عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 14 علوم هفتم با جواب

سوالات درس 14 علوم هفتم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 14 علوم هفتم با جواب

سوالات درس 14 علوم هفتم با جواب

۱) وظایف دستگاه گردش مواد را بنویسید.

✅  جذب مواد مغذی گوارش یافته و انتقال آن به سلول ها، انتقال گازهای تنفسی، انتقال و دفع مواد

۲) دستگاه گردش مواد برای ایجاد ارتباط به چه چیزی نیاز دارد؟

✅دستگاه گردش مواد برای اینکه بتواند با تمام یاخته های بدن ارتباط برقرار کند به مایعی نیاز دارد تا مواد را با خود جا به جا کند.

این مایع در بیشتر جانوران، خون است. دستگاه گردش مواد در انسان شامل قلب، رگ‌ها و خون است.

۳) دستگاه گردش مواد شامل چه اجزایی است؟

✅ شامل قلب، رگ ها و خون است.

۴) رگ های خونی چیست؟

✅ خون در شبکه‌ای از لوله های مرتبط با هم جریان دارد. به این لوله ها، رگ های خونی می گویند.

۵) وظیفه ی اصلی قلب چیست؟

✅ برای به گردش در آوردن خون درون رگ ها به نوعی پمپ نیاز است که همان قلب است.

۶) قلب چیست و شامل چه قسمت هایی است؟

✅ قلب، تلمبه‌ای ماهیچه‌ای و توخالی است و چهار حفره دارد، دو حفره در بالا و دو حفره در پایین. حفره های بالایی و پایینی با کمک دریچه هایی با هم ارتباط دارند.

۷) بافت های تشکیل دهنده ی قلب را نام ببرید.

✅ از داخل به بیرون بافت پوششی، بافت ماهیچه ای، بافت پیوندی

۸) وظیفه ی بافت پوششی قلب را بنویسید.

پاسخ: درون حفره های قلب را بافت پوششی می پوشاند که در تشکیل دریچه های قلبی نیز شرکت می کنند.

۹) وظیفه ی بافت پیوندی قلب را بنویسید.

✅ وجود بافت پیوندی در اطراف قلب نیز به حفاظت از آن کمک می کند.

۱۰) وظیفه ی بافت ماهیچه ای قلب را بنویسید.

✅ وقتی بافت ماهیچه های قلب منقبض می شود، نیرویی ایجاد می کند که به خون فشار می آورد و آن را به درون سرخرگ ها می راند.

۱۱) مسیر حرکت خون را به ترتیب بنویسید.

✅ بطن راست – سرخرگ های ششی – شش ها – سیاهرگ های ششی – دهلیز چپ – بطن چپ – سرخرگ آئورت – سلول ها – سیاهرگ زیرین – دهلیز راست

۱۲) وظایف سرخرگ و سیاهرگ را بنویسید.

✅ سرخرگ ها خون ر از قلب خارج می کنند و سیاهرگ ها خون را به قلب برمی گردانند.

۱۳) رگ های کرونر چیست؟

✅ رگ هایی که به بافت قلب خونرسانی می کنند، اکلیلی (کرونر) نامیده می شوند.

۱۴) گردش عمومی خون را توضیح دهید.

✅ خونی که در سمت چپ قلب وجود دارد، اکسیژن بیشتری دارد و روشن است.

این خون از طریق بزرگ سرخرگ و آئورت به تمام بدن فرستاده می‌شود تا نیاز یاخته‌های بدن را به مواد مغذّی و اکسیژن تأمین کند (گردش عمومی خون).

۱۵) گردش ششی خون را توضیح دهید.

✅ در سمت راست قلب، خون تیره (دارای کربن دی‌اکسید) جریان دارد. این خون را بزرگ سیاهرگ‌ها به دهلیز راست می‌آورند.

این خون، که اکسیژن کمتری دارد، وارد بطن راست می‌شود و از طریق سرخرگ ششی به شش‌ها می‌رود تا از آنجا اکسیژن را جذب کند.

خون اکسیژن‌دار و روشن از طریق سیاهرگ‌های ششی به دهلیز چپ، و سپس به بطن چپ می‌رود تا دوباره در بدن به گردش درآید (گردش ششی خون).

۱۶) انواع رگ در دستگاه گردش مواد را نام ببرید.

✅ در دستگاه گردش مواد سه نوع رگ وجود دارد: سرخرگ، سیاهرگ و مویرگ

۱۷) تفاوت سرخرگ ها و سیاهرگ ها را بنویسید.

✅ سرخرگ ها دیواره ضخیم و قابل ارتجاع دارند ولی سیاهرگ ها دیواره نازک تری دارند و خاصیت ارتجاعی آنها نیز کمتر است.

۱۸) خون در اندام ها چگونه به سلول ها می رسد؟

✅ سرخرگ‌ها پس از ورود به هر اندام انشعاب زیادی پیدا می‌کنند و به مویرگ‌ها تبدیل می‌شوند.

دیواره مویرگ‌ها فقط از یک لایهٔ بافت پوششی ساخته شده است. این دیواره‌ها به قدری نازک و نفوذ پذیرند که مواد می‌توانند از آن خارج یا به آن وارد شوند؛

سپس مویرگ‌ها با اتصال به همدیگر سیاهرگ را به وجود می‌آورند که خون را از اندام خارج می‌کنند.

۱۹) جنس دیواره ی مویرگ ها از چیست و چه ویژگی دارد؟

✅ دیواره مویرگ‌ها فقط از یک لایهٔ بافت پوششی ساخته شده است. این دیواره‌ها به قدری نازک و نفوذ پذیرند که مواد می‌توانند از آن خارج یا به آن وارد شوند.

۲۰) نبض چگونه بوجود می آید (احساس می شود)؟

✅ خون متناسب با کار قلب بر دیوارهٔ سرخرگ‌ها فشار می‌آورد که درنتیجهٔ آن قطر سرخرگ به طور متناوب کم و زیاد می‌شود.

تنگ و گشاد شدن سرخرگ‌ها به صورت موجی در طول سرخرگ به حرکت در می‌آید. این وضعیت به صورت نبض در نقاطی از بدن احساس می‌شود که با استفاده از آن می‌توانیم تعداد نبض را اندازه‌گیری کنیم.

۲۱) خون چیست و از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

✅ خون نوعی بافت پیوندی است که از یک بخش مایع به نام خوناب (پلاسما) و یک بخش یاخته‌ای ساخته شده است.

۲۲) فشار خون چیست؟

✅ فشار خون نیرویی است که از طرف خون بر دیواره رگ وارد می شود.

۲۳) پلاسما (خوناب) چیست و از چه موادی تشکیل شده است؟

✅ خوناب یا پلاسما بخش مایع خون است و از آب، مواد محلول به ویژه قند، نمک و پروتئین تشکیل شده است. یاخته‌های خونی در خوناب شناورند.

۲۴) کاربرد های خون در بدن را بنویسید.

✅ خون با انتقال مواد، ارتباط بین دستگاه‌های متفاوت بدن را برقرار می‌کند و در ایمنی بخشی و تنظیم دمای بدن نقش اساسی دارد.

۲۵) درصد اجزای تشکیل دهنده ی خون را بنویسید.

✅ خوناب (پلاسما) ۵۵ درصد
یاخته های خونی ۴۵ درصد

۲۶) چرا دستگاه گردش مواد در بدن ما لازم است؟

✅ چون سلول های درونی بدن انسان با محیط اطراف ارتباط ندارد و نمی تواند مواد لازم خود را از محیط جذب کند.

۲۷) جانداران تک سلولی جذب و دفع مواد را چگونه انجام می دهند؟

✅ به طور مستقیم با محیط

۲۸) صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را با دلیل بنویسید؟

✅ صحیح چون تک سلولی بوده و تبادلات خود را به طور مستقیم با محیط انجام می دهند.

۲۹) در هر دقیقه قلب چند بار می زند؟

✅ ۷۵ تا ۹۰ بار

۳۰) قلب انسان چند حفره ای است؟

✅ چهار حفره دارد (۲ دهلیز و ۲ بطن)

۳۱) دستگاه گردش مواد در اسفنج و کیسه تنان چگونه است؟

✅ در این جانوران به جای خون آب در بدن به گردش در می آید.

۳۲) بافت های قلب را نام ببرید و هر کدام در چه قسمتی قرار دارد؟

✅ – بافت ماهیچه ای در وسط
– بافت پوششی درون حفره های قلب
– بافت پیوندی که در اطراف (بیرون) قلب قرار دارد

۳۳) منظور از ماهیچه قلبی چیست؟

✅ بخش عمده قلب از نوعی بافت ماهیچه ای تشکیل شده که به آن ماهیچه قلبی می گویند و تنها در قلب وجود دارد.

۳۴) کدام بافت بیشتر قلب را تشکیل داده است؟

✅ بافت ماهیچه ای

۳۵) کدام بافت درون حفره های قلب را پوشانده است؟

✅ بافت پوششی

۳۶) کدام بافت در اطراف قلب وجود دارد و به حفاظت از آن کمک می کند؟

✅ بافت پیوندی

۳۷) ویژگی های قلب کدامند؟

✅ – بافت ماهیچه ای و توخالی است
– چهار حفره دارد ، دو حفره در بالا و دو حفره در پایین
– حفره های بالایی و پایینی به کمک دریچه ها با هم ارتباط دارند
– درون حفره از بافت پوششی است که در تشکیل دریچه های قلبی نیز شرکت دارد
– بافت پیوندی در اطراف قلب وجود دارد که به حفاظت آن کمک می کند

۳۸) گردش خون عمومی را توضیح دهید؟

✅ خون سمت چپ اکسیژن بیشتری دارد و روشن است و از طریق سرخرگ آئورت به تمام نقاط بدن فرستاده می شود تا نیاز سلولهای بدن را به مواد مغذی و اکسیژن تامین کند.

۳۹) از سمت راست قلب خون به کجا فرستاده می شود؟

✅ به شش می رود تا تصفیه شود

۴۰) خون بطن راست توسط کدام سرخرگ ها به شش ها می رود؟

✅ از طریق سرخرگ ششی

۴۱) گردش خونی که از سمت راست قلب شروع میشود چه نام دارد؟

✅ گردش شنی خون

۴۲) سه مرحله ای که یک ضربان قلب را تشکیل می دهند را نام ببرید؟

✅ ۱) انقباض دهلیزها
۲) انقباض بطن ها
۳) استراحت عمومی

۴۳) سه نوع رگ دستگاه گردش خون را نام ببرید؟

✅ ۱) سرخرگ
۲) سیاهرگ
۳) مویرگ

۴۴) سرخرگ ها با سیاهرگ ها چه فرقی دارند؟

✅ سرخرگ ها دیواره ضخیم و قابل ارتجاع دارند ولی سیاهرگ ها دیواره نازک تری دارند و خاصیت ارتجاعی آنها کمتر است.

۴۵) مویرگ ها با اتصال به همدیگر چه چیزی را به وجود می آورند؟

✅ سیاهرگ

۴۶) ویژگی و وظیفه مویرگ چیست؟

✅ دیواره مویرگ ها تنها از یک لایه بافت پوششی ساخته شده است و وظیفه آن مبادله مواد است.

۴۷) کدام جانوران مویرگ ندارند؟

✅ برخی جانوران مانند حشرات

۴۸) واحد فشار خون و عدد فشار خون طبیعی چیست؟

✅ – میلی متر جیوه
– با دو عدد نشان میدهند ، مثلا : ۱۲۰ روی ۸۰

۴۹) در بدن هر فرد چند لیتر خون وجود دارد؟

✅ ۵ لیتر

۵۰) خون چه نوع بافتی است؟

✅ نوعی بافت پیوندی است

۵۱) دو قسمت بافت خون کدامند؟

✅ ۱) قسمت مایع به نام پلاسما
۲) قسمت سلولی

۵۲) هار مورد از کارهای دستگاه گردش خون و خون و نام ببرید؟

✅ ۱) انتقال مواد
۲) ارتباط دادن دستگاه های مختلف به هم
۳) ایمنی دادن به بدن
۴) تنظیم دمای بدن

۵۳) سه وظیفه خون را نام ببرید؟

✅ ۱) انتقال مواد که باعث ارتباط بین دستگاه های بدن میشود
۲) ایمنی بخشی
۳) تنظیم دمای بدن

۵۴) وظیفه گلبول سفید را بنویسید؟

✅ دفاع از بدن در برابر میکروب ها

۵۵) وظیفه گلبول قرمز را بنویسید؟

✅ انتقال گازهای تنفسی (اکسیژن و دی اکسید کربن)

۵۶) مواد مغذی گوارش شده توسط دستگاه گردش خون به سلول های بدن منتقل می شوند

۵۷) خون در شبکه ای از لوله های مرتبط به نام رگ ها و به وسیله‌ نوعی پمپ به نام قلب در گردش است.

۵۸) اکسیژن خون به کمک دستگاه تنفس ، افزایش می یابد.

۵۹) قند خون به کمک دستگاه گردش گوارش ، افزایش می یابد.

۶۰) اوره خون به کمک دستگاه دفع ، کاهش می یابد.

۶۱) دی اکسید کربن خون به کمک دستگاه تنفسی ، کاهش می یابد.

۶۲) رگ هایی که خون را از قلب خارج می کند سرخرگ نام دارد و رگ هایی که خون را به قلب برمی گرداند سیاهرگ نام دارد.

۶۳) فشاری که از طرف خون به دیواره رگ‌ها وارد می‌شود و به صورت موجی در طول رگ به حرکت در می‌آید نبض گویند.

۶۴) سلول های خونی در پلاسما شناورند.

۶۵) سلول های خونی شامل گلبول های قرمز و گلبول های سفید و پلاکت ها است.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی هفتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *