عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 8 علوم هفتم با جواب

سوالات درس 8 علوم هفتم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 8 علوم هفتم با جواب

سوالات درس 8 علوم هفتم با جواب

۱) مهمترین ویژگی های انرژی چیست؟

✅ مهم ترین ویژگی انرژی، قابلیت تبدیل آن از یک شکل به شکل دیگر است.

۲) عوامل موثر در انجام کار را نام ببرید.

✅ ۱) نیرویی که به جسم وارد می شود.
۲) جا به جایی یا تغییر مکان جسم.

۳) تاثیر نیرو به جسم در جهت های مختلف را بنویسید.

✅ الف) شروع حرکت.
ب) سریع تر شدن حرکت.
ب) کُند شدن حرکت.
ت) توقف حرکت.
ث) تغییر شکل.
ج) تغییر جهت حرکت.

۴) چه زمانی کار انجام می شود؟

✅هنگامی کار انجام می شود که نیروی وارد شده به جسم، سبب جا به جا شدن آن شود.

۵) معادله کار را نوشته و واحد های آن را مشخص کنید.

✅ جا به جایی × نیرو = کار
در این رابطه نیرو برحسب نیوتون، جا به جایی برحسب متر، و کار برحسب ژول

۶) چه نیرو هایی سبب انجام کار نمی شوند؟

✅ نیروهایی که سبب جا به جایی جسم نمی شوند. کار انجام نمی دهند.

۷) شکل های مختلف انرژی را نام ببرید؟

✅ انرژی حرکتی، گرمایی، نورانی، صوتی و شیمیایی وجود دارد و می تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود.

۸) انرژی جنبشی چیست؟

✅ انرژی حرکتی را، انرژی جنبشی می نامند.

۹) انرژی جنبشی به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید.

✅ انرژی جنبشی هر جسم، به جرم جسم و مقدار سرعت آن بستگی دارد؛ یعنی هر چه سنگین تر باشد و تندتر حرکت کند، انرژی جنبشی بیشتری دارد.

۱۰) انواع انرژی را نام ببرید.

✅ انرژی جنبشی – انرژی پتانسیل

۱۱) انواع انرژی پتانسیل را نوشته و تعریف کنید.

✅ ۱) انرژی پتانسیل گرانشی: انرژی ذخیره شده در اجسامی که بالاتر از سطح زمین هستند.
۲) انرژی پتانسیل کشسانی: انرژی ذخیره شده در اجسامی که کشیده می شوند.
۳) انرژی پتانسیل شیمیایی: انرژی ذخیره شده در سوخت ها و مواد غذایی.

۱۲) انرژی پتانسیل گرانشی به چه عواملی بستگی دارد؟

✅ انرژی پتانسیل گرانشی به وزن جسم و ارتفاع جسم از سطح زمین وابسته است.

۱۳) قانون پایستگی انرژی چیست؟

✅ انرژی هرگز به وجود نمی آید یا از بین نمی رود. تنها شکل آن تغییر می کند و مقدار کل آن ثابت می ماند.

۱۴) منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟ مثال بزنید.

✅ منظور از این کمیت این است که در یک زمان معین (مثلاً یک دقیقه) چه مقدار انرژی مصرف می شود؛

به عنوان مثال، آهنگ مصرف انرژی برای راه رفتن معمولی ۱۶ کیلو ژول در دقیقه است و این بدان معناست که برای هر دقیقه راه رفتن معمولی، بدن ما حدود ۱۶ کیلو ژول انرژی مصرف می کند.

۱۵) برای فعالیت هایی مانند (راه رفتن، فکر کردن، رشد گیاهان حرکت اتومبیل، هواپیما) چه چیزی لازم است؟

✅ انرژی

۱۶) مهمترین ویژگی انرژی چیست؟

✅ قابلیت تبدیل آن از یک شکل به شکل دیگر است.

۱۷) چه زمانی به وجود انرژی پی میبریم؟

✅ وقتی منتقل یا تبدیل شود.

۱۸) آیا در فیزیک به نشستن در پشت میز ، خواندن کتاب نوشتن و اندیشیدن (کار کردن) می گوییم؟

✅خیر در فیزیک کار کردن زمانی اتفاق می افتد که نیروی وارد شده به جسم سبب جابجا شدن آن شود و جسم در راستای نیرو حرکت کند.

۱۹) در رابطه (جا به جایی × نیرو = کار) چه فرضی در نظر گرفته شده است؟

✅ مقدار نیروی وارد شده به جسم ثابت باشد و جسم در جهت نیرو جا به جا شود.

۲۰) در چه صورت کار انجام می شود؟

✅ هنگامی که نیروی وارد شده به جسم سبب جابجا شدن آن شود.

۲۱) در رابطه محاسبه کار انجام شده نیرو بر حسب نیوتن جابجایی بر حسب متر و کار بر حسب ژول اندازه گیری و بیان می شوند؟

✅ هنگامی می توان گفت کار انجام شده که نیروی وارد شده به جسم سبب جابجا شدن آن شود.

۲۲) چه موقع با وجود وارد شدن نیرو کار انجام نمی شود؟

✅ اگر نیرو بر جهت جا به جایی جسم عمود باشد ، کار انجام نمی دهد و یا به عبارتی نیروی وارد شده به جسم سبب جابجایی آن نشود.

مثلا: وزنه بردار برای چند لحظه وزنه را بالای سرش نگه می دارد یا شخصی دیوار خانه ای را هل می دهد.

۲۳) انرژی شیمیایی کشتی به چه نوع انرژی تبدیل می شود؟

✅ انرژی حرکتی

۲۴) انرژی شیمیایی ذخیره شده در چوب به چه انرژی هایی تبدیل می شود؟

✅ انرژی گرمایی و انرژی نورانی

۲۵) انرژی الکتریکی وارد شده به تلویزیون به چه انرژی هایی تبدیل می شود؟

✅ انرژی نورانی، صوتی و گرمایی

۲۶) جسمی که حرکت می کند چه نوع انرژی دارد؟

✅ انرژی حرکتی

۲۷) انرژی حرکتی را چه می نامند؟

✅ انرژی جنبشی

۲۸) انرژی جنبشی به چه عواملی بستگی دارد؟

✅ جرم جسم و مقدار سرعت آن

۲۹) چه عاملی می تواند سبب تغییر انرژی جنبشی یک جسم شود؟

✅ انجام کار روی آن

۳۰) آیا می توان روی یک جسم کار انجام داد بدون آنکه انرژی جنبشی آن تغییر کند؟

✅ بله

۳۱) اگر کتابی را به آرامی و با سرعت ثابت از طبقه پایین کتابخانه به طبقه بالا جابجا کنیم کار انجام شده روی کتاب به چه شکلی تبدیل می شود؟

✅ انرژی پتانسیل گرانشی

۳۲) انرژی پتانسیل گرانشی به چه عواملی بستگی دارد؟

✅ وزن جسم و ارتفاع جسم از سطح زمین

۳۳) فرمول محاسبه انرژی پتانسیل گرانشی را بنویسید؟

✅ ارتفاع جسم از سطح زمین × وزن جسم = انرژی پتانسیل گرانشی

۳۴) انواع سوخت ها و مواد غذایی چه نوع انرژی دارند؟

✅ انرژی پتانسیل شیمیایی

۳۵) فنر، نوار لاستیکی یا کمان کشیده شده چه نوع انرژی دارد؟

✅ انرژی پتانسیل کشسانی

۳۶) کار انجام شده روی یک جسم چه اثری دارد؟

✅ سبب می شود تا شکلی از انرژی به شکلی دیگر تبدیل شود.

۳۷) انرژی لازم در حالت خواب صرف چه چیزی می شود؟

✅در حالت خواب بدن انرژی مصرف می کند تا قلب و ششها به کار خود ادامه دهند.

۳۸) بدن انرژی لازم برای انجام فعالیت هایش را از کجا تامین می کند؟

✅ از مواد غذایی

۳۹) کدام عضو بدن اکسیژن را از هوا می گیرد؟

✅ شش ها

۴۰) کار قلب چیست؟

✅قلب با عمل تلمبه ای، اکسیژن موجود در خون و همچنین غذای جذب شده در خون را به جا های مورد نیاز بدن می رساند.

۴۱) پسران و مردان انرژی بیشتری نیاز دارند یا دختران و زنان؟

✅ پسران و مردان

۴۲) انرژی مورد نیاز برای یک نوجوان در حال رشد در یک شبانه روز چند کیلو ژول است؟

✅ ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ کیلو ژول است.

۴۳) هر چه مقدار نیروی وارد شده به جسم و جابجایی آن در راستای نیرو بیشتر باشد کار انجام شده بیشتر خواهد بود.

۴۴) یکای انرژی در دستگاه بین المللی یکاها ژول انتخاب شده است.

۴۵) هر چی جسمی سنگین تر باشد و تند تر حرکت کند انرژی جنبشی بیشتری دارد.

۴۶) با رها کردن زه کمان کشیده شده انرژی پتانسیل کشسانی به انرژی جنبشی تیر تبدیل می شود.

۴۷) وقتی توپ را پرتاب می کنیم انرژی پتانسیل شیمیایی در بدن ما به انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل گرانشی در توپ تبدیل می شود.

۴۸) وقتی در هر ثانیه مقداری انرژی الکتریکی به یک لامپ روشنایی داده شود باید در هر ثانیه همان مقدار انرژی نورانی و گرمایی از لامپ خارج شود.

۴۹) انرژی ذخیره شده در خوراکی ها به شکل انرژی شیمیایی است و مقدار آن با واحد کیلو ژول یا کیلوکالری بیان می شود.

۵۰) مقدار انرژی شیمیایی هر گرم غذا معمولا با یکای کیلو ژول بر گرم بیان می شود.

۵۱) معمولا انرژی موجود در خوراکی های بسته بندی شده را بر حسب کیلو کالری می نویسند.

۵۲) هر کیلو کالری معادل ۴۲۰۰ ژول است.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی هفتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *