها، خطوط و تقسیمات فرضی را ابداع کرده اند.

۴۲) مدار را تعریف کنید.

✅ به دایره هایی که در هر دو نیم کره به موازات استوا رسم شده اند ، مدار می گویند. هر چه به قطب شمال یا جنوب نزدیک تر می شویم، این دایره ها کوچک تر می شوند.

۴۳) مدارها چگونه درجه بندی شده اند؟

✅ مدارها بین ۰ تا ۹۰ درجه شمالی یا جنوبی درجه بندی شده اند.

۴۴) نصف النهار ها چگونه درجه بندی شده اند؟

✅ نصف النهار مبدأ صفر درجه و نصف النهار های دیگر از ۰ تا ۱۸۰ درجه غربی و ۰ تا ۱۸۰ درجه شرقی درجه بندی شده اند.

۴۵) عرض جغرافیایی چیست؟

✅ عرض جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصلهٔ آن مکان با مدار استوا برحسب درجه.

۴۶) برخی از ابزار های اولیه تعیین مکان و مسیر را نام ببرید.

✅ استفاده از ستارگان و اسطرلاب، تهیه نقشه های اولیه و سپس استفاده از قطب نما.

۴۷) در دهه های اخیر برای مسیر یابی و تعیین مکان با روش های دقیق و انجام عملیات ناوبری از چه و سیله ای استفاده می کنند؟

✅ استفاده از ماهواره

۴۸) ناوبری ماهوار های چگونه روشی است؟

✅ روشی جدید است که در آن از چندین ماهواره برای ارائه موقعیت و جهت جغرافیایی و مسیر حرکت استفاده می شود.

۴۹) مبنای کار سیستم ناوبری ماهوار های بر پایه چیست؟

✅ بر پایه امواج رادیویی است که بین ماهواره و گیرنده های مختلف رد و بدل می شود.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *