عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 4 علوم هشتم با جواب

سوالات درس 4 علوم هشتم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 4 علوم هشتم با جواب

سوالات درس 4 علوم هشتم با جواب

۱) هماهنگی و تنظیم دستگاه های بدن در شرایط مختلف به چند صورت انجام می شود؟

✅ به دو صورت عصبی و شیمیایی (هورمونی)

۲) دستگاه عصبی از چند بخش تشکیل شده است؟

✅ از دو بخش دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی

۳) دستگاه عصبی مرکزی از چند بخش تشکیل شده است؟

✅ مغز و نخاع

۴) دستگاه عصبی محیطی از چند بخش تشکیل شده است؟

✅ از اعصابی که از مغز و نخاع منشعب می شوند، تشکیل شده است.

۵) دستگاه عصبی مرکزی چه وظیفه ای دارد؟

✅ دستگاه عصبی مرکزی اعمال ارادی و غیر ارادی بدن را کنترل می کند و اطلاعات دریافت شده از محیط بیرون و درون بدن را تفسیر می کند به آن ها پاسخ می دهد.

۶) دستگاه عصبی محیطی چه وظیفه ای دارد؟

✅ بین دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) و بخش های مختلف بدن ارتباط برقرار می کند.

۷) منظور از اعمال ارادی چیست؟

✅ اعمالی مانند: فکر کردن، راه رفتن، مطالعه کردن، تصمیم گرفتن و … چون با اراده و خواست ما انجام می شوند به آن ها فعالیت ارادی می گوییم.

۸) فعالیت های غیر ارادی انعکاسی چیست؟

✅ اعمالی مانند: پلک زدن، عطسه، سرفه و ریزش اشک که به صورت غیر ارادی و بدون تفکر انجام می شوند، فعالیت های غیرارادی یا غیرارادی انعکاسی نامیده می شوند.

۹) برای فعالیت های ارادی دستگاه عصبی مثال بزنید.

✅ برداشتن مداد از زمین

۱۰) برای فعالیت های غیر ارادی دستگاه عصبی مثال بزنید.

✅ ضربان قلب

۱۱) برای فعالیت های غیر ارادی غیر انعکاسی دستگاه عصبی مثال بزنید.

✅ عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ

۱۲) انعکاس چیست؟

✅ در بدن ما گاهی اوقات کارهایی صورت می گیرد که به صورت غیرارادی، بسیار سریع، بدون تفکر و اغلب جهت حفاظت از بخش های بدن به کار می رود. به چنین اعمالی انعکاس گفته می شود.

اعمالی مانند عقب کشیدن دست از جسم داغ، ترشح بزاق با مشاهده غذا، پلک زدن چشم، ریزش اشک در مقابل گرد و غبار وارد شده به آن، سرفه کردن، خمیازه کشیدن یا تغییر مردمک چشم در برابر نور از انعکاس ها هستند.

۱۳) ویژگی های اعمال انعکاسی را بنویسید.

✅ بسیار سریع – بدون تفکر – حفاظت از بدن

۱۴) مغز و نخاع در کدام قسمت بدن قرار دارند؟

✅ مغز درون جمجمه و نخاع درون کانال ستون مهره ها قرار دارد.

۱۵) قسمت های سازنده مغز را نام ببرید.

✅ ۱) نیمکره های مخ (بیشتر حجم مغز را نیمکره های مخ تشکیل می دهند) ۲) مخچه ۳) ساقه مغز

۱۶) بزرگترین قسمت مغز چه نام دارد؟

✅  مخ

۱۷) وظایف مخ چیست؟

✅ ۱) مخ حرکات ارادی بدن را کنترل می کند.
۲) از اندام های حسی مانند چشم، پوست، بینی و زبان اطلاعات را دریافت و دستورهای لازم را برای آن ها ارسال می کند.
۳) نیمکره های مخ به ما توانایی فکر کردن، صحبت و حل مسئله را می دهند.

۱۸) نقش مخچه چیست؟

✅ باعث حفظ تعادل بدن می شود.

۱۹) چگونه می توان مخچه را تقویت کرد؟

✅ با تمرین بیشتر، مانند بندبازان و افرادی که ژیمناستیک کار می کنند.

۲۰) ساقه مغز در کجا قرار دارد و نقش آن چیست؟

✅ بخش ساقه مانندی در زیر مخ است که مخ و مخچه را به نخاع وصل می کند.

۲۱) ساقه مغز شامل چه بخش هایی است؟

✅ مغز میانی، پل مغزی، و بصل النخاع است.

۲۲) بصل النخاع چیست؟

✅ پیام مغز یا بصل النخاع بخشی از ساقه مغز است که در بالای نخاع قرار دارد و پایین ترین بخش مغز است.

۲۳) نقش بصل النخاع را بیان کنید.

✅ فعالیت های غیرارادی مثل تنفس، ضربان قلب و فشار خون را کنترل می کند، به دلیل اهمیت به این مرکز در بصل النخاع گره حیات گفته می شود.

۲۴) نخاع کجا قرار دارد؟

✅ نخاع شبیه طناب سفید رنگی درون ستون مهره ها قرار دارد و از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد.

۲۵) بخش محیطی شامل اعصابی است که تمامی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع مرتبط می کند.

۲۶) بخش محیطی دستگاه عصبی از چه قسمت های تشکیل شده است؟

✅ شامل اعصابی است؛ اعصاب حسی و حرکتی که تمامی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع مرتبط می کند.

۲۷) دستگاه عصبی مرکزی پیام را از بیرون و درون بدن دریافت می کند.

۲۸) کدام یک از اعمال زیر انعکاسی نیست؟

الف) پلک زدن ب) عطسه کردن ج) دویدن د) ریزش اشک

پاسخ: ج) دویدن

۲۹) آیا نیمکره های مخ با هم ارتباط و یا هماهنگی دارند؟ مثال بزنید.

✅ بله وقتی به جسمی نگاه می کنیم، هر دو چشم و هر دو نیمکره با همکاری هم عمل می کنند.

۳۰) مرکز بسیاری از اعمال ارادی بدن کجاست؟

✅ قشر مخ

۳۱) هر یک از فعالیت های زیر مربوط به کدام یک از قسمت های دستگاه عصبی می باشد؟

الف) تنفس
ب) حفظ تعادل بدن
د) انقباض ارادی ماهیچه های دست

✅ الف) بصل النخاع / ب) مخچه / ج) قشر مخ

۳۲) مخچه از دو نیمکره تشکیل شده که توسط بخشی به نام کرمینه به یک دیگر متصل می شوند.

۳۳) نقش نخاع چیست؟

✅ نخاع رابط بین مغز و بخش محیطی دستگاه عصبی است. اطلاعات را به مغز و فرمان های مغز را به اندام های بدن می رساند. همچنین نخاع مرکز برخی از انعکاسی های بدن نیز می باشد.

۳۴) چرا افرادی که دچار آسیب دیدگی نخاع می شوند ناتوانی حسی حرکتی متفاوت دارند؟

✅ چون به هر قسمت نخاع از گردن تا کمر اعصابی وارد و خارج می شوند که ماهیچه ها و اندام های مختلفی از بدن را کنترل می کنند و بسته به محل آسیب دیدگی نخاع، ناتوانی حسی و حرکتی هم متفاوت خواهد بود.

۳۵) اگر نخاع کمر فردی آسیب ببیند چه نوع اختلالی ممکن است در این فرد دیده شود؟

الف) ناتوانی حرکتی در پاها ب) ناتوانی حسی و حرکتی در پاها ج) ناتوانی حسی در پاها

✅ ب) ناتوانی حسی و حرکتی در پاها

۳۶) آیا در بدن ما هم جریان الکتریکی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب محل آن را بگویید؟

✅ بله در سلول های عصبی

۳۷) نام سلول عصبی چیست؟

پاسخ: نورون

۳۸) سلول های سازنده بافت عصبی را نام ببرید.

✅ ۱) نورون (سلول عصبی)
۲) سلول پشتیبان

۳۹) سلول های پشتیبان چه وظیفه ای دارند؟

✅ وظیفه حمایت از سلول های عصبی را به عهده دارند و مواد غذایی مورد نیاز سلول های عصبی را فراهم می آورند.

۴۰) سه قسمت یک نورون را نام ببرید.

✅ جسم سلولی، دندریت و آکسون هستند.

۴۱) به دندریت ها یا آکسون ها بلند چه گفته می شود؟

✅ تار عصبی

۴۲) اجزای تشکیل دهنده یک سلول را بنویسید.

✅ جسم سلولی – دندریت – آکسون هسته

۴۳) عصب چیست؟

✅ مجموعه ای از تارها در کنار هم که توسط غلافی احاطه شده اند عصب را تشکیل می دهند.

۴۴) جهت پیام عصبی چگونه است؟

✅ پیام عصبی فقط در یک جهت یعنی از دندریت به جسم سلولی و از آن جا به انتهای آکسون هدایت می شود.

۴۵) پیام عصبی چگونه ایجاد می شود؟

✅ تحریک یک نقطه از نورون باعث ایجاد پیام عصبی می شود.

۴۶) نقش اعصاب حسی و حرکتی را بیان کنید.

✅ اعصابی که پیام را به مراکز عصبی می برند به آن ها عصب حسی می گویند. و اعصابی که پیام از مراکز عصبی به اندام های دیگر می برند را عصب حرکتی می نامند.

۴۷) سیناپس چیست؟

✅ به محل نزدیک شدن رشته های عصبی سیناپس می گویند در محل سیناپس سلول ها به هم متصل نیستند ارتباط آن ها را از طریق آزاد شدن مواد شیمیایی خاص برقرار می شود.

۴۸) کدام نوع ارتباط در یک سیناپس قابل مشاهده است؟

✅ به محل ارتباط یک نورون با سلول دیگر سیناپس می گویند.

۴۹) چرا خمیازه می کشیم؟

✅ وقتی سطح اکسیژن تنفسی ما کاهش یابد، دستگاه تنفسی ما باز شده و مار خمیازه می کشیم تا این کاهش اکسیژن جبران شود.

۵۰) خمیازه کشیدن ما ارادی است یا غیر ارادی انعکاسی؟

✅ غیرارادی انعکاسی

۵۱) کدامیک از موارد زیر به طور کامل قسمت سر وجود ندارد؟

الف) مخ ب) مخچه ج) عصب بینایی د) نخاع

✅ د) نخاع

۵۲) به دندریت ها یا آکسون های بلند تار عصبی گفته می شود.

۵۳) جهت حرکت پیام عصبی در یک رشته ی عصبی دندریت به آکسون می باشد.

۵۴) دندریت ها گیرنده نورون هستند و اطلاعات یا پیام ها را دریافت می کنند و به جسم سلولی می آورند و آکسون ها پیام عصبی را از جسم سلولی به بیرون انتقال می دهند.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی هشتم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *