عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 2 علوم هفتم با جواب

سوالات درس 2 علوم هفتم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 2 علوم هفتم با جواب

سوالات درس 2 علوم هفتم با جواب

۱) نیروسنج چیست؟ چه کاربردی دارد؟ کشیدگی فنر آن به چه چیزی بستگی دارد؟

 

✅ وسیله ای است که با آن وزن را اندازه می گیرند. و کاربرد آن اندازه گیری وزن است.
کشیدگی فنر آن به مقدار نیرویی که زمین به جسم وارد می کند بستگی دارد.

۲) استاندارد چیست؟

✅ میزان و معیار و شاخصی برای سنجش و اندازه گیری کیفیت فراورده ها است.

۳) طول چیست؟

✅ فاصله بین دو نقطه و مسافتی که یک جسم طی می کند.

۴) در جمله (طول حیاط این مدرسه ۸ متر است) کمیت و یکای اندازه گیری را مشخص کنید.

✅ کمیت طول و یکای اندازه گیری متر است.

۵) فاصله ی خانه ی فرید تا مدرسه ۳ کیلومتر است. این فاصله چند متر است؟

✅ ۳۰۰۰ متر است.

۶) علی از باغ خود گلابی بزرگی می کند و می خواهد به وسیله یک استوانه مدرج و آب، حجم آن را حساب کند.
الف) به نظر شما او باید چگونه این کار را انجام دهد؟
ب) اگر علی بخواهد چگالی این گلابی را هم محاسبه کند؛ به چه وسایل دیگری نیاز دارد؟

✅ الف) ابتدا حجم آب را بنویسد، سپس گلابی را درون آن بیندازد و حجم دوم را نیز یادداشت کند، اختلاف این حجم، حجم گلابی است.
ب) ترازو

۷) مریم و مینا در حال بحث کردن درباره ی سفر به فضا هستند. مینا می گوید وزن ما در کره‌ی ماه کمتر از زمین است، آیا این حرف درست است؟ چرا؟

✅ بله – زیرا جاذبه زمین از جاذبه ماه بیشتر است.

۸) یک مرحله مهم برای جمع آوری اطلاعات را نام ببرید؟

✅ اندازه گیری

۹) اندازه گیری چه کمکی به ما می کند؟

✅ باعث می شود مقدار آن جسم را از لحاظ اندازه ، مقدار بزرگی و کوچکی ، بلندی و کوتاهی و غیر بدانیم و با دیگر اجسام مقایسه کنیم.

۱۰) یکا چیست و نام دیگر آن چیست؟

✅به واحدهایی که برای اندازه گیری کمیت ها به کار برده می شود یکاهای اندازه گیری گفته می شود به طور مثال یکای اندازه گیری جرم گرم و کیلوگرم است. به یکای اندازه گیری واحد نیز می گویند.

۱۱) تفاوت کمیت و کیفیت چیست؟

✅ هر چیزی که قابل اندازه گیری باشد مانند زمان ، طول ، جرم ، مساحت ، سرعت و …. کمیت گویند هر چه که نتوان اندازه گیری کرد مانند رنگ ، بو ، مزه و … کیفیت نامیده می شود.

۱۲) مزیت یکای استاندارد چیست؟

✅ مقدار و میزان آن در تمامی کشورها یکنواخت است و استاندارد جهانی را با SI نشان می دهند.

۱۳) جرم را تعریف کنید؟

✅ جرم جسم در واقع مقدار ماده تشکیل دهنده آن جسم است.

۱۴) یکای اندازه گیری جرم چیست؟

✅ کیلوگرم kg (واحد کوچکتر از آن گرم g می باشد)

۱۵) یکی از مهمترین وسایل اندازه گیری جرم چیست؟

✅ ترازو

۱۶) چه رابطه ای بین گرم و کیلوگرم وجود دارد؟

✅ هر گرم یک هزارم کیلوگرم است.

۱۷) وزن را تعریف کنید.

✅ وزن یک جسم برابر با نیروی گرانشی (جاذبه ای) است که از طرف زمین یا کرات دیگر بر جسم وارد می شود و جسم را به طرف (مرکز خود) زمین می کشد.

۱۸) فرمول محاسبه وزن را بنویسید ؟

✅ وزن = شدت جاذبه × جرم جسم

۱۹) یکاهای متداول طول کدامند؟

✅کیلومتر ، متر ، سانتی متر ، میلی متر

۲۰) چه رابطه ای بین متر و کیلومتر وجود دارد؟

✅ هر متر یک هزارم کیلومتر است.

۲۱) چه رابطه ای بین متر و سانتی متر وجود دارد؟

✅ یک متر ۱۰۰ سانتیمتر است.

۲۲) چه رابطه ای بین سانتیمتر و کیلومتر وجود دارد؟

✅ یک سانتیمتر یکصد هزار کیلومتر است.

۲۳) هر اینچ چند سانتیمتر است؟

✅ ۲.۵۴ سانتی متر

۲۴) هنگام اندازه گیری طول جسم با خط کش باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

✅۱) خط کش استاندارد باشد
۲) یکایی که خط کش بر اساس آن درجه بندی شده
۳) درجه بندی های کوچکتر روی خط کش
۴) به دقت اندازه گیری شود
۵) زاویه دید باید عمود باشد
۶) میزان خطای خط کش
۷) دو بار یا بیشتر اندازه گیری کنید

۲۵) هر متر مربع چند سانتی متر مربع می باشد؟

✅ ده هزار (۱۰۰۰۰) سانتی متر مربع

۲۶) حجم را تعریف کنید؟

✅ مقدار فضای که یک جسم اشغال می کند را حجم می گویند.

۲۷) برای حجم مایعات از چه یکایی استفاده می شود؟

✅ لیتر ، سیسی ، میلی لیتر ، سانتی متر مکعب

۲۸) برای اندازه گیری حجم یک ماده از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

✅ برای حجم کم از استوانه مدرج و برای حجم های زیادی از ظروف مدرج مانند بشر ، گالن و … استفاده می کنیم.

۲۹) چگالی را تعریف کنید؟

✅ به نسبت جرم جسم به حجم آن را چگالی می گویند.
در واقع چگالی مقدار جرمی است که در حجم معینی از یک جسم وجود دارد و به صورت نسبت جرم جسم به حجم آن تعریف می شود.

۳۰) یکاهای چگالی را بنویسید؟

✅ کیلوگرم بر متر مکعب یا گرم بر سانتی متر مکعب

۳۱) فرمول چگالی را بنویسید؟

✅ جرم تقسیم بر حجم جسم برابر چگالی جسم می باشد.
جرم جسم / حجم جسم = چگالی جسم

۳۲) جسمی به جرم ۳۰ کیلوگرم حجمی برابر ۵ متر مکعب دارد چگالی آن را بنویسید؟

✅ ۶ = ۵ / ۳۰ – چگالی برابر با ۶ کیلوگرم بر متر مکعب است.

۳۳) چگالی سه جامد فلز را با هم مقایسه کنید.

✅ آلومینیوم < فولاد < سرب

۳۴) یکاهای اندازه زمان را بنویسید.

✅ ثانیه ، دقیقه ، ساعت ، شبانه روز ، سال

۳۵) یک ساعت چند ثانیه است؟

✅۳۶۰۰ = ۶۰ × ۶۰ (سه هزار و ششصد ثانیه)

۳۶) یک قرن چند سال است؟

✅ ۱۰۰ سال

۳۷) وزن جسم را با نیروسنج اندازه گیری می کنند و یکای آن نیوتن است.

۳۸) هر نیوتون در سطح زمین ۹۸ (۱۰۰) گرم است.

۳۹) یکای اندازه گیری طول متر و نماد آن L است.

۴۰) یکای سطح متر مربع می باشد.

۴۱) یکای حجم متر مکعب یا سانتی متر مکعب و نماد آن V می باشد.

۴۲) یک لیتر برابر صد ۱۰۰۰ سی سی است.

۴۳) اینکه یک جسم در آب فرو رود یا روی آب شناور بماند به کمیتی به نام چگالی بستگی دارد.

۴۴) یکای اندازه گیری زمان ثانیه و نماد آن S میباشد.

۴5) وسایل لازم برای سنجش زمان را زمان سنج گویند.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی هفتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *