عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 5 علوم هشتم با جواب

سوالات درس 5 علوم هشتم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 5 علوم هشتم با جواب

سوالات درس 5 علوم هشتم با جواب

۱) چند مورد از محرک هایی که روی بدن ما تاثیر می گذارند را نام ببرید؟

✅ نور – صوت – شیمیایی – گرما و فشار

۲) آیا همه ی محرک ها در هر جایی از بدن حس می شوند؟

✅ خیر – هر محرکی در هر جایی از بدن احساس نمی شود. مثلا با چشم، احساس می شود و با جاهای دیگر بدن احساس نمی شود و صوت با گوش و گرما و سرما با پوست احساس می شوند.

۳) اندام حسی چیست؟

✅ به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند؛ اندام های حسی می گویند.

۴) وظیفه اندام های حسی چیست؟

✅ دریافت تحریک محرک و تبدیل آن به پیام عصبی

۵) مهمترین اندام های حسی بدن را نام ببرید.

✅ چشم، گوش، زبان، پوست، بینی

۶) چگونه اجسام را می بینیم؟ (چه ارتباطی بین نور و دیدن اجسام و رنگ ها وجود دارد؟)

✅ ۱) ابتدا نور به جسم برخورد کرده و تصویر جسم به سمت چشم ما منعکس می شود.
۲) سپس نور بر سلول های گیرنده نور چشم اثر کرد و پیام عصبی ایجاد می شود.
۳) و این پیام از طریق عصب بینایی به مغز برده می شود.
۴) و مغز با اطلاعات دریافتی تصویری از جسم را می سازد و ما آن را می بینیم.

۷) مهمترین فاکتوری که برای دیدن اشیاء موجود در محیط لازم می باشد، نور است.

۸) چند نوع سلول گیرنده نور داریم و در کدام قسمت چشم قرار دارند؟

✅ در لایه چشم (شبکیه) دو نوع سلول گرینده نوری مخروطی و استوانه ای وجود دارد.

۹) وظیفه سلول های گیرنده نوری چیست؟

✅ این سلول ها اثر نور را به پیام عصبی تبدیل کرده و از طریق عصب بینایی به مرکز حس بینایی در قشر مخ می فرستند.

۱۰) مرکز حس بینایی در کجا قرار دارند؟

✅ مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد.

۱۱) گیرنده های مخروطی را توضیح دهید.

✅ گیرنده های مخروطی سه نوع اند که هر کدام به یکی از رنگ های اصلی (قرمز، آبی و سبز) حساسیت با تحریک یک یا چند مورد از این سلول، رنگ های مختلف اجسام را می بینیم.

۱۲) کار گیرنده استوانه ای چیست؟

✅ دید سیاه و سفید دارند.

۱۳) چگونه صداهای مختلف را می شنویم؟

✅ صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده اند، وقتی صدایی به گوش ما برسد، به پیام عصبی تبدیل شده و به مرکز شنوایی در قشر مخ ارسال می شود تا ضمن درک آن در صورت نیاز پاسخ مناسب داده شود.

۱۴) مرکز شنوایی در کجا قرار دارد؟

✅ مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد.

۱۵) گوش ما از چند تشکیل شده و مهمترین بخش آن چیست؟

✅ گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی که مهمترین آن گوش داخلی است.

۱۶) وظیفه گوش داخلی چیست؟

✅ در گوش داخلی سلول های گیرنده وجود دارد و پیام های صوتی را به پیام عصبی تبدیل می کند.

۱۷) کار گیرنده های صوتی را توضیح دهید.

✅ گیرنده های صوتی سلول های مژه داری اند که در بخش حلزونی گوش داخلی قرار دارند و با انرژی صوت مژه های آن ها تحریک می شود و پیام عصبی تولید می کند.

۱۸) بخش حلزونی در کدام قسمت گوش قرار دارد؟

✅ گوش داخلی

۱۹) خطر عفونت گوش میانی از بقیه قسمت های گوش بیشتر است. چرا؟

✅ چون به حلق راه دارد و عفونت حاصله می تواند منتقل شود.

۲۰) از وجود بو در محیط چگونه آگاه می شویم؟

✅ وقتی مولکول های مواد بودار (که به حالت بخار در اطراف مواد وجود دارند) وارد بینی ما می شوند روی گیرنده های بویایی قرار می گیرند و در آنجا پیام عصبی ایجاد و به قشر مخ فرستاده می شود به این ترتیب بوی مواد را تشخیص می دهیم.

۲۱) مرکز حس بویایی و مرکز حس بینایی در کجا قرار دارند؟

✅ مرکز حس بویایی در جلوی نیمکره های مخ است. مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد.

۲۲) گیرنده های بویایی در کجا قرار دارد؟

✅ در بافت پوششی بینی

۲۳) چه چیزی باعث می شود تنوع بوها را احساس کنیم؟

✅ تنوع گیرنده هایی که در بافت پوششی بینی قرار دارند، زیاد است و باعث می شود بوهای مختلف را احساس و از هم تشخیص دهیم.

۲۴) تنوع گیرنده های حسی کدام یک از اندام زیر بیشتر است؟

الف) شنوایی ب) لامسه ج) بینایی د) بویایی

✅ د) بویایی

۲۵) ترتیب مراحل زیر را بنویسید.
«در مزه – اتصال غذا به گیرنده – حل شدن غذا در بزاق – ایجاد پیام عصبی»

✅ ۱) حل شدن غذا در بزاق ۲) اتصال غذا به گیرنده ۳) ایجاد پیام عصبی ۴)‌ درک مزه

۲۶) اندام اصلی حس چشایی چه نام دارد؟

✅ زبان

۲۷) زبان و دیواره داخلی چگونه مزه غذاها را تشخیص می دهند؟

✅ مواد غذایی پس از حل شدن در بزاق روی گیرنده های چشایی (زبان و دیواره دهان) قرار گرفته و پیام عصبی ایجاد می کنند و این پیام به قشر مخ ارسال و مزه تشخیص داده می شود.

۲۸) گیرنده های چشایی در کجا قرار دارند؟

✅ زبان و دیواره دهان

۲۹) آیا می توان مزه همه ی غذاها را تشخیص داد؟

✅ مزه غذاهای خیلی داغ و خیلی سرد احساس نمی شود.

۳۰) بزاق چه کمکی به حس چشایی می کند؟

✅ بزاق به حل شدن مواد غذایی کمک می کند تا روی گیرنده ها قرار گیرند.

۳۱) چرا مزه ی خودکار روی زبان احساس نمی شود؟

✅ چون در بزاق حل نشده .

۳۲) چهار مزه اصلی را نام ببرید. و جایگاه آن ها را روی زبان مشخص کنید؟

✅ شیرینی: نوک زبان
شوری: کناره های زبان به طرف جلو
ترشی: کناره‌ ای زبان به طرف عقب
تلخی: عقب زبان

۳۳) گیرنده های پوست را نام ببرید؟

✅ گیرنده های پوست شامل گرما، سرما، لمس، فشار و درد می‌شوند که با کمک آنها تغییرات محیط را احساس می‌کنیم.

۳۴) حس لامسه چگونه کار می کند؟

✅ در پوست، یاخته های گیرنده متفاوتی هست که اثر محرک های مختلف را به پیام عصبی تبدیل می کنند و به قشر مخ می‌فرستند.

۳۵) مغز با توجه به چیری پاسخ های حرکتی را به ماهیچه ها می فرستند؟

✅ مغز با توجه به پیام هایی که از گیرنده های پوست دریافت می کند، پاسخ های حرکتی را برای ماهیچه ها می فرستد.

۳۶) دستگاه حرکتی بدن از چه اجزایی تشکیل شده است؟

✅ ماهیچه ها و اسکلت مجموعه دستگاه حرکتی بدن را می سازند.

۳۷) از ترکیب کدام یک از اجزا زیر دستگاه حرکتی حاصل می شود؟

الف) ماهیچه و اسکلت ب) دستگاه عصبی و اسکلت
ج) ماهیچه و دستگاه عصبی د) دستگاه عصبی، ماهیچه و اسکلت

✅ الف) ماهیچه و اسکلت

۳۸) برای اینکه حرکت رخ دهد به وجود سه عامل نیاز است، آن سه را نام ببرید.

✅ ماهیچه – استخوان – دستگاه عصبی

۳۹) دستگاه اسکلتی چیست؟

✅ به مجموعه استخوان ها، غضروف ها و اتصالات آن ها در بدن ما دستگاه اسکلت گفته می شود.

۴۰) بیشتر استخوان ابتدا از چه چیزی ساخته می شود؟

✅ غضروف

۴۱) چگونگی تشکیل شده استخوان را بنویسید.

✅ بیشتر استخوان های ما ابتدا از غضروف ساخته شده اند، در حین رشد با جذب کلسیم و فسفر به استخوان تبدیل می شوند.

۴۲) استخوان و غضروف از چه نوع بافتی هستند؟

✅ بافت پیوندی

۴۳) وظایف استخوان را بنویسید.

✅ از اندام‌های مهم مثل قلب، مغز و شش‌ها محافظت می‌کنند؛ به بدن ما شکل و فرم می‌دهند؛ در حرکت بدن به ماهیچه‌ها کمک می‌کنند و همچنین ذخیره مواد معدنی و تولید یاخته‌های خونی را انجام می‌دهند.

۴۴) استخوان را تعریف کنید.

✅ استخوان استحکام و مقاومت زیادی دارد و در ماده زمینه آن کلسیم و فسفر فراوان است.

۴۵) در ماده زمینه ای استخوان چه ماده ای وجود دارد؟ و نقش آن را بیان کنید؟

✅ کلسیم و فسفر فراوان است و به استخوان استحکام و مقاومت زیادی می دهد.

۴۶) در ساختار استخوان، بافت استخوانی به دو صورت متراکم و حفره دار دیده می شود.

۴۷) بزرگترین و کوچکترین استخوان های بدن کدامند؟

✅ بزرگترین استخوان بدن انسان استخوان ران و کوچکترین آن استخوانچه های گوش میانی است.

۴۸) اهمیت و ویژگی های غضروف را بنویسید.

✅ غضروف نرم و قابل انعطاف است و مانع اصطکات استخوان ها در مفاصل می شود.

۴۹) حضور غضروف ها در مفاصل چه فایده ای دارد؟

✅ مانع اصطکاک استخوان ها در مفاصل می شود.

۵۰) انواع مفاصل را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید.

✅ مفاصل متحرک: بازو و کتف
نیمه متحرک: مفاصل بین دنده ای
مفاصل ثابت: جمجمه

۵۱) غضروف در کدام قسمت بدن ما قرار دارند؟

✅ در نوک بینی، لاله گوش و محل اتصال استخوان وجود دارد.

۵۲) چه منابع غذای کلسیم و فسفر فراوان دارند؟

✅ شیر کم چرب – پنیر – ماست – ماهی – تخم مرغ

۵۳) منظور از پوکی استخوان چیست؟ و در چه افرادی دیده می شود؟

✅ هر گاه ذخیره کلسیم و فسفر در استخوان کم شود در این حالت بافت استخوانی ضعیف و پر حفره می شود و فرد دچار پوکی استخوان می شود و استخوان با ضربه ای مختصر می شکند. استخوان بیشتر در زنان بالای ۵۰ سال رایج است تا مردان.

۵۴) مفصل چیست؟

✅ به محلی که دو یا چند استخوان به یکدیگر متصل هستند (بند) مفصل می گویند.

۵۵) انواع مفصل را نام ببرید؟

✅ مفصل ثابت: حرکت ندارند و کاملا ثابت اند. مانند: مفصل بین استخوان های جمجمه
مفصل متحرک: مفصل بین بازو و شانه

۵۶) چند نوع مفصل متحرک وجود دارد؟

✅ مفصل هایی که در جهت های مختلفی می چرخند:. مانند مفصل بین بازو و شانه
مفصل هایی که فقط در یک جهت حرکت می کنند. مانند آرنج
مفصل هایی که حرکت محدودی دارند. مفصل بین دنده ها و ستون مهره ها

۵۷) رباط چیست؟

✅ بافت پیوندی محکمی که استخوان ها را در محل مفصل های متحرک به هم وصل می کند رباط نام دارد.

۵۸) آیا اسکلت به تنهایی قادر به حرکت است؟‌

✅ خیر – به همکاری ماهیچه ها نیاز است.

۵۹) وظیفه ماهیچه چیست؟

✅ اسکلت به تنهایی قادر به حرکت نیست. اتصال و همکاری بین ماهیچه ها و استخوان های یک اندام باعث حرکت می شوند. ماهیچه ها استخوان ها را تکیه گاه خود قرار می دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آن ها می شوند.

۶۰) انواع ماهیچه ها را نام ببرید؟

✅ ماهیچه قلبی – ماهیچه صاف – ماهیچه اسکلتی

۶۱) ماهیچه قلبی را توضیح دهید.

✅ انقباض آن ها غیرارادی و قوی و منظم است و رنگ آن ها قرمز است و سلول های آن ها رشته ای می باشد.

۶۲) ماهیچه صاف را توضیح دهید.

✅  این نوع ماهیچه اجتماعی از سلول های دوکی شکل است و به رنگ سفید می باشند و غیرارادی می باشد مانند ماهیچه های روده، معده، نای، مری – باز و بسته شدن مردمک چشم.

۶۳) ماهیچه های اسکلتی یا مخطط را توضیح دهید.

✅ حرکت اسکلت بدن توسط این نوع ماهیچه ها صورت می گیرد. انقباض این ماهیچه سریع پر قدرت و تحت کنترل اراده است مانند ماهیچه های دست و پا.

۶۴) سلول های ماهیچه ای را توضیح دهید.

✅ سلول های ماهیچه ای دراز و نازک اند و در طول، در کنار هم قرار گرفته اندو درون آن ها رشته های پروتئینی وجود دارد که می توانند منقبض و کوتاه تر شوند.

۶۵) ماهیچه چیست؟

✅ بافت پیوندی، یاخته‌های ماهیچه‌ای را به هم متصل می‌کند و دستجات ماهیچه‌ای بزرگ و بزرگ‌تری را می‌سازد که مجموعه آنها ماهیچه را تشکیل می‌دهند.

۶۶) زردپی (تاندون) چیست؟

✅ بافت پیوندی بین رشته‌ها و روی ماهیچه‌ها تا دو سر آن ادامه می‌یابند و طناب سفیدرنگی به نام زردپی (تاندون) را می‌سازند که معمولاً به استخوان متصل می‌شود.

۶۷) فرق رباط با زردپی چیست؟

✅ رباط دو استخوان مفصل متحرک را به هم متصل می کند. (دو سر رباط به استخوان متصل می شود.) ولی زردپی (تاندون) بافتی است که عضله را به استخوان متصل می کند. (پس یک سر تاندون به عضله و سر دیگر آن به استخوان متصل شده است.)

۶۸) بزرگترین زردپی بدن که از پشت ساق پا تا کف پا امتداد دارد آشیل نام دارد.

۶۹) چگونگی حرکت استخوان ها توسط ماهیچه ها را بیان کنید.

✅ وقتی ماهیچه ای منقبض و کوتاه می شود استخوانی را به یک سمت حرکت می دهد.

۷۰) چرا ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می کنند؟

✅ چون وقتی ماهیچه ای منقبض و کوتاه می شود، استخوانی را به یک سمت حرکت می دهد. در حالت استراحت این ماهیچه نمی توان استخوان را به جای قبلی خود برگرداند. این عمل باید توسط یک یا چند ماهیچه که د سمت دیگر استخوان قرار دارند، انجام شود. به همین دلیل بیشتر ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می کنند.

۷۱) منظور از اینکه ماهیچه های اسکلتی حرکت متقابل دارند چیست؟

✅ یعنی ماهیچه هایی که در دو طرف یک استخوان قرار دارند. عکس هم عمل می کنند و موجب حرکت می شود.

۷۲) وقتی ماهیچه ای منقبض می شود چه تغییری می کند؟

✅ وقتی ماهیچه ای منقبض می شود، کوتاه می شود.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی هشتم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *