عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب

۱) انقلاب مشروطیت در زمان کدام شاه بود؟

✅ مظفرالدین شاه

۲) در نظام پادشاهی استبدادی کشور چگونه اداره می شود؟

✅ پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است و خواست وی در حکم قانون است و او بر اساس میل و اراده خود حکومت می کند.

۳) در نظام پادشاهی مشروطه کشور چگونه اداره می شود؟

✅قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود و اداره کشور تنها در اختیار شاه نیست و نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران یا دولت در اداره کشور مشارکت و دخالت دارند.

۴) چرا انقلاب مشروطه به وقوع پیوست؟

✅ عقب ماندگی ایران و ناتوانی حکومت قاجار در برابر روسیه و انگلستان
آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه در برابر مبارزه با ظلم
آشنایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن جدید اروپا بود

۵) ناصرالدین شاه چگونه مرد؟

✅ به دست میرزا رضا کرمانی به قتل رسید.

۶) روحانیان مشهور تهران در دوره مظفرالدین شاه که انجمنی از آزادی خواهان تشکیل دادند؟

✅ آیت الله سید محمد طباطبایی و آیت الله سید عبدالله بهبهانی

۷) ماجرای فلک کردن بازرگانان در چه دوره ای اتفاق افتاده بود؟

✅ در دوره مظفرالدین شاه

۸) صدر اعظم مظفرالدین شاه که بود؟

✅ عین الدوله

۹) علاءالدوله چه کرد؟

✅ به بهانه گران شدن قند؛ تعدادی از بازرگانان را به چوب بست.

۱۰) پس از فلک کردن بازرگانان مردم چه کردند؟

✅ بازار بسته شد – آیت الله طباطبایی و مردم در حرم حضرت شاه عبدالعظیم بست نشستند.

۱۱) خواسته مردم پس از بست نشستن در حرم چه بود؟

✅ تاسیس عدالت خانه

۱۲) وقتی مظفرالدین شاه به خواسته های بَست نشینان خود توجه نکرد چه شد؟

✅ افزایش اعتراض های مردمی
شهادت طلبه جوان
مهاجرت علما به قم
بست نشینی مردم در سفارت انگلستان

۱۳) خواسته مردم پس از بست نشستن در سفارت انگلستان چه بود؟

✅ تشکیل مجلس شورا

۱۴) چه کسانی در انقلاب مشروطیت نقش موثر داشتند؟

✅ علما – روشنفکران – تجار – پیشه وران و کارگران

۱۵) چه کسی فرمان مشروطه را صادر کرد؟ (در زمان چه کسی مجلس شورای ملی تشکیل شد؟)

✅ مظفرالدین شاه

۱۶) در چه سالی فرمان مشروطه را صادر شد؟

✅ سال ۱۲۸۵ شمسی

۱۷) در زمان چه کسی برای اولین بار کشور ما دارای قانون اساسی شد؟

✅ مظفرالدین شاه

۱۸) هدف انقلاب مشروطیت چه بود؟

✅ هدف برقراری حکومت قانون و رها کردن کشور از چنگ استبداد داخلی و سلطه خارجی ها

۱۹) چرا هدف های اصلی انقلاب مشروطیت تحقق نیافت؟

✅به دلیل مخالفت طرفداران حکومت استبدادی
اختلاف و دودستگی میان مشروطه خواهان
افزایش دخالت های خارجی
وقوع جنگ جهانی اول

۲۰) جانشین مظفرالدین شاه که بود؟

✅ محمدعلی شاه

۲۱) پس از چند ماه اختلاف و درگیری موافقان و مخالفان مشروطه محمدعلی شاه چه کرد؟

✅ به دستور او مجلس به توپ بسته شد.

۲۲) مجاهدان مشروطه خواه در تبریز چه کسانی بودند؟

✅ ستارخان و باقرخان

۲۳) پس از محمدعلی شاه چه کسی جانشین او شد؟

✅ پسر خردسالش، احمد میرزا

۲۴) آیت الله شیخ فضل الله نوری چه می گفت؟

✅ می گفت مشروطه باید مشروعه و بر اساس اسلام باشد.

۲۵) سرنوشت آیت الله شیخ فضل الله نوری چه شد؟

✅ محاکمه توسط مشروطه خواهان
شهادت در میدان شهر

۲۶) جنگ جهانی اوّل بین چه کشورهایی بود؟

✅ متحدین و متفقین

۲۷) پیروز جنگ جهانی اوّل که بود؟

✅ متفقین

۲۸) متحدین چه کشورهایی بودند؟

✅ آلمان – ایتالیا – اتریش – مجارستان – عثمانی

۲۹) متفقین چه کشورهایی بودند؟

✅ انگلستان – روسیه – فرانسه – در اواخر جنگ آمریکا

۳۰) نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد.

۳۱) همزمان با تاسیس حکومت قاجار، انقلاب کبیر فرانسه رخ داد.

۳۲) جنگ جهانی اول چند سال طول کشید؟

✅ ۴ سال

۳۳) چه کسی با قوای اشغالگر انگلیسی جنگید؟

✅ رئیسعلی دلواری

۳۴) نظام پادشاهی استبدادی چه نوع حکومتی است؟

✅ در نظام پادشاهی استبدادی، پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است، خواست وی در حکم قانون است و او بر اساس میل و اراده خود حکومت می کند.

۳۵) فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در مرداد ۱۲۸۵ صادر شد.

۳۶) انقلاب مشروطیت باعث شد نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد.

۳۷) به دستور محمدعلی شاه، مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید.

۳۸) دلیر مردان تنگستانی به فرماندهی رئیسعلی دلواری ضربه سنگینی به اشغالگران وارد آوردند.

۳۹) جنگ جهانی اول پس از ۴ سال با پیروزی متفقین به پایان رسید.

۴۰) نظام پادشاهی مشروطه چه نوع حکومتی است؟

✅ در نظام پادشاهی مشروطه قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود و اداره کشور تنها در اختیار شاه نیست و نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران (دولت) در اداره کشور مشارکت و دخالت دارند.

۴۱) زمینه های انقلاب مشروطه را بیان کنید.

✅ زمینه های سیاسی و اقتصادی با زمینه های فکری و فرهنگی

۴۲) واگذاری امتیازات بسیار به انگلیسی ها و روس ها چه زیان هایی برای کشورمان داشت؟

✅ ضربه شدیدی به صنعت، کشاورزی و بازرگانی ایران وارد کرد و بیکاری را در سراسر کشور گسترش داد. در این دوره با وجود فقر و بیکاری مردم، مأموران مالیاتی حکومت با بی رحمی از آنها مالیات طلب می کردند.

۴۳) زمینه های فکری و فرهنگی انقلاب مشروطه به چند دسته تقسیم می شود؟

✅ دو دسته: ۱- زمینه های داخلی ۲- زمینه های خارجی

۴۴) زمینه های فکری و فرهنگی داخلی انقلاب مشروطه را بیان کنید.

✅ آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه مردم را به مبارزه با ظلم و تلاش برای برقراری عدالت فرا می خواند. مردم مسلمان ایران با درس گرفتن از قیام امام حسین و واقعه کربلا، همواره آماده بودند که در برابر ظلم و بی عدالتی بایستند.

۴۵) زمینه های فکری و فرهنگی خارجی انقلاب مشروطه را بنویسید.

✅ آشنایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن جدید اروپا
هم زمان با تأسیس حکومت قاجار، انقلاب کبیر فرانسه رخ داد.

۴۶) انقلاب کبیر فرانسه همزمان با تأسیس کدام حکومت در ایران بود؟

✅ قاجار

۴۷) منظور از روشنفکران چه کسانی بودند و نقش آنها در انقلاب مشروطه چه بود؟

✅ این عده که اغلب تحصیل کردگان اروپا و مدرسه دارالفنون بودند، و به روشنفکران معروف شدند، تلاش می کردند که از طریق کتاب و روزنامه د مردم را با محاسن حکومت قانون (حکومت مشروطه) و معایب حکومت استبدادی آشنا کنند.

۴۸) چه عواملی انگیزه مردم را برای مبارزه با استبداد و سلطه خارجی بیشتر کرد؟

✅ موفقیت نهضت تنباکو و در پی آن، قتل ناصرالدین شاه به دست میرزای کرمانی

 

💯 همچنین بخوانید: سوالات درس 14 مطالعات نهم

 

 

۴۹) چرا در دوره پادشاهی مظفرالدین شاه بر خشم و نارضایتی مردم افزوده شد؟

✅ مظفر الدین شاه، فرمانروایی نرم خو و ناتوان بود – در دوره او، سوء استفاده و ستمگری مأموران حکومت و دخالت بیگانگان در امور کشور ادامه یافت و بر خشم و نارضایتی مردم افزود.

۵۰) رهبران روحانی که با تشکیل انجمن از آزادیخواهان به فکر ایجاد تغییراتی به نفع مردم افتادند، چه کسانی بودند؟

✅ آیت الله سید محمد طباطبایی و آیت الله سید عبد الله بهبهانی

۵۱) یکی از مهمترین حوادثی که انقلاب مشروطیت را سرعت بخشید چه بود؟

✅ ماجرای چوب و فلک کردن بازرگانان توسط عین الدوله بود.

۵۲) ماجرای چوب و فلک کردن بازرگانان توسط عین الدوله چه بود؟

✅ عین الدوله صدراعظم، مظفرالدین شاه برای ترساندن مخالفان و جلوگیری از گسترش اعتراض ها دست به کار شد و به علاء الدوله دستور داد به بهانه گران شدن قند، تعدادی از بازرگانان را به چوب ببندد.

۵۳) پس از به چوب بستن بازرگانان توسط عین الدوله مردم چه اقدامی انجام دادند؟

✅ به دنبال این واقعه، بازار بسته شد و گروهی از علما به رهبری آیت الله طباطبایی به نشانه اعتراف در حرم حضرت شاہ عبد العظیم بست نشستند.

۵۴) مهمترین خواسته معترضین در حرم عبدالعظیم چه بود؟

✅  تأسیس عدالت خانه برای رسیدگی به شکایت های مردم و اجرای عدالت

۵۵) هنگامی که مظفرالدین شاه به خواسته های مهاجران عبدالعظیم عمل نکرد علما و مردم دست به چه اقدامی زدند؟

✅ اعتراض های مردم دوباره شروع شد. در جریان این اعتراض ها، طلبه جوانی به شهادت رسید و در نتیجه، تعدادی از علما این بار به نشانه اعتراض به قم مهاجرت کردند. هم زمان، تعدادی از مردم تهران در اعتراض به حکومت قاجار در سفارت انگلستان بست نشستند. مهمترین خواسته های معترضان، تشکیل مجلس شورا بود.

۵۶) چه گروه ها با قشرهایی در انقلاب مشروطیت نقش موثری داشتند؟

✅ علاوه بر علما و روشنفکران که رهبری انقلاب مشروطیت را عهده دار بودند، گروه ها و قشرهای اجتماعی مختلف مانند تجار، پیشه وران و کارگران نیز در این انقلاب نقش موثری داشتند.

۵۷) دو مورد از عوامل موفقیت انقلاب مشروطیت را بیان کنید.

✅ آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه
– قرار گرفتن روشنفکران در کنار سایر گروه ها
– آشنایی ایرانیان با تمدن جدید، اروپا.

۵۸) محمدعلی شاه چگونه پادشاهی بود؟

✅ پادشاهی مستبد بود.

۵۹) چه کسانی در برابر استبداد محمدعلی شاه به با خاستند و چه نتیجه ای گرفتند؟

✅ مجاهدان مشروطه خواه در تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان در برابر حکومت استبدادی محمدعلی شاه به پا خاستند علمای مشروطه خواه نجف تیز آنان را به مقاومت در برابر شاه مستند دعوت کردند. طرفداران مشروطه در گیلان و اصفهان با مشاهده ایستادگی مردم تبریز، روحیه گرفتند و راهی پایتخت شدند و تهران را فتح کردند.

۶۰) فاتحان تهران پس از فتح تهران چه تصمیمی گرفتند؟

✅ محمدعلی شاه را برکنار کردند و پسر خردسالش، احمد میرزا، را به جانشینی او برگزید.

۶۱) چرا آیت الله شیخ فضل الله نوری به مخالفت با انقلاب مشروطه پرداخت؟

✅ وی معتقد بود افرادی که رهبری انقلاب مشروطه را به دست گرفته اند، به اسلام اعتقادی ندارند و می خواهند افکار و فرهنگ کشورهای اروپایی را در ایران گسترش دهند. منظور او برخی از روشنفکران بودند که در تقلید از اروپا بیان زیاده روی می کردند.

۶۲) شیخ فضل الله نوری توسط چه کسانی به شهادت رسید؟

✅ برخی از مشروطه خواهان بعد از برکناری محمد علی شاه، با فرصت طلبی شیخ را به اتهام مخالفت با نظام مشروطه محاکمه کردند و به شهادت رساندند.

۶۳) شهادت شیخ فضل الله نوری چه تأثیری بر اوضاع ایران داشت؟

✅ شهادت او تأثیر نامطلوبی بر اوضاع ایران داشت و موجب اختلاف و دشمنی بیشتر در داخل کشور شد.

۶۴) مهمترین موانع و مشکلات داخلی نظام مشروطه را توضیح دهید.

✅ استبداد محمد علی شاه و وابستگی او به روسیه اختلاف بین رهبران مشروطه – انحراف از مسیر اسلام

۶۵) قرارداد ۱۹۰۷ بین کدام کشورها بسته شد؟

✅ انگلستان و روسیه

۶۶) روسیه و انگلستان در قرارداد ۱۹۰۷ تقریبا کدام نواحی ایران را تحت نفوذ خود گرفتند؟

✅ روسیه شمال، شمال شرقی و شمال غربی و انگلستان جنوب شرقی ایران را تحت نفوذ خود قرار داد.

۶۷) هدف انگلستان و روسیه از امضای قرارداد ۱۹۰۷ چه بود؟

✅ برای مقابله با قدرت روزافزون آلمان و متحدانش، تصمیم گرفتند به جای رقابت با یکدیگر همکاری کنند.

۶۸) قرارداد ۱۹۰۷ چه نتایجی برای ایران داشت؟

✅ روسیه با خیالی آسوده در امور داخلی ایران مداخله می کرد و اجازه نمی داد که دولت و مجلس اوضاع آشفته کشور را سروسامان دهند. علاوه بر این نیروهای روسیه وارد خاک ایران شدند. آنها در تبریز تعدادی از مشروطه خواهان را کشتند و در مشهد نیز حرم امام رضا (ع) را به گلوله بستند.

۶۹) جنگ جهانی اول در چه سالی و بین چه کشورهایی رخ داد؟

✅ در سال ۱۹۱۴ میلادی (۱۲۹۴ شمسی) بین متحدین و متفقین

۷۰) نتیجه جنگ جهانی اول چه بود؟

✅ بر اثر این جنگ، میلیون ها نفر کشته، زخمی و آواره شدند و خسارت ها و ویرانی های زیادی به بار آمد.

۷۱) موضع ایران در جنگ جهانی اول چه بود؟

✅ دولت ایران در ابتدای جنگ جهانی اول بی طرفی کامل خود را اعلام کرد اما انگلستان، روسیه و عثمانی این بی طرفی را نادیده گرفتند و نیروهای خود را وارد ایران کردند. پس از آن برخی مناطق ایران صحنه نبرد نیروهای روسیه و انگلستان با قوای عثمانی بود.

۷۲) آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ جهانی اول در ایران را بنویسید.

✅ جنگ جهانی اول موجب بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایران شد. به دلیل حضور نیروهای اشغالگر و درگیری های نظامی، دولت مرکزی به نهایت ضعف رسید و تسلط خود را بر امور کشور از دست داد.

نافرمانی و سرپیچی از فرمان دولت مرکزی گسترش یافت و امنیت و آسایش مردم از بین رفت. در آن سالها، ایرانیان دچار مصیبت های بزرگی مانند قحطی، فقر، گرسنگی و شیوع بیماری های واگیر دار شدند و افراد زیادی جان خود را از دست دادند.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *