عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 8 جامعه دهم انسانی با جواب

سوالات درس 8 جامعه دهم انسانی با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 8 جامعه دهم انسانی با جواب

سوالات درس 8 جامعه دهم انسانی با جواب

1) ما در بعضی صفات نقشی نداریم، یعنی چه؟

✅ ما در شکل‌گیری بعضی ویژگی‌های هویتی مانند مکان و زمان تولد یا دختر و پسر بودن نقشی نداریم. یعنی تعیین کردن آنها به عهده ما نبوده است و در آنها نقشی نداریم.

2) بعضی از صفاتی که ما در شکل گیری آن ها نقش بسیاری را داریم، بنویسید.

✅ بسیاری از ویژگی‌های هویتی مانند صفات اخلاقی و روانی را خودمان شکل می‌دهیم یا در شکل‌گیری آن نقش و سهم بسیاری داریم.

3) هویت فردی را با چه چیزی می شناسیم؟

✅  هویت فردی را با دو بخش جسمانی و نفسانی شناختیم.

4) هویت انسان چند بعد دارد؟ نام ببرید و برای هر یک مثال بزنید.

✅ سه بعد:
1- بُعد جسمانی (بدن)
2- بُعد نفسانی (نفس و ویژگی‌های روانی و اخلاقی)
3- بُعد اجتماعی (نقش و عضویت فرد در جهان اجتماعی)

5) آیا ابعاد متمایز هویت انسان با هم تعامل دارند؟ نام برده و مثال بزنید.

✅ سه بعُد مذکور از یکدیگر جدا نیستند و با یکدیگر تعامل یا ارتباط دوسویه دارند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند. بدن ما مجرای ارتباط ما با جهان طبیعی و بخشی از آن محسوب می‌شود. نقش و عضویت اجتماعی ما نیز مجرای ارتباط ما با جهان اجتماعی و بخشی از آن به حساب می‌آید.

6) هویت هر جهان اجتماعی چگونه شکل می گیرد؟

✅ هویت هر جهان اجتماعی، براساس عقاید، آرمان‌ها و ارزش‌های کلان آن جهان اجتماعی شکل می‌گیرد و قواعد، هنجارها و نمادهای آن متناسب با عقاید، آرمان‌ها و ارزش‌ها سامان می‌یابند.

7) هویت اجتماعی هر فرد بر چه اساسی شکل می گیرد؟

✅ هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و براساس عقاید و ارزش‌های آن شکل می‌گیرد.

8) در جامعه‌ی قبیله ای هویت اجتماعی چگونه مشخص می شود؟
در جامعه‌ی سرمایه ای چطور؟
در جامه‌ی دینی چطور؟

✅ در جامعه قبیله‌ای، هویت اجتماعی افراد براساس جایگاه قبیله‌ای آنها مشخص می‌شود.
در جامعه سرمایه داری هویت افراد بیشتر به ثروت و توان اقتصادی آنها وابسته است.
در جامعه دینی هویت اجتماعی افراد براساس عقاید و ارزش‌هایی است که آن دین محترم می‌شمارد.

۱۰) دیدگاه جهان متجدد و جهان اسلام به طبیعت چگونه است؟

✅ در جهان معنوی اسلام، طبیعت به عنوان موجودی زنده، آیت و نشانه خداوند محسوب می‌شود. انسان در طبیعت، خلیفۀ خداوند است و خلیفۀ خداوند براساس خواست الهی وظیفۀ عمران و آبادانی آن را برعهده دارد؛ یعنی انسان حق ندارد تصرفاتی را که مخالف ارادۀ حکیمانۀ الهی است، در جهان طبیعت و بدن خود انجام دهد.

۱۱) هر جهان اجتماعی بر اساس چه چیزی تعامل می کند؟ توضیح دهید.

✅ هر جهان اجتماعی براساس هویت خود، با طبیعت و بدن آدمی تعامل می‌کند. نگاه دنیوی جهان متجدد و ارزش‌های آن به گونه‌ای است که هر دخل و تصرفی را در طبیعت مجاز می‌داند. انسان در این جهان هر نوع تصرفی را برای بهره‌برداری بیشتر از طبیعت انجام می‌دهد.

 

💯 برای دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی دهم انسانی کلیک کنید

 

۱۲) هر جهان اجتماعی چگونه سازگار است؟

✅ هر جهان اجتماعی با نوع خاصی از هویت اخلاقی افراد سازگار است و زمینۀ پیدایش و رشد همان هویت را فراهم می‌آورد

۱۳) هر نوع جهان اجتماعی با چه نوعی از هویت اخلاقی و روانی افراد سازگار است؟ همراه با مثال توضیح دهید.

✅ هر جهان اجتماعی بنا به هویت خود، با نوع خاصّی از هویت اخلاقی و روانی افراد سازگار است و زمینه پیدایش و رشد همان هویت را فراهم می‌آورد و امکان پیدایش و رشد انواع دیگر را تضعیف می‌کند؛ به‌ عنوان مثال جهان متجدد به تناسب رویکرد این جهانی خود، با آن دسته از ویژگی‌های روانی و اخلاقی سازگار است که در ارتباط با آرمان‌ها و ارزش‌های دنیوی آن شکل گیرند، مانند فردگرایی، دم غنیمت شماری، انضباط، تبرّج، تجمّل‌گرایی، رفاه طلبی، مال‌اندوزی و… و با بسیاری از ویژگی‌های اخلاقی که براساس ارزش‌های معنوی و الهی وجود انسان شکل گرفته باشند؛

مانند قناعت، حیا، بندگی خدا، تقوا، خوف و رجای الهی، شکر و رضای الهی، توکّل و… سازگار نیست. همان‌گونه که هویت فرهنگی جهان متجدد با هویت روانی و اخلاقیِ معنوی ناسازگار است، هویت اخلاقی و الهی انسان نیز نمی‌تواند با هویت دنیوی جهان متجدد سازگاری داشته باشد.

۱۴) آیا انسان ها در شناخت ویژگی های هویتی خود و دیگران دچار خطا می شوند؟ چرا؟

✅ بله – وجود نظریات متفاوت درباره هویت، نشانه این است که امکان خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد.

۱۵) ……….. هویت افراد را با تقوا، علم و عدالت ارزیابی می‌کند.

✅ اسلام

۱۶) هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و بر اساس ……….. و ………….. آن شکل می گیرد.

✅ عقاید و ارزش‌های

۱۷) در جامعه سرمایه داری هویت افراد بیشتر …………. و …………. آنها وابسته است.

✅ ثروت و توان اقتصادی

۱۸) در جامعه دینی هویت اجتماعی افراد بر اساس عقاید و ارزش هایی است که آن ……….. محترم می شمارد.

✅ دین

 

🔔 حتما ببینید: فیلم حل سوالات پر تکرار ریاضی دهم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *