عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 1 پیام های آسمانی نهم با جواب

خانه » سوالات درس به درس » سوالات درس به درس نهم » سوالات درس هدیه نهم » سوالات درس 1 پیام های آسمانی نهم با جواب
سوالات درس 1 پیام های آسمانی نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 1 پیام های آسمانی نهم با جواب

سوالات درس 1 پیام های آسمانی نهم با جواب

۱) صفت هایی را که در شعر اول درس به خدا نسبت داده شده است، بیان کنید.

✅ پاک – راهنما – یکتا – حکیم – عظیم – کریم – رحیم – عزیز – جلالی – سروری – نوری – سخایی – جودی

۲) این حدیث از کیست؟ «ما عَرَفناكَ حَقَّ مَعِرفَتكَ»

✅ پیامبر

۳) راه های شناخت خداوند کدامند؟

✅ تفکر در کتاب آسمانی – تفکر در کتاب خلقت

۴) قرآن کریم درباره صفات خداوند چه می فرماید؟

✅ خداوند بر همه چیز آگاه است؛ او از آنچه در قلب ما می گذرد، از آنچه چشم های ما می بیند، و آنچه در گوش دیگران نجوا می کنیم، آگاه است.

۵) معنی و مفهوم آیه «ما عَرَفناكَ حَقَّ مَعِرفَتكَ» چیست؟

✅ آنچنان که شایسته معرفت توست، تو را نشناختیم.

۶) معنی آیه «وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ» چیست؟

✅ او بسیار آمرزنده و دوستدار بندگانش است.

۷) معنی آیه «وَ مَن یُشاقِّ اللّٰهَ فَانَّ اللّٰهَ شَدیدُ الِعقابِ» چیست؟

✅ هر که با خدا دشمنی کند، بداند که خداوند به سختی عقوبت می کند.

۸) معنی آیه «اِنَّ اللّٰهَ لا یَظِلمُ النّاسَ شَیئًا وَ لٰکِنَّ النّاسَ اَنفُسَهُم یَظِلمونَ» چیست؟

✅ خداوند به مردم هیچ ستمی نمی کند بلکه این مردمند که به خود ستم می کنند.

۹) معنی آیه «اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّابینَ» چیست؟

✅ همانا خداوند توبه کنندگان را دوست دارد.

۱۰) تفکر در کتاب خلقت یعنی چه؟

✅ یعنی از طریق آثار و نشانه های او که در سراسر جهان آفرینش متجلی است، به ویژگی های او پی ببریم.

۱۱) مفهوم شعر چیست؟ «برگ درختان سبز در نظر هوشیار – هر ورقش دفتری است معرفت کردگار»

✅ تفکر در کتاب خلقت

۱۲) این جمله از کیست؟ «ما انسان ها همچون طفلی خردسال هستیم که وارد کتابخانه ای بزرگ می شود که همهٔ دیوارهای آن از زمین تا سقف با کتاب هایی به زبان های گوناگون پوشیده شده است.»

✅ آلبرت اینشتین

۱۳) آیا می توان هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم، به خداوند متعال نسبت دهیم؟

✅ خیر – فقط صفت های خوب نه صفت های بد

۱۴) آیا می توان خداوند را دارای جسم و محدود به زمان و مکان دانست؟

✅خیر – صفاتی که از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات سرچشمه می گیرد، در خدای متعادل نیست.

۱۵) صفاتی را که ویژهٔ ما مخلوقات است و نمی توان آنها را به خدا نسبت داد، بیان کنید.

✅ جهل، ظلم، ضعف و جسمانی بودن، که همه نوعی نقص و کاستی است، در خدای متعال نیست؛ زیرا خداوند مخلوق و محدود نیست.

۱۶) حمد به معنی چیست؟

✅ ستایش

۱۷) الحمدللّٰه به معنی چیست؟

✅ هر ستایش برای خداست.

۱۸) تسبیح به معنی چیست؟

✅ پاک و منزه دانستن

۱۹) سبحان اللهّ به معنی چیست؟

✅ خداوند از هر نقص و عیبی، منزه است.

۲۰) بهترین راه برای شناخت صفات خداوند، مراجعه به سخن خود او است.

۲۱) توصیف خداوند از خود، توصیفی دقیق و بی نقص است که می تواند ما را در شناخت صحیح او، یاری دهد.

۲۲) خداوند خود را در قرآن بهترین روزی دهنده، بهترین یاری کننده و بهترین سرپرست معرفی می کند.

۲۳) چه صفات دیگری از خدا می شناسید که در شعر درس نیامده است؟

✅ شنوا و دانا و با جلال و عظیم مهربان و بخشنده و …

 

💯 همچنین بخوانید: سوالات درس 2 هدیه های آسمانی نهم

 

۲۴) راه های شناخت صفات خدا را نام ببرید و در باره هر کدام به اختصار توضیح دهید.

✅۱) تفکر در کتاب آسمانی: برای شناخت خداوند به سخنان ایشان مراجعه کنیم چراکه توصیف خداوند از خود ، یک توصیف دقیق و بی نقص است که ما را در شناخت صحیح بیشتر یاری می کند.
۲) تفکر در کتاب خلقت: یعنی از طریق آثار و نشانه های او که در سراسر جهان آفرینش وجود دارد، به ویژگی های او پی ببریم.

۲۵) چرا ما امکان شناخت کامل خداوند نامحدود را نداریم؟

✅ به دلیل توانایی های محدود خود

۲۶) حدیثی از پیامبر درباره شناخت محدود از خداوند را بنویسید و ترجمه کنید .

✅ «ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَتِکَ»
ترجمه:‌ آن چنان که شایسته معرفت (شناخت) توست، تو را نشناختیم.

۲۷) تفکر در کتاب آسمانی به چه مفهومی است؟

✅ برای شناخت خداوند به سخنان ایشان مراجعه کنیم چرا که توصیف خداوند از خود، یک توصیف دقیق و بی نقص است که ما را در شناخت صحیح بیشتر یاری می کند.

۲۸) توصیف خداوند از خود چگونه توصیفی است؟

✅ توصیف خداوند از خود، یک توصیف دقیق و بی نقص است که ما را در شناخت صحیح بیشتر یاری می کند.

۲۹) مفهوم اینکه خداوند بر همه چیز آگاه است چیست؟

✅ یعنی او از آنچه در قلب ما می گذرد و از آنچه چشم های ما می بیند و آنچه در گوش دیگران نجوا می کنیم آگاه است.

۳۰) آیه ای در مورد علم خداوند به نهان و آشکار بنویسید و ترجمه کنید.

✅ «اِنَّهُ یَعلَمُ الجَهرَ وَ ما یَخفی»
ترجمه: او هر آشکار و نهانی را می داند.

۳۱) آیه ایی در مورد دوست داشتن خداوند و محبت او نسبت به بندگان را بنویسید و ترجمه کنید.

✅«وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ»
ترجمه: او بسیار آمرزنده و دوستدار بندگانش است.

۳۲) خداوند چه کسانی را مجازات می کند؟

✅کسانی که با حقّ مبارزه می کنند و گناه و سرکشی می کنند.

۳۳) آیه ای در مورد مجازات کردن افراد سرکش و گنهکار توسط خداوند بنویسید و معنا کنید.

✅ «وَ مَن یُشاقِّ اللهَ فَاِنَّ اللهَ شَدیدُ العِقابِ»
ترجمه: و هر که با خدا دشمنی کند ، بداند که خداوند به سختی عقوبت می کند.

۳۴) آیه ایی در مورد ظلم انسان به خود بیان کنید و ترجمه نمایید.

✅ «اِنَّ اللهَ لا یَظلِمُ النّاسَ شَیئاً وَ لکِنَّ النّاسَ اَنفُسَهُم یَظلِمونَ»
ترجمه: خداوند به مردم هیچ ستمی نمی کند بلکه این مردم هستند که به خودشان ستم می کنند.

۳۵) خداوند چه کسانی را می بخشد؟

✅ کسانی که از گناه خود پشیمان شوند و توبه کنند.

۳۶) آیه ایی در مورد توبه کنندگان بنویسید و ترجمه کنید.

✅ «اِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّوّابینَ»
ترجمه: همانا خداوند توبه کنندگان را دوست دارد.

۳۷) هدف خداوند از احکام و قوانینش چیست؟

✅ هدایت انسان و راهنمایی او به سمت خوشبختی و جلوگیری از گمراهی

۳۸) خداوند سرچشمه همه خوبی ها کمالات است یعنی چه؟

✅ یعنی هر خوبی و کمالی که مخلوقات دارند از خالق دریافت کرده اند و کسی می تواند کمال خوبی را به دیگران بدهد که خود نیز آن را دارا باشد.

۳۹) صفاتی را که نمی توان به خدا نسبت داد نام ببرید.

✅ جهل – ظلم – ضعف – جسم بودن – محدود بودن

۴۰) ستایش حقیقی و حمد واقعی از آنِ کیست؟

✅ از آنِ خداست.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *