عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 11 هدیه هشتم با جواب

سوالات درس 11 هدیه هشتم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 11 هدیه هشتم با جواب

سوالات درس 11 هدیه هشتم با جواب

۱) توانایی سخن چه مزایایی دارد؟

✅ ارتباط با دیگران – بازگویی نیازها و درخواست هایش – مشورت با دیگران – بیان احساسات – راهنمایی دیگران

۲) توانایی سخن چه معایبی دارد؟

✅ اذیت دیگران – دروغ – تهمت – غیبت – زخم زبان – دشنام – تمسخر

۳) این حدیث از کیست؟ «هنگامی که سخن می گویید شناخته می شوید؛ زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است.»

✅ امام علی (ع)

۴) به فرموده امام علی چرا هنگام سخن گفتن شناخته می شوید؟

✅ زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است.

۵) نعمت سخن گفتن چه تأثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد؟

✅ کسی که راست می گوید هم در دنیا مورد توجه مردم قرار می گیرد و هم در آخرت پاداش می گیرد و با دروغ گفتن هم در دنیا و هم آخرت خسارت می بیند.

۶) گناهان زبانی کدامند؟

✅ اذیت دیگران – دروغ – تهمت – غیبت – زخم زبان – دشنام – تمسخر

۷) دروغ گفتن چگونه در دنیا و آخرت تاثیر دارد؟

✅ از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد و تنهایی او در دنیا – عذاب الهی در روز جزا

۸) چرا یک فرد دروغ می گوید؟

✅ می خواهد به وسیله دروغ چیزی را به دست آورد – قصد دارد خودش را از مشکلی رهایی بخشد

۹) فرد دروغگو چه چیزی را فراموش می کند؟

✅ قدرت خداوند را که سود و زیان افراد دست اوست.

۱۰) این حدیث از کیست؟ «زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است»

✅ امام حسن عسکری (ع)

۱۱) معایب دروغ گفتن چیست؟

✅ نابودی ایمان – محرومیت هدایت الهی – حافظه انسان را ضعیف می کند – موجب فقر و تنگدستی

۱۲) چه کسی می تواند دروغ گفتن را ترک کند؟

✅ همواره قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش بیندیشد – دوری از کسانی که دروغ می گویند.

۱۳) غیبت کردن چیست؟

✅ بدگویی پشت سر دیگران و آشکار ساختن عیب های آنان

۱۴) غیبتی که بر اساس واقعیت نباشد، چیست؟

✅ هم تهمت و هم دروغ است.

۱۵) مفهوم آیه «و لا یَغتَب بَعضُکُم بَعضًا» چیست؟

✅ دوری از غیبت کردن

۱۶) در آیه «اَیُحِبُّ اَحَدُکُم اَنْ یَأکُلَ لَحمَ اَخیهِ مَیتًا» غیبت کردن چه مفهومی دارد؟

✅ خوردن گوشت برادر مرده اش

۱۷) به نظر شما چرا غیبت کردن جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و بسیار نهی شده است؟

✅ زیرا موجب دوری و جدایی و تفرقه و دشمنی میان مسلمانان می شود.

۱۸) اثرات بد غیبت چیست؟

✅ کینه و ناراحتی نسبت به یکدیگر را در دل خود می پرورانند و دیگر نمی توانند مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند.
افزایش کینه و ناراحتی برای غیبت کنندگان – از بین رفتن اطمینان برای غیب شنودگان – انگیزه غیب شونده برای اصلاح خود از بین می رود.

۱۹) اهمیت سخن گفتن را که از مهمترین نعمات الهی است بیان کنید.

✅ ارتباط با دیگران
بازگو کردن نیازها و درخواست ها
 مشورت
 بیان احساسات
 راهنمایی دیگران

۲۰) خداوند در مجازات غیبت کننده چه می کند؟

✅ کارهای نیکش را به حساب کسی که از او غیبت شده می نویسد و توفیق انجام کارهای نیک را نیز از غیبت کنند می گیرد.

۲۱) بهترین راه درمان غیبت چیست؟

✅ انسان هیچ گاه از عیب ها و کاستی های خود غافل نباشد و به جای اینکه در دیگران به دنبال ایراد بگردد، تلاش کند عیوب خود را برطرف سازد.

۲۲) اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می کنند، چه مسئولیتی داریم؟

✅ از آنها بخواهیم موضوع را عوض کنند و غیبت نکنند – در صورت تکرار آن جلسه را ترک کنیم.

۲۳) نتایج ناسزاگویی چیست؟

✅ بذر کینه و دشمنی را در دل او می پاشد – نزاع و درگیری شکل می گیرد – از میان رفتن حیا – زمینه برای افزایش گناهان دیگر فراهم می شود.

۲۴) طبق فرموده پیامبر خداوند برای فحش دهنده چه جزایی در نظر دارد؟

✅ بهشت را حرام کرده است.

۲۵) این حدیث از کیست؟ »خداوند بهشت را بر هر فحش دهندۀ بدزبان که برایش مهم نیست چه می گوید و دیگران دربارۀ او چه می گویند حرام کرده است.»

✅  پیامبر

۲۶) چه کسانی فحش می دهند؟

✅ کسانی که عصبانی می شوند و نمی توانند خشم خود را مهار کنند – قصد شوخی دارند – طبق عادت و تربیت نادرست

۲۷) علمای اخلاق برای ترک عادت ناپسند فحاشی چه گفته اند؟

✅  دوری از کسانی که فحش می‌دهند و عادت به این کار دارند.
 اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام می‌دهند.
 توجه داشتن به اینکه با فحش دادن چه برکاتی از زندگی آنان حذف می‌شود و در نهایت نیز رستگار نمی‌شوند.

۲۸) به نظر شما بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد، چیست؟

✅ ابتدا او را دوستانه نصیحت کنیم و او را به عاقبت کارش هشدار دهیم – در صورت تکرار با او دوستی نکنیم.

۲۹) در واقع، سخن گفتن شخصیت درونی انسان را آشکار می سازد.

۳۰) زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است.

۳۱) ائمه (ع) همواره تأکید داشته‌اند که دروغ گفتن موجب نابودی ایمان می‌شود و انسان را از هدایت الهی محروم می‌سازد.

۳۲) هر کاری که سبب جدایی و دشمنی میان مسلمانان باشد حرام است.

33) حضرت علی (ع) در مورد سخن گفتن چه می فرماید؟

✅ هنگامی که سخن می گویید شناخته می شوید؛ زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است.

34) بنظر شما سخن گفتن چه تأثیری بر زندگی انسان در این دنیا و زندگی انسان در جهان آخرت دارد؟

✅ با سخن گفتن احساسات خود را بیان می کنیم و دیگران را هدایت و راهنمایی می کنیم و در مسائل مهم با هم مشورت می کنیم و اینها نتیجه اش موفقیت در کارها و سعادت دنیا و آخرت را در پی دارد.

35) چرا دروغ می گوییم؟

✅ ۱) بدست آوردن چیزی ۲) ها شدن از مشکل

36) مواردی که انسان ها بدون اینکه متوجه باشند دروغ می گویند را ذکر کنید.

✅  زیاده روی در تعریف دیگران به دلیل علاقه
سخن گفتن از کسی که دشمنی و کینه از او دارند

37) امام حسن عسگری (ع) در مورد دروغ چه می گویند؟

✅ زشتی ها همگی در خانه ایی جمع شده اند که کلید آن دروغ است.

38) دروغ گفتن موجب نابودی ایمان است.

39) چگونه می توان دروغ گویی را ترک کرد؟

✅  اندیشه در عواقب گفتار
 دوری از افراد دروغگو

40) بهترین راه درمان غیبت چیست؟

✅ انسان از عیب ها و کاستی های خود غافل نباشد و بجای اینکه در دیگران به دنبال ایراد باشد ، تلاش کند عیوب خود را برطرف سازد.

41) اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می کنند، ما چه مسئولیتی داریم؟

✅ ترک کردن محل
 تذکر
 ابراز ناراحتی

42) پیامبر در مورد فحش دهندگان چه می فرمایند؟

✅ خداوند بهشت را بر هر فحش دهنده ی بد زبان که برایش مهم نیست چه می گوید و دیگران در باره ی او چه می گویند حرام کرده است.

43) چه زمان هایی افراد فحش دهنده، این عمل زشت را انجام می دهند؟

✅ هنگام عصبانیت که نمی توانند خشم خود را کنترل کنند
قصد شوخی دارند و می خواهند دیگران را بخندانند
 تربیت نادرست و عادت به گفتن ناسزا

44) راهکارهای ترک عادت زشت و ناپسند فحاشی را بیان کنید.

✅  دوری از کسانی که فحش می گویند و عادت کرده اند اندیشیدن در مورد گفتار زشت خود
 اندیشه در عواقب ناسزاگویی و از بین رفتن برکت از زندگی

45) عادت زشت و ناپسند فحاشی موجب آلودگی روح انسان و دوری از سعادت می شود.

46) رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهد گذاشت؟

✅ کینه و ناراحتی در دل مردم رواج پیدا می کند و اتحاد و همدلی از بین می رود و تبلیغ کارهای ناپسند رواج پیدا می کند.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی هشتم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *