عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 11 جامعه دهم انسانی با جواب

سوالات درس 11 جامعه دهم انسانی با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 11 جامعه دهم انسانی با جواب

سوالات درس 11 جامعه دهم انسانی با جواب

۱) هویت فرهنگی جامعه بر چه اساسی شکل می گیرد؟ چه زمانی هویت فرهنگی محقق می شود؟

✅ هویت فرهنگی جهان اجتماعی براساس عقاید و ارز ش‌های اجتماعی آن شکل می‌گیرد. این هویت هنگامی محقق می‌شود که در میان مردم، عقاید و ارزش‌های مشترکی پدید آید. یعنی هرگاه نوعی از عقاید و ارزش‌ها از سوی افراد پذیرفته و به رسمیت شناخته شود، هویت فرهنگی جهان اجتماعی پدید می‌آید.

۲) چه تفاوت و نسبتی میان هویت فرهنگی با هویت اجتماعی وجود دارد؟ توضیح دهید.

✅ هویت فرهنگی جامعه مربوط به عقاید و ارزش های مشترکی است که افراد یک جامعه آن را پذیرفته اند و به رسمیت شناخته اند در حاليکه هویت اجتماعی افراد مربوط به گروه هایی است که افراد عضو آنها هستند یا منش هایی است که بر عهده گرفته اند و همین طور هویت فرهنگی گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است یعنی هویت اجتماعی جزئی از هویت فرهنگی است.

۳) تاثیر هویت فرهنگی را بر هویت اجتماعی توضیح دهید.

✅ هویت فرهنگی جهان اجتماعی، فرصت شکل گیری هویت‌های اجتماعیِ خانوادگی، شغلی و… متناسب با خود را پدید می‌آورد و در برابر انواع هویت‌های اجتماعی که با عقاید و ارزش‌های آن ناسازگار است، مقاومت می‌کند.

۴) هویت فرهنگی تا چه زمانی دوام می آورد؟‌و تا چه زمانی نابود می شود؟

✅ هویت فرهنگی تا زمانی که عقاید و ارزش‌های مربوط به آن مورد پذیرش اعضای جهان اجتماعی و برای آنها مهم باشد، دوام می‌آورد.

۵) تعارض بین چه بخش هایی می تواند به تزلزل فرهنگی منجر شود؟

✅ گاهی تعارض فرهنگی یا همان شیوۀ زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش‌های یک جهان اجتماعی تداوم می‌یابد و جهان اجتماعی نمی‌تواند کنش‌های اجتماعی را براساس فرهنگ خود سامان دهد. این وضعیت می‌تواند به «تزلزل فرهنگی» منجر شود.

۶) تزلزل فرهنگی چه ارتباطی با بحران هویت دارد؟ دلیل آن چیست؟

✅ تزلزل فرهنگی می‌تواند به «بحران هویت» منجر شود. بحران هویت فرهنگی در جایی به‌وجود می‌آید که جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش‌های اجتماعی خود را نداشته باشد.

۷) اگر بحران هویتی تداوم یابد، چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟

✅ اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید، راه برای دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می‌شود. در آن صورت تغییرات اجتماعی از محدوده تغییرات درون جهان اجتماعی فراتر می‌روند و به صورت تحولات فرهنگی در می‌آیند و جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می‌شود.

۸) تغییرات فرهنگی و تمدنی امری مثبت است یا منفی؟ با ذکر مثال پاسخ دهید.

✅ اگر فرهنگی که گرفتار تزلزل، بحران و تحول می‌شود، فرهنگی باطل باشد و جهت تغییرات به سوی فرهنگ حق باشد، تحول فرهنگی مثبت است؛ اما اگر فرهنگی که اعتبار اجتماعی خود را از دست می‌دهد، فرهنگ حق باشد و جهت تغییرات به سوی فرهنگ باطل باشد، تحول فرهنگی منفی است. تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی، تحول فرهنگی مثبت و تحول جامعه نبوی به جامعه اموی، تحول فرهنگی منفی است.

 

💯 برای دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی دهم انسانی کلیک کنید

 

۹) عواملی که بحران های فرهنگی و در نتیجه تغییر هویت های فرهنگی را به وجود می آورند، به چند بخش تقسیم می شوند؟

✅ علل تحولات فرهنگی به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند.
علل درونی یا به ابداعات و نوآوری‌های مثبت و منفیِ افراد و اعضای جهان اجتماعی مربوط می‌شود که در درس قبل از آن سخن گفتیم، یا به کاستی‌ها و بن بست‌های موجود در هویت فرهنگی جهان اجتماعی باز می‌گردد.

۱۰) مرگ طبیعی یک فرهنگ چه زمانی رخ می دهد؟ توضیح دهید.

✅ مرگ یک جهان اجتماعی هنگامی رخ می‌دهد که با وجود به کارگیری تمامی ظرفیت‌های خود، از پاسخ‌گویی به نیازهای طبیعی و جسمانی یا فطری و معنوی انسان‌ها باز می‌ماند.

۱۱) کدام فرهنگ با پوچ انگاری و آسیب مواجه می شود؟

✅ فرهنگی که نتواند نیازهای جسمانی و طبیعی آدمیان را سازمان دهد با بحران های زیست محیطی و اقتصادی و معیشتی به بن بست می رسد.

۱۲) کاستی و خلا معنوی در برخی فرهنگ ها ، متفکران اجتماعی را به چه عملی تشویق می کند؟

✅ کاستی و خلأ معنوی، دانشمندان و متفکران اجتماعی را به بازاندیشی درباره بنیان‌های عقیدتی و ارزشی جهان اجتماعی فرا می‌خواند و آنها را برای عبور از مرزهای هویت فرهنگیِ آن تشویق می‌کند.

۱۳) تزلزل فرهنگی چه زمانی رخ می دهد؟

✅ تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می‌دهد که عقاید، آرمان‌ها و ارزش‌هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می‌سازند، مورد تردید قرار گیرند و ثبات و استقرار خود را در زندگی مردم از دست بدهند. به عبارت دیگر، ناسازگاری اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز می‌شود و به سطوح عمیق‌تر یعنی عقاید و ارزش‌ها می‌رسد.

۱۴) گر یک جهان اجتماعی با کاستی‌ها و بن بست‌های درونی مواجه شود، گرفتار ……… و ………. می‌شود.

✅ کهولت و مرگ

۱۵) در صورتی که فرهنگ یک جامعه پس از شکل گیری با کاستی ها و بن بست مواجه شود چه سرنوشتی خواهد یافت؟

✅ گرفتار کهولت و مرگ می‌شود.

۱۶) هویت اجتماعی افراد، محصول …… گروهی آنهاست. مانند شهری، روستایی یا عشایری بودن یک فرد.

✅ عضویت

۱۷) هر گاه نوعی از عقاید و ارزش های مشترک از سوی افراد پذیرفته و به رسمیت شناخته شود، هویت …….. جهان اجتماعی پدید می آید.

✅ فرهنگی

۱۸) زمانی که جهان اجتماعی،‌توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشد، …… هویت فرهنگی به وجود می آید.

✅ بحران

۱۹) تعارض فرهنگی، همان شیوه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی است. (صحیح – غلط)

✅ صحیح

۲۰) با پدید آمدن بحران هویت در یک جهان اجتماعی، راه برای دگرگونی هویت فرهنگی آن باز می شود. (صحیح – غلط)

✅ صحیح

۲۱) در صورت عدم بروز تحولات فرهنگی، جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می شود. (صحیح – غلط)

✅ غلط

۲۲) یکی از علل بیرونی تحولات فرهنگی، ابداعات و نوآوری های مثبت و منفی اعضای جهان اجتماعی است. (صحیح – غلط)

✅ غلط

 

🔔 حتما ببینید: فیلم حل سوالات پر تکرار ریاضی دهم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *