عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 13 جامعه دهم انسانی با جواب

سوالات درس 13 جامعه دهم انسانی با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 13 جامعه دهم انسانی با جواب

سوالات درس 13 جامعه دهم انسانی با جواب

۱) هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام چگونه هویتی بود؟

✅ هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام، هویتی توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر بود.

۲) ایرانیان پس از آشنایی با اسلام چه نوع هویتی را پذیرفتند؟

✅ ایرانیان پس از آشنایی با اسلام، عناصر مشرکانه و اساطیری هویت خود را کنار گذاشتند و به تفسیر توحیدی از هویت خویش دست یافتند.

۳) چرا زبان فارسی دومین زبان جهان اسلام شد؟

✅ فارسی دری از دیرباز به عنوان زبان سیاسی دربار ایران، زبان رسمی مشترک اقوام مختلفی بود که در سرزمین پهناور ایران زندگی می‌کردند. این زبان به دلیل مشارکت فعّال ایرانیان در حیات فکری جهان اسلام، دومین زبان جهان اسلام شد.

۴) جهان اسلام در نخستین سده ها و سده های گوناگون با مهاجمان چگونه برخورد می کرد؟

✅ جهان اسلام طی سده‌های مختلف یا مانند آنچه در جنگ‌های صلیبی گذشت، به دفع مهاجمان پرداخت یا مانند آنچه در حمله مغول رخ داد، مهاجمان را درون خود جذب و هضم کرد.

۵) در عصر حاضر چه مواردی باعث شد بخش هایی از ذهنیت مسلمانان به خودباختگی فرهنگی دچار شود؟

✅ قدرت سیاسی و نظامی غرب در نخستین رویارویی‌ها، بخش‌هایی از ذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت.

۶) از دیدگاه شرق شناسان، هویت فرهنگی جهان اسلام چگونه هویتی است؟

✅ در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسلامی، توحیدی یا حتی اساطیری نیست، بلکه سکولار و دنیوی است و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود می‌شود.

۷) نام چهار کتاب معروف در نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب زدگی را بیان کنید.

✅ غرب زدگی – بازگشت به خویشتن – خدمات متقابل اسلام و ایران – فطرت

۸) انقلاب اسلامی ایران چگونه بازگشتی بود؟ حاصل چه شد؟

✅  بازگشت ایران به اسلام، بازگشت به یک خویشتنِ صرفا تاریخی و جغرافیایی که با اندیشه‌های دنیوی غربی تفسیر می‌شد، نبود؛ بلکه بازگشت به خویشتن الهی و توحیدی بود.

۹) جهان اسلام با توجه به الهام گرفتن از انقلاب اسلامی چه واکنشی نشان داد؟

✅ جهان اسلام اینک با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ایران، هویت خود را بیرون از تصاویری که جهان غرب القا می‌کرد، جست‌وجو می‌کند و به این ترتیب، اسلام به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می‌گردد.

۱۰) حیات معنوی اسلام بعد از انقلاب اسلامی ایران، چه افق های جدیدی را به روی دانشمندان جهان غرب گشود؟

✅ حیات معنوی اسلام، افق‌های جدیدی را به روی اندیشمندان جهان غرب نیز گسترده است و نظریه‌پردازان غربی را که طی قرن بیستم، سکولاریسم و دنیوی شدن را سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می‌دانستند، به تأمّل و بازبینی نظریات پیشین خود فراخوانده است.

۱۱) افراد معمولا خودشان را با چه ویژگی هایی می شناسند و به دیگران معرفی می کنند؟

✅ افراد معمولاً خودشان را با ویژگی هایی مانند قد، قیافه، پوشش، شغل، ثروت، قدرت، تبار خانوادگی، مهار ت،علاقه، هنر، دانش، خلُق، ایمان، اعتقاد و… می‌شناسند و به دیگران معرفی می‌کنند.

💯 برای دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی دهم انسانی کلیک کنید

 

۱۲) گروه ها، اقوام، ملت ها و …. خودشان را با چه ویژگی هایی می شناسند و به دیگران معرفی می کنند؟

✅ گروه‌ها، اقوام، ملت‌ها، امت‌ها و… نیز خودشان را با ویژگی‌هایی چون سرزمین، تاریخ، جمعیت،اقتصاد، سیاست، فرهنگ و… می‌شناسند و به دیگران معرفی می‌کنند.

۱۳) ایران سرزمینی است که بیش از ………. سال قدمت دارد.

✅ هفت هزار

۱۴) هویت فرهنگی ایرانیان پس از آشنایی با اسلام و پذیرفتن آن،‌ چه تغییری پیدا کرد؟‌

✅ ایرانیان پس از آشنایی با اسلام، عناصر مشرکانه و اساطیری هویت خود را کنار گذاشتند و به تفسیر توحیدی از هویت خویش دست یافتند. عقاید و ارزش‌های توحیدی اسلام، ایران را به جهان اسلام ملحق ساخت و هویت ایرانی به صورت بخشی از هویت جهان اسلام درآمد.

۱۵) چرا فارسی دری در مناطق مختلف جهان اسلام گسترش یافت و به عنوان زبان دوم جهان اسلام مطرح شد؟

✅ فارسی دری از دیرباز به عنوان زبان سیاسی دربار ایران، زبان رسمی مشترک اقوام مختلفی بود که در سرزمین پهناور ایران زندگی می‌کردند. این زبان به دلیل مشارکت فعّال ایرانیان در حیات فکری جهان اسلام، از محدوده زبان سیاسی مشترک اقوام ایرانی فراتر رفت و به عنوان زبان دوم جهان اسلام، مرزهای امپراتوری‌های گورکانی و عثمانی را در نوردید و در مناطق مختلف جهان اسلام از هندوستان و تبت، تا آسیای صغیر و شبه جزیره بالکان گسترش یافت.

۱۶) نقش حکیمان، شاعران و ایرانیان مسلمان در گسترش زبان فارسی چگونه بود؟

✅ حکیمان و شاعرانی چون مولوی، سعدی، حافظ و… خدمات بی نظیری انجام دادند که موجب گسترش زبان فارسی در جهان اسلام شد. ایرانیان مسلمان معارف و هنرهایی تولید کردند که سایر مسلمانان برای دستیابی به آنها، نیازمند آموختن زبان فارسی بودند.

۱۷) قدرت سیاسی و نظامی غرب در نخستین رویارویی‌ها، بخش‌هایی از ذهنیت مسلمانان را به ………… فرهنگی دچار ساخت.

✅  خودباختگی

۱۸) تصویری که مستشرقان از هویت جامعه اسلامی القا می کردند چگونه بود؟ (مستشرقان چه تصویری از جوامع اسلامی ارائه کردند؟)

✅ در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسلامی، توحیدی یا حتی اساطیری نیست، بلکه سکولار و دنیوی است و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود می‌شود. این هویت در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی، امت و ملت اسلامی را به اقوام مختلف نظیر ترک، عرب و فارس تقسیم می‌کند.

۱۹) متفکران ایرانی از دهه سی به بعد، در نقد ……….. به فرهنگ غرب و هویت‌های ……… که از این طریق ساخته می‌شد.

✅ رویکرد تقلیدی – کاذبی

۲۰) یکی از مهم‌ترین بحث‌ها درباره انقلاب، ………… و ………….. آن می‌باشد.

✅ دستاوردها و پیامدهای

۲۱) پیامدهای انقلاب ها را به چه شیوه هایی می توان دسته بندی کرد؟

✅ پیامدهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت؛ یا پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

۲۲) یکی از مهم‌ترین پیامدهای انقلاب، تحولات ………. است.

✅ هویتی

۲۳) بازگشت ایران به اسلام در سده اخیر، چه ابعادی داشت؟

✅ انقلاب اسلامی ایران حاصل یک سده مقاومت هویت اسلامی ایران در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود. بازگشت ایران به اسلام، بازگشت به یک خویشتنِ صرفا تاریخی و جغرافیایی که با اندیشه‌های دنیوی غربی تفسیر می‌شد، نبود؛ بلکه بازگشت به خویشتن الهی و توحیدی بود.

۲۴) نقش امام خمینی در تقویت جامعه ایرانی چگونه بوده است؟

✅ جامعه ایران به رهبری امام خمینی (ره) و با استفاده از آموزه‌های قرآن و اهل بیت (ع)، به هویت اسلامی خود بازگشت و تاریخ و جغرافیای خود را ذیل آسمان معنوی توحید قرار داد و به این ترتیب از مرزهای جامعه ایمانی خود، در برابر جهانی که در مقابل او صف کشیده بود، به مدت هشت سال دفاع کرد. این مقاومت تا امروز ادامه یافته است.

۲۵) سه مورد از تاثیرات انقلاب اسلامی را در هویت ایرانی بنویسید.

✅ ۱- موجب بازگشت فرهنگ ایرانی به خویشتن الهی و توحیدی شد.
۲- موجب بازگشت به هویت اسلامی با رهبری امام خمینی و با استفاده از آموزه های قرآن و اهل بین (ع) شد.
۳- ایران به عنوان قلب تپنده بیداری اسلامی در جهان شناخته شد.
۴- ایران به عنوان قطب فرهنگی جدید مطرح شد.

۲۶) جامعه ایران با بازگشت به هویت اسلامی خود، چه اثری بر جهان اسلام گذاشت؟

✅ جامعه ایران با بازگشت به هویت اسلامی خود که هویتی مستقل، فعّال و اثرگذار است، به صورت قلب تپنده بیداری اسلامی درآمد.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم حل سوالات پر تکرار ریاضی دهم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *