عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 7 جامعه دهم انسانی با جواب

سوالات درس 7 جامعه دهم انسانی با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 7 جامعه دهم انسانی با جواب

سوالات درس 7 جامعه دهم انسانی با جواب

۱) آرمان اجتماعی و آرمان جهان اسلام را تعریف کنید.

✅ به مجموعه اهداف و ارزش‌های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خو‌اهان رسیدن به آنها هستند «آرمان اجتماعی» می‌گویند.

۲) قلمرو حقیقی و واقعی جهان اجتماعی را توضیح دهید.

✅ ارزش‌هایی که مردم یک جامعه از آن جانب داری می‌ک​نند و رعایت آنها را لازم می‌دانند، امّا در عمل ممکن است برخی از آنها را نادیده بگیرند، قلمرو آرمانی جهان اجتماعی را شکل می‌دهد و ارز‌ش‌هایی که مردم به آن عمل می‌ک​نند، قلمرو واقعی جهان اجتماعی را می‌سازد. قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به روی یکدیگر گشوده‌اند و مرز آنها براساس عمل مردم تغییر می‌کند. هر اندازه مردم مطابق ارز‌ش‌ها عمل ک​نند، به‌ همان اندازه آرما‌ن‌ها وارد قلمرو واقعی جهان اجتماعی می‌شوند.

۳) در چه صورت فاصله قلمرو آرمانی و قلمرو واقعی به هم نزدیک می شود؟ و در چه صورت از یکدیگر دور می شوند؟

✅ اگر مردم به ارز‌ش‌هایی که در قلمرو آرمانی جامعه رعایت آنها را لازم می‌دانند، عمل نکنند، قلمرو واقعی از آرما‌ن‌ها فاصله می‌گیرد. برنامه‌ریزان فرهنگی هر جامعه، همواره تلاش می‌ک​نند تا از طریق تعلیم و تربیت، زمینه تحقق بیشتر آرمان‌ها و ورود آنها به قلمرو واقعی جهان اجتماعی را فراهم کنند.

۴) در جهان اسلام مهمترین آرمان ها و ارزش های اجتماعی کدام اند؟

✅ در جهان اسلام نیز، عمل به حق و پرهیز از باطل، مهم‌ترین آرمان‌ها و ارزش‌های اجتماعی هستند. واقعیت‌ها و آرمان‌های جهان اجتماعی براساس این دو ارزش، به دو نوع حق و باطل تقسیم می‌شود.

۵) ارزش های حق کدام اند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

✅ عقیده به توحید و ارز‌ش‌های توحیدی، وفای به عهد، تحمل دیگران و مدارا با کسانی که از شناخت حقیقت محروم ماند‌ه‌اند، حمایت از مستضعفان و مظلومان، دفاع از عدالت و حقوق انسان‌ها و… از جمله عقاید و ارز‌ش‌های حق‌اند.

۶) حق و باطل بودن هر لایه از جهان اجتماعی چگونه شناخته می شود؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

✅ حق و باطل بودن هر لایه از جهان اجتماعی، با علمِ متناسب با همان لایه شناخته می‌شود. علوم تجربی توان داوری درباره فنون و رو‌ش‌های اجرایی را دارند. مثلاً درست یا نادرست بودن شیوه ‌مداوای بیماران را می‌توان با رو‌ش‌های تجربی شناخت.

۷) دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزش ها کدام اند؟

✅  علوم مبتنی بر عقل و وحی، دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارز‌ش‌ها هستند.

۸) کدام جوامع نمی توانند درباره‌ی حق یا باطل بودن عقاید و آرمان ها داوری کنند؟

✅ جهان‌های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود می‌کنند و عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی، معتبر نمی‌دانند، نمی‌توانند از حق یا باطل بودن عقاید و آرمان‌ها سخن بگویند.

💯 برای دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی دهم انسانی کلیک کنید

 

۹) دیدگاه جوامعی که علم را به معنای تجربی محدود کرده اند، درباره‌ی حق و باطل چیست؟

✅ جهان‌های اجتماعی که علم را به دانش تجربی محدود می‌کنند و عقل و وحی را به عنوان دو روش علمی، معتبر نمی‌دانند، نمی‌توانند از حق یا باطل بودن عقاید و آرمان‌ها سخن بگویند.

۱۰) در چه صورت علوم اجتماعی می تواند درباره‌ی حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان های اجتماعی داروی کند؟

✅ علوم اجتماعی، اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکند، می‌تواند درباره حق یا باطل بودن واقعیت‌ها و آرما‌ن‌های جها‌ن‌های اجتماعی داوری کند.

۱۱) در قلمرو واقعیت حقیقت ثابت است یا متغیر؟ توضیح دهید.

✅ پدیده‌ای در یک جهان اجتماعی در قلمرو آرمانی قرار می‌گیرد و در جهان اجتماعی دیگری در قلمرو واقعی قرار دارد؛ مثلاً امنیت، برای یک کشور آشوب‌زده، پدیده‌ای در قلمرو آرمانی و برای یک جامعه بسامان، در قلمرو واقعی است.

۱۲) چرا قلمرو واقعی و آرمانی جوامع مختلف با یکدیگر متفاوت اند؟‌

✅ در یک جهان اجتماعی نیز، پدیده‌ای در زمانی، آرمان محسوب می‌شود و در زمان دیگری لباس واقعیت می‌پوشد؛ مثلاً استقلال سیاسی در ایران، پیش از انقلاب اسلامی یک آرمان بود که با انقلاب اسلامی به یک واقعیت تبدیل شد. حدود قلمرو واقعی و آرمانی هر جهان اجتماعی دستخوش تغییر می‌شود و از جامعه‌ا‌ی به جامعه دیگر نیز متفاوت است.

۱۳) آیا حق یا باطل بودن عقاید و کنش ها بر اساس آگاهی یا جهل و میزان علاقه‌ی مردم تعیین می شود؟ توضیح دهید.

✅ حق و باطل بودن عقاید، ارزش‌ها، هنجارها و کنش‌ها، براساس آگاهی یا جهل، توجه یا بی‌توجهی مردم جها‌ن‌های اجتماعی مختلف نسبت به آنها تعیین نمی‌شود. نژادگرایی و برتر دانستن یک قوم یا گروه خاص، استکبار و غلبه بر دیگر جوامع، پو‌ل‌ پرستی و شرک؛ از عقاید و ارز‌ش‌های باطل‌اند. باطل بودن این عقاید و ارزش‌ها با نوع مواجهۀ جوامع مختلف با آنها دگرگون نمی‌شود.

۱۴) ……… تصوّر اعضای جهان اجتماعی از، وضعیت مطلوب فرهنگ، سیاست، اقتصاد، خانواده و … است.

✅  آرمان اجتماعی

۱۵) راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی ………… است.

✅ ارزش‌ها

۱۶) ……… تصوّر اعضای جهان اجتماعی از، وضعیت مطلوب فرهنگ، سیاست، اقتصاد، خانواده و … است.

✅  آرمان اجتماعی

۱۷) اهداف مشترک جهان های اجتماعی را نام ببرید.

✅ اهدافی مانند رفع نیازهای اوّلیه، زندگی کردن با یکدیگر، آزادی، عدالت، دفاع از مظلومان و… .

 

🔔 حتما ببینید: فیلم حل سوالات پر تکرار ریاضی دهم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *