عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 20 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 20 مطالعات نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 20 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 20 مطالعات نهم با جواب

۱) خانواده متعادل چگونه خانواده ای است؟

✅ خانواده ای که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

۲) مهم ترین عواملی که موجب ناسازگاری زن و مرد می شوند، کدام اند؟

✅ انتخاب نادرست همسر – عدم آشنایی با حقوق و تکالیف – ناهمگون بودن تربیت و اعتقادات و تحصیلات و اخلاق

۳) چگونه می توان از بروز ناسازگاری ها جلوگیری کرد؟

✅ گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج
مشاوره با افراد دارای صلاحیت در زمینه همسر گزینی
رعایت اخلاق و آداب همسر داری

۴) خانواده های چند فرزندی چه مزایایی برای کودکان دارد؟

✅ افزایش تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودکان
کودکان همبازی دارند
الگوبرداری از رفتارهای خواهر و برادر
لذت ارتباطات وسیعتر خانوادگی در آینده

۵) چه خانواده هایی بهتر است چند فرزند داشته باشند؟

✅ والدین توانایی لازم برای تربیت مناسب فرزندان داشته باشند.
والدین از وضعیت معیشتی مناسبی نیز برخوردارند.

۶) چه عواملی موجب ناسازگاری والدین و فرزندان می شوند؟

✅ والدین و فرزندان انتظارات یکدیگر را برآورده نمی کنند.
زندگی فرزندان در محیط های مختلف و تاثیر پذیری از دوستان
زمان کم پدر و مادرها برای صحبت کردن با فرزندان

۷) چگونه می توان از بروز ناسازگاری ها جلوگیری کرد؟

✅ پدر و مادر وقت بیشتری برای گفت و گو با فرزندان خود بگذارند.
برگزاری جلساتی با حضور والدین و مشاوران خبره

۸) در شرایط گرفتاری و مشکلات و مصائب اعضای خانواده چه وظایفی دارند؟

✅ توکل به خدا
صمیمیت و همکاری با هم
صبر و شکیبایی
مدیریت مشکلات و حوادث

۹) صِله به چه معناست؟

✅ اتحاد و پیوستگی

۱۰) اَرحام به چه معناست؟

✅ خویشان و نزدیکان

۱۱) صلهٔ ارحام در دین اسلام چه حکمی دارد؟

✅ واجب

۱۲) صلهٔ ارحام به چه معناست؟

✅ دید و بازدید با مهر و محبت همراه با کمک

۱۳) انتخاب همسر با معیارهای نادرست کدام است؟

✅  زیبایی ظاهری – ثروت همسر – تناسب قد – تکیه بر آرزوها – حرف های قشنگ

۱۴) انتخاب همسر با معیاری درست کدام است؟

✅ تناسب و همگونی در اعتقادات دینی و تحصیلات، اخلاق و روحیات و وضعیت خانوادگی

۱۵) این جمله از کیست؟
به فرزندانتان احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت کنید.

✅ پیامبر

۱۶) منظور از خانواده متعادل چیست؟

✅ وقتی خانواده ای بتواند وظایف خود را به خوبی و به موقع انجام دهد از آن به خانواده متعادل یاد می شود.

۱۷) اولین گام در تشکیل خانواده متعادل و سالم چیست؟

✅ دقت در انتخاب همسر

۱۸) اگر خانواده ای نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد ، چه اثرات زیان باری دارد؟

✅ در چنین حالتی، رابطه ی خانواده با دیگر نهادهای جامعه نیز دچار مشکل می شود و در نهایت آسیب به همه ی جامعه سرایت می کند.

۱۹) انتخاب صحیح همسر چه نتیجه ای دارد؟

✅ موجب سازگاری و آرامش در خانواده می شود.

۲۰) اگر افراد در انتخاب همسر به معیارهای نادرستی تکیه کنند چه مشکلی ایجاد می شود؟

✅ در زندگی خانوادگی با شکست روبه رو می شوند. مثلاً اگر تنها به زیبایی ظاهری یا ثروت همسر توجه شود.

۲۱) عقیده ی صاحب نظران در انتخاب همسر چیست؟

✅ برخی از صاحب نظران معتقدند که افراد در انتخاب همسر باید به تناسب و همگونی خود با طرف مقابل توجه کنند.

هر چقدر افراد از نظر اعتقادات دینی، تحصیلات، اخلاق و روحیات و وضعیت خانوادگی با همدیگر هماهنگی داشته باشند، زندگی شان با دوام تر است.

۲۲) از دیدگاه اسلام برای انتخاب همسر به چه عواملی باید توجه کرد؟

✅ الف) مهم ترین عاملی که باید در همسر گزینی به آن توجه کرد، ایمان و اعتقادات دینی افراد است.
ب) اسلام همچنین بر اصالت خانواده تأکید کرده است، یعنی فردی که به عنوان همسر انتخاب می شود ریال در خانواده ای صالح و اهل ایمان و تقوا پرورش یافته باشد.

۲۳) منظور از اصالت خانواده یعنی چه؟

✅ یعنی فردی که به عنوان همسر انتخاب می شود در خانواده ای صالح و اهل ایمان و تقوا پرورش یافته باشد.

۲۴) در گذشته خانواده چه نقشی در همسر گزینی داشتند؟

✅ در گذشته خانواده ها نقش بیشتری در انتخاب همسر داشتند و از خانواده نوپا حمایت بیشتری می کردند.

۲۵) چگونه می توانیم از این شیوه همسر گزینی استفاده کنیم؟

✅ اگر امروزه جوانان همسر خود را با همفکری و حمایت خانواده ها انتخاب و از تجربه های آنان استفاده کنند ، ار بروز بسیاری از ناسازگاری ها جلوگیری می شود.

۲۶) در آیه ۲۱ سوره روم چه چیزی از نشانه های خداوند شمرده شده است؟

✅ برای شما همسرانی از جنس خودتان آفرید تا در کنار آنها آرامش بیابید و انس بگیرید و بین شما رأفت و مهربانی برقرار نمود.

۲۷) از دیدگاه قرآن مهم ترین هدف ازدواج چیست؟

✅ برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد است. زن و مرد یکدیگر را کامل می کنند و می توانند در کنار هم به کمال برسند.

۲۸) حدیث پیامبر در باره رفتار با خانواده چیست؟

✅ بهترین شما کسی است که رفتار او با خانواده اش نیکو تر باشد. و من در نیکی به خانواده ام بهترین هستم.

۲۹) مهم ترین عواملی که موجب ناسازگاری زن و مرد می شوند کدام اند؟

✅ الف) انتخاب نادرست همسر.

ب) برخی زن و شوهرها از حقوق و تکالیف خود در زندگی خانوادگی شناخت کافی و شایستگی لازم را برای انجام تکالیف خانوادگی به دست نیاورده اند.

ج) زن و مرد در دو خانواده و در دو محیط جداگانه تربیت و پرورش یافته اندو ممکن است ارزش ها و هنجارهای متفاوتی داشته باشند.

د) بین افراد تفاوت های فردی وجود دارد که ممکن است به مشاجره و اختلافات مخرب تبدیل شود.

ه)گاهی بین نقش هایی که فرد باید ایفا کند تعارض به وجود می آید.

۳۰) از جمله عوامل ناسازگاری بین همسران تعارض در نقش هاست، این عامل را توضیح دهید.

✅ مثلا خانمی که شاغل است علاوه بر وظیفه شغلی نقش مادری و نقش همسری و خانه داری نیز دارد که معمولا در انجام بهتر همه این نقش ها دچار مشکل می شود که از آن به تعارض نقش ها تعبیر می شود.

۳۱) برخی از کارهایی که به سازگاری زن و شوهر کمک می کنند، کدامند؟

✅ الف) گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج
ب)مشاوره با افراد دارای صلاحیت در زمینه ی همسر گزینی
ج) رعایت اخلاق و آداب همسر داری
د)گفت و گوی صمیمانه ی زن و شوهر برای حل مشکلات و پیدا کردن راه حل های مناسب.

۳۲) چند مورد از اخلاق و آداب همسرداری بیان کنید؟

✅ خوش خلقی
  احترام گذاشتن به همسر و رعایت ادب
  با الفاظ نیکو وی را صدا زدن
  قدردانی کردن از زحمات همسر
  گذشت کردن
 بهانه جویی نکردن و نادیده گرفتن مسایل بی اهمیت
  پذیرفتن اشتباه خود
 عذر خواهی کردن و جبران اشتباه

۳۳) چگونه می توان از بروز ناسازگاری ها جلوگیری کرد؟

✅ ۱- گذراندن دوره های آموزش خانواده قبل از ازدواج
۲- مشاوره با افراد صلاحیت دار
۳- رعایت اداب و اخلاق همسرداری
۴- پیدا کردن راه حل های مناسب برای مشکلات از طریق گفتگوی های صمیمانه

۳۴) آیا همه اختلاف نظرها و سلیقه ها مخرب هستند؟

✅ خیر. گاهی جرّ و بحث بین زن و مرد طبیعی است و این امکان وجود ندارد که زن و شوهر کاملا مثل هم باشند، اما مهم تر این است که یاد بگیرند اختلاف هایشان را به روش های درست و منطقی حل و فصل کرده و چاره اندیشی کنند.

۳۵) معایب تک فرزندی را بنویسید ؟ (به نظر صاحب نظران تک فرزندی چه پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی دارد؟)

✅ الف) تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودکان کاهش می یابد.

ب) در این خانواده ها کودکان از داشتن همبازی محروم می شوند و رقابت ها و بازی ها و دعوا های کودکانه و همچنین الگو برداری از رفتارهای خواهر و برادر شکل نمی گیرد و کودکان همواره با افراد بزرگسال ارتباط دارند.

ج) از لذت ارتباطات وسیع تر خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر محروم می شوند.

د) فرزندانشان نیز از داشتن عمو و خاله و عمه محروم خواهند بود.

 

💯 همچنین بخوانید: سوالات درس 21 مطالعات نهم

 

۳۶) خانواده ها در داشتن تعداد مناسب فرزندان به عواملی باید توجه داشته باشند؟

✅ الف) داشتن توانایی و صبر و حوصله لازم برای تربیت مناسب فرزندان
ب)وضعیت اقتصادی و معیشتی مناسب

۳۷) طبق آیات 23 و 24 سوره اسرا وظایف فرزندان نسبت به پدر و مادر را بنویسید؟

✅ الف) به پدر و مادر نیکی کنید.

ب) اگر یک از آن دو یا هر دوی آنان به سالخوردگی رسیدند و این در حالی است که نزد تو هستند کوچکترین سخنی که نشانگر ناراحت ی و رنجش است به آنان مگو

ج) با پرخاشگری آنان را از خود مران

د) زیبا و شایسته با آنان سخن بگو

ه)از سر عطوفت و دلسوزی با آنان مهربان و فروتن باش

و) بگو پروردگارا همان طور که مرا در کودکی پرورش دادند و با من مهربان بودند به آنان ترحم کن

۳۸) طبق فرموده پیامبر پدر و مادر نسبت به فرزندشان چه تکالیفی دارند؟

✅ به فرزندانتان احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت کنید.

۳۹) اطاعت از والدین چگونه باید باشد؟

✅ اطاعت از والدین، رعایت اخلاق خوش و خود داری از بی احترامی به آنها در هر شرایطی واجب است مگر این که شما را به گناه و نافرمانی از خدا دستور دهند.

۴۰) چه عواملی موجب ناسازگاری والدین و فرزندان می شود؟

✅ الف) گاه در مراحلی از زندگی والدین و فرزندان انتظارات یکدیگر را برآورده نمی کنند زیرا ممکن است پدر و مادر تغییرات فرزندانشان که به سن بلوغ رسیده اند را جدی نگیرند.

ب) فرزندان در دوران زندگی خود با محیط ها و افراد دیگری به جز خانواده آشنا می شوند. این اختلاف ارزش ها و هنجارهای خانه با سایر محیط ها ممکن است موجب ناسازگاری شود.

ج)در جوامع صنعتیِ امروز پدر و مادر هر وقت کمتری را به گفت و گو با فرزندان نوجوان خویش و گذراندن اوقاتی بیشتر با آنان اختصاص می دهند.

۴۱) چرا پدرو مادر حق دارند بر رفت و آمد فرزندان و معاشرت های آنها نظارت دقیق داشته باشند؟

✅ والدین معمولاً نسبت به روبه رو شدن جوانان با محیط های دیگر حساس اند. آنها از این که بچه ها تجربه ی کافی ندارند و ممکن است به مشکلات اخلاقی دچار شوند نگران اند و حق دارند بر رفت و آمد فرزندان و معاشرت های آنها نظارت دقیق داشته باشند.

۴۲) چگونه می توان از بروز ناسازگاری های والدین و فرزندان جلوگیری کرد؟

✅ الف) اختلاف نظر و سلیقه والدین و فرزندان تا حدی قابل قبول است و اگر به خوبی مدیریت شود به رشد و کمال اعضای خانواده می انجامد در غیر این صورت به خانواده و جامعه آسیب می رساند.

ب) پدر و مادر موظف اند برای گفت و گو با فرزندان وقت بگذارند و یکسره خود ار به کار و فعالیت های روزانه مشغول نکنند.

ج) ترتیب دادن جلساتی با حضور والدین و مشاوران خُبره که در آن فرزندان و والدین بتوانند مسائل خود را بگویند مفید است.

۴۳) خانواده ها هنگام روبه رو شدن با مشکلات چه وظایفی دارند؟

✅ در چنین مواقعی اعضای خانواده باید به خدا، صمیمیت و همکاری بین خود را بیشتر کنند و با در پیش گرفتن صبر و شکیبایی و دعوت یکدیگر به صبر، مشکلات و حوادث را مدیریت کنند و نگذارند که خانواده دچار بحران شود و آسیب ببیند.

۴۴) واژه صله و ارحام به چه معناست؟

✅ واژه ی «صله» از وصل گرفته شده و به معنای اتحاد و پیوستگی است و «اَرحام » یعنی خویشان و نزدیکان.

۴۵) منظور از صله اَرحام چیست؟

✅ این است که افراد به دیدار و بازدید خویشاوندان خود بروند و از حال یکدیگر خبر بگیرند. این دید و بازدیدها باید با مهر و محبت توأم باشد. کمک مالی به خویشاوندان نیز جزء صله ارحام محسوب می شود.

۴۶) فواید صله ارحام برای خانوادها چیست؟

✅ الف) مهر و محبت بین اقوام را زیاد می کند.
ب) از مشکلات یکدیگر با خبر می شوند.
ج) افزایش طول عمر و افزایش روزی.
د) پاکی اعمال و دفع بلا.
ه) از لحاظ عاطفی و روانی اثرات مثبت زیادی دارد.

۴۷) وقتی خانواده ای به خوبی بتواند وظایف خود را انجام دهد، می توان از آن به عنوان خانواده ی متعادل یاد کرد.

۴۸) در فقه اسلامی، کمک کردن به ارحام و خویشاوندان نسبت به دیگران اولویت دارد.

۴۹) وقتی زن و مرد باهم ازدواج می کنند، حقوق و تکالیف بر روابط آنها حاکم می شود.

۵۰) صله به معنای اتحاد و پیوستگی است و اَرحام یعنی خویشان و نزدیکان .

۵۱) زندگی خانوادگی، یک دوره طولانی یعنی از ازدواج تا پایان عمر را در بر می گیرد.

۵۲) اولین گام در راه تشکیل یک خانواده ی متعادل و سالم دقت در انتخاب همسر است.

۵۳) یکی از عواملی که موجب سازگاری و آرامش در خانواده می شود انتخاب صحیح همسر است.

۵۴) در گذشته خانواده ها نقش بیشتری در همسر گزینی فرزندان خود داشتند.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *