عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات فصل 13 علوم نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات فصل 13 علوم نهم با جواب

سوالات فصل 13 علوم نهم با جواب

۱) سه خصوصیت جانوران را بنویسید؟

✅ ۱) سلول یوکاریوتی دارند
۲) مصرف کنند
۳) پرسلولی

۲) چند مورد از آزار و ضررهای حشرات در زندگی را بنویسید؟

✅ ۱) از بین بردن محصولات کشاورزی توسط ملخ
۲) خورده شدن چوب و کاغذ توسط موریانه
۳) مزاحمت‌های مگس و پشه در هنگام استراحت
۴) انتشار عوامل بیماری‌زا توسط حشرات

۳) جانوران بی مهره به چند گروه تقسیم می‌شوند؟

✅۶ گروه:
۱) اسفنج ها
۲) کیسه تنان
۳) کرم ها
۴) نرم تنان
۵) بندپایان
۶) خارپوستان

۴) کدام گروه از جانوران بی مهره پوست اندازی می کنند؟

✅ بندپایان

۵) سلول های رشته دار در اسفنج ها چه فوایدی دارند؟

✅ ۱) حرکت آب در بدن اسفنج
۲) گرفتن ذرات غذایی از آب و گوارش آنها

۶) نوعی نرم تن بدون صدف که در خشکی زندگی می کند نام ببرید.

✅ لیسه

۷) آبسنگ را تعریف کنید؟

✅ تجمع ترکیبات آهکی بدن مرجان‌ها تولید آبسنگ می کند.

۸) سه مورد از کاربرد های نرم تنان در زندگی انسان ها را بنویسید؟

✅ صدف آنها در تهیه ابزارهای زینتی ، صنایع دارویی بهداشتی و تهیه نخ پنبه استفاده می شود.

۹) نام کیسه تنی که جابجا نمی شود و وسیله حرکتی ندارد چیست؟

✅ مرجان

۱۰) در مورد نقش و اهمیت کرم خاکی برای کشاورزی بنویسید؟

✅ با تغذیه خود باعث تولید مواد مفید برای گیاهان و کاهش مصرف کودها و با ایجاد سوراخ در خاک به تنفس گیاه کمک می کند.

۱۱) نام دو جزیره که از مرجان ساخته شده باشد؟

✅ کیش ، خارک

۱۲) به چه دلیل کرم های حلقوی باید پوستی مرطوب داشته باشند ؟

✅ زیرا تنفس پوستی دارند.

۱۳) تنفس پوستی را تعریف کنید؟

✅ کرم های حلقوی با حل شدن گازهای هوا در رطوبت پوست و جذب اکسیژن از طریق پوست تنفس می کنند ؛ به این گونه تنفس ، تنفس پوستی می گویند.

۱۴) کدام مورد از علائم کرم‌ آسکاریس است؟

✅ خارش انتهای دستگاه گوارش از علائم کرمک است.

۱۵) کامل ترین نوع کرم ها کدامند؟ یک نمونه از آنها که زندگی آزاد دارند نام ببرید؟

✅ حلقوی ، کرم خاکی

۱۶) بزرگترین گروه کیسه تنان چه نام دارد و در بدن خود چه ترکیبی دارند؟

✅ مرجان ، آهک

۱۷) ویژگی نرم تنان را بنویسید؟

✅ ۱) بدن نرم و بدون حلقه دارند
۲) بیشتر آنها صدف دارند
۳) بیشتر آنها در آب (دریا یا آب شیرین) و بعضی در خشکی زندگی می کنند

۱۸) کرم ها به چند دسته تقسیم می شوند و برای هر مورد مثالی بزنید؟

✅ سه دسته:
پهن: کرم کدوی گاوی
لوله ای: آسکاریش
حلقوی: زالو

۱۹) بندپایان بر اساس زائده های بدن به ویژه تعداد پاهای حرکتی به چند گروه تقسیم می شوند ؟ برای هر مورد مثال بزنید؟

✅ چهار گروه:
1) حشرات: زنبور
۲) عنکبوتیان: عقرب
۳) سخت پوستان: میگو
4) هزارپایان: هزارپا

۲۰) چه عاملی به تنفس و دفع مواد زائد در اسفنج ها کمک می کند؟

✅ جریان آب

۲۱) فراوان ترین گروه بی مهره ها چه نام دارد؟

✅ حشرات

۲۲) ساختمان بدن اسفنج ها را به اختصار توضیح دهید؟

✅ ساده ترین ساختمان بدنی را دارند که آب از سوراخ های کوچک وارد آن شده و از سوراخ های بزرگ بدن اسفنج خارج می‌شوند و سلول‌های رشته داری دارند که حرکت آنها به حرکت آب در بدن و گوارش مواد غذایی کمک می کند.

۲۳) دستگاه گردش آب را تعریف کنید؟

✅ دستگاهی است در خارپوستان که به کمک آن به جای دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس آب در بدن آنها به حرکت در می آید.

۲۴) بی مهره ها را تعریف کنید؟

✅ جانورانی که ستون مهره ندارند.

۲۵) بیشتر خارپوستان کجا زندگی میکند و چند خارپوست نام ببرید؟

✅ در دریاها: ستاره دریایی ، توتیا ، سکه شنی

۲۶) سه خصوصیت برای همه خارپوستان بنویسید؟

✅ ۱) دستگاه گردش آب دارند
۲) زیر پوستشان خارهای وجود دارد
۳) همگی در دریا زندگی می کنند

۲۷) متناسب با هر ویژگی یک جانور را مثال بزنید؟

الف) دارای چشم مرکب هستند.
ب) بدن حلقه حلقه و نرم دارند.
ج) بند پایانی حاوی ۸ پا و فاقد شاخک هستند.
د) نوعی کرم که دستگاه گوارش آن دهان و مخرج دارد اما فاقد دستگاه گردش خون است.
ه) نرم تن فاقد صدف و ساکن دریا است.

✅ الف: زنبور
ب:‌ کرم های خاکی
ج: عنکبوت
د: کرم آسکاریس
ه: هشت پا

۲۸) دانشمندان سلسله جانوران را در دو گروه اصلی مهره داران و بی مهره ها رده بندی میکنند که بیشتر جانوران در گروه بی مهره ها قرار می گیرند.

۲۹) بیشتر بی مهره ها اسکلت خارجی دارند.

۳۰) اسفنج ها ساده‌ترین نوع جانوران هستند.

۳۱) ساده ترین جانوران حتماً در دریا زندگی می کنند و دستگاه اختصاصی برای تنفس ندارند.

 

💯 همچنین بخوانید: سوالات درس 14 علوم نهم

۳۲) عروس‌ دریایی نمونه از کیسه تنان متحرک است.

۳۳) بزرگترین گروه کیسه تنان مرجان ها هستند که ترکیبات آهکی دارند.

۳۴) تخم کرم های لوله ای انگل بیشتر از طریق آب و سبزیجات آلوده وارد بدن می‌شود.

۳۵) معمولاً راه تشخیص کرم های انگلی در بدن انجام آزمایش مدفوع است.

۳۶) نرم تنانی مثل لیسه و حلزون از آفت های گیاهی هستند.

۳۷) بزرگترین گروه بندپایان حشرات هستند که شش تا (سه جفت) پا دارند.

38) خرخاکی نمونه خشکی زی از سخت پوستان است.

39) خارپوستان از جانورانی بی مهره ای هستند که درون بدن آنها به جای دستگاه گردش خون دستگاه گردش آب وجود دارد.

40) توتیا و سکه شنی در بین گروه‌های خارپوستان قرار می‌گیرند.

41) کدام موجود در بدن خود دستگاه گردش آب ندارد؟

الف) ستاره دریایی ب) اسفنج ج) توتیا د) سکه شنی

✅ ب) اسفنج

42) کدام موجود تعداد پاهای بیشتری دارد؟

الف) خرچنگ ب) رطیل ج‌) مگس

✅ الف) خرچنگ

43) کدام جانور با سایرین در یک گروه قرار نمی گیرد؟

الف)‌ موش صحرایی ب) مورچه ج) عروس دریایی ۴) ستاره شکننده

✅ الف)‌ موش صحرایی – چون مهره دار است و سایر گزینه بی مهره اند.

44) همه خارپوستان دریازی هستند.

✅ این جمله درست است.

45) هزارپایان به دو گروه گوشت خوار و گیاهخوار تقسیم می شوند.

✅ این جمله درست است.

46) بندپایان دارای اسکلت سخت خارجی هستند به همین علت بسیاری از آن ها پوست اندازی می کنند.

✅ این جمله درست است.

47) کدام یک از موارد زیر از کابردهای صدف ها نیست؟

الف) تهیه ابزارهای زینتی ب) تولید آنتی بیوتیک ج) صنایع دارویی د) تهیه نخ بخیه

✅ ب) تولید آنتی بیوتیک

48) بیشتر کرم های حلقوی، زندگی انگلی دارند. مانند زالو که از خون بدن جانوران دیگر تغذیه می کند.

✅ نادرست – بیشتر کرم های حلقوی زندگی آزاد دارند.

49) کدام مورد از علائم کرم آسکاریس نیست؟

الف) بی اشتهایی ب) خارش انتهای دستگاه گوارش ج) بد خوابی د) اسهال

✅ ب) خارش انتهای دستگاه گوارش – خارش انتهای دستگاه گوارش از علائم کرمک است.

50) کدام گزینه به گروه کرم های پهن تعلق ندارد؟

الف) پلاناریا ب) برگی شکل ج) نواری د) لوله ای

✅ د) لوله ای

51) جمعیت بی مهره ها از جمعیت مهره داران بیشتر است.

✅ این جمله درست است.

51) گوارش مواد غذایی در اسفنج ها بر عهده سلول های رشته داری است که به حرکت آب کمک می کنند.

✅ این جمله درست است.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *